Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWInternetowy Podręcznik Historii Kaszubów

SPIS TREŚCI:
 

Temat 1: Kaszubi we wspólnocie słowiańskiej  
Temat 2: O nazwie „Kaszuby”  
Temat 3: Granice Kaszub na przestrzeni wieków  
Temat 4: Pomorze – ojczyzna Kaszubów przed tysiącem lat  
Temat 5: Państwo Gryfitów - Kaszuby zachodnie  
Temat 6: Państwo Subisławiców – Kaszuby wschodnie  
Temat 7: Kaszuby wschodnie pod panowaniem krzyżackim  
Temat 8: Podział religijny Kaszub  
Temat 9: Kaszubskie odrodzenie w XIX wieku  
Temat 10: Badania kaszuboznawcze w XIX i na początku XX w.  
Temat 11: Ruch młodokaszubski  
Temat 12: Kaszubi w Polsce międzywojennej  
Temat 13: Losy Kaszubów w czasie II wojny światowej  
Temat 14: Kaszubi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  
Temat 15: Kaszubi w III Rzeczypospolitej  
Temat 16: Kaszubskie symbole  
Temat 17: Kaszubskie święta  
Temat 18: Geografia Kaszub  
Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. I)  
Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. II)  
Temat 19: Kaszubi w statystyce (cz. III)  
Temat 20: Przyroda Kaszub  
Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. I)  
Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. II)  
Temat 21: Mitologia kaszubska (cz. III)  
Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. I)  
Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. II)  
Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. III)  
Temat 22: Kaszubskie obrzędy i zwyczaje (cz. IV)  
Temat 23: Twórczość ludowa  
Temat 24: Kaszubska muzyka  
Temat 25: Strój kaszubski  
Temat 26: Muzea na Kaszubach  
Temat 27: Teatr kaszubski  
Temat 28: Kaszubi w kinematografii  
Temat 29: Kaszubska diaspora  
   


KLIKNIJ, ABY POBRAĆ CAŁY PODRĘCZNIK W PLIKU PDF >> 

Dzięki zmianom w prawie oświatowym, które dokonały się w ostatnich latach, młode pokolenie Kaszubów uzyskało możliwość uczenia się własnej historii i kultury. We wrześniu 2013 roku, pierwszy raz w naszych dziejach, młodzi Kaszubi uczący się do tej pory języka ojczystego, zaczęli poznawać także ojczystą historię. Kaszëbskô Jednota włączyła się w to wydarzenie, tak ważne dla całej wspólnoty kaszubskiej. Zdajemy sobie sprawę, że do dyspozycji nauczycieli, którzy podejmują się tego ważnego i odpowiedzialnego zadania, jest stosunkowo niewiele materiałów, które mogliby wykorzystać w swej pracy. Dlatego na naszej stronie uruchomiliśmy Internetowy Podręcznik Historii Kaszubów. Zachęcamy także uczniów do korzystania z publikowanych tutaj materiałów oraz do dzielenia się spostrzeżeniami. 

Autorem opracowań jest Dariusz Szymikowski, nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Autor, w trosce o jakość i przydatność niniejszej publikacji, prosi o uwagi oraz liczy na pomoc w rozwijaniu projektu Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów. Korespondencję do autora podręcznika prosimy kierować na adres: kaszeba@tlen.pl

Uzupełnieniem niniejszego podręcznika jest zestaw ćwiczeń, które regularnie pojawiać się będą na stronie http://kaszebsko.com/cwiczenia
SCENARIUSZE LEKCJI Z ZAKRESU HISTORII KASZUBÓW

Temat 25: Florian Ceynowa w oczach potomnych (cz. 1)
Temat 26: Florian Ceynowa w oczach potomnych (cz. 2)
 
 

WPROWADZENIE

Zaczynamy publikować scenariusze lekcji z zakresu historii Kaszubów, przygotowane przez Dariusza Szymikowskiego. Stanowią one kontynuację lekcji publikowanych dotąd na łamach „Pomeranii” (od 2009 r.), stąd niniejsza ma nr 25. Ostatni scenariusz ukazał się w lutowym numerze czasopisma wydawanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i dotyczył odbioru poglądów i działalności Ceynowy przez ludzi mu współczesnych. Dwie najbliższe lekcje będą zaś związane z oceną dokonań Ceynowy dokonaną przez jego następców, aż po czasy współczesne.

Lekcje zasadniczo są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale pewne elementy mogą być wykorzystane także na zajęciach w klasach gimnazjalnych, a nawet w szkole podstawowej.

Kolejny scenariusz opublikujemy za miesiąc na tej stronie. Jednocześnie informujemy, że na stronie http://www.skarbnicakaszubska.pl/najo-uczba są dostępne w wersji elektronicznej scenariusze lekcji opublikowanych dotąd na łamach „Pomeranii” (od nr 23 dodatku „Najô Ùczba”).


Mamy nadzieję, że w zaistniałej sytuacji, dotychczasowe grono odbiorców nie tylko nie zmniejszy się, ale – z czasem – może nawet się powiększy.


↑ Przejdź do góry strony