Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWKôrta Kraju Kaszëbów / Mapa Kaszub

Jakie nazwy nosiły niegdyś kaszubskie miasta i wsie? Jakie nazwy - według Rady Języka Kaszubskiego - są poprawne i obecnie stosowane?

Sprawdzić to można w tabeli pod poniższą mapą. 


Spis kaszubskich miast oraz wsi gminnych i sołeckich

Spisënk kaszëbsczich miastów a gminowëch ë szôłtësczich wsów

Pòlskô pòzwa

Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión

Friedrich Lorentz

Miemieckô pòzwa

* RKJ

POWIAT BYTOWSKI – BËTOWSCZI KRÉZ

Bytów

Bëtowò

Bëtowò

(1913)

Bütow

Bëtowò

Miastko

Miastkò

 

Rummelsburg

Miastkò

Gmina Borzytuchom – Gmina Bòrzëtëchómié

Borzytuchom

Bòrzëtëchómié

Bòrzëtëchòmie,

Bòrzitëchòm,

Bòrzetëchòmié

(1889)

Borntuchen

Bòrzëtëchómié

Chotkowo

Chòtkòwò

Kôtkòwò, Kôtkòwë

(2021)

Kathkow

Chòtkòwò

Dąbrówka

Dąbrówka

Królewskô Dąbrówka, Szlacheckô Dąbrówka

(1955, 1957)

Damerkow

Dąbrówka

Jutrzenka

Jutrzénka

Mòsztern

(2097)

Morgenstern

Jutrzénka

Krosnowo

Krosnowò

 

Krossnow

Krosnowò

Niedarzyno

Niedarzëno

Niedarzëno, Niedarzeno

(2101)

Meddersin

Niedarzëno

Osieki

Òseczi

Òseczi

(2120-2121)

Wusseken

Òseczi

 

Struszewo

Strëszewò

Strëszewò

(2231)

Strussow

Strëszewò

Gmina Bytów – Gmina Bëtowò

Dąbie

Dąbié

Dãbié

(1959)

Dampen

Dąbié

Gostkowo

Gòstkòwò

Gòstkòwò,

Wiôldżé Gòstkòwò,

Môłé Gòstkòwò

(1986-1987)

Gustkow

Gòstkòwò

Grzmiąca

Grzëmiéńc

Grzëmieńc,

Grzmica

(1991)

Gramenz

Grzëmiéńc

Mądrzechowo

Mądrzechòwó

*Mądrzechòwò

Mądrzechowo,

Mądrzechòwice

(2090)

Mangwitz

Mądrzechòwò

Mokrzyn

Mòkrzëno

Péterzderp, Pétersdërp, Petersdorp

(2132)

Petersdorf

Mòkrzëno

Niezabyszewo

Niezabëszewò

Niezabëszewò

(2102)

Damsdorf

Niezabëszewò

Płotowo

Wiôldżé Płótowò 

Wiôldżé Płótowa, Wiôldżé Płotowò, Wiôldżé Pùstkòwié

(2144)

Gross Platenheim

Wiôldżé Płótowò 

Pomysk Mały

Môłi Pòmësk

Môłi Pòmisk,

Môłi Pòmësk

(2151)

Klein Pomeiske

Môłi Pòmësk

Pomysk Wielki

Wiôldżi Pòmësk

Wiôldżi Pòmisk,

Wiôldżi Pòmësk

(2152)

Gross Pomeiske

Wiôldżi Pòmësk

Rekowo

Rekòwò

Rekòwò

(2174)

Reckow

Rekòwò

Rzepnica

Rzepnica

Rzepnica

(2202)

Sepnitz

Rzepnica

Sierzno

Sérzno

Sérzno,

Królewsczé Serzno

(2212)

Zerrin

Sérzno

Świątkowo

Swiątkòwò

 

Luisenhof

Swiątkòwò

Udorpie

Ùdorp

Ùdorp

(2266)

Hygendorf

Ùdorp

Ząbinowice

Ząbienica

Zãbienica

(2300)

Gersdorf

Ząbienica

Gmina Czarna Dąbrówka – Gmina Czôrnô Dąbrówka

Bochowo

Bòchòwò

Bòchòwò, Bùchòwò

(1880)

Bochow

Bòchòwò

Czarna Dąbrówka

Czôrnô Dąbrówka

 

Schwartz Damerkow

Czôrnô Dąbrówka

Jasień

Jaséń

Jaséń, Jasónowò, Jasóniô

(2006)

Jassen

Jaséń

Jerzkowice

Jerzkòwice, Jerzkòjce

 

Jerskelwitz

Jerzkòjce

Kartkowo

Kartkòwò

 

Kathkow

Kartkòwò

Karwno

Karwno

 

Karwen

Karwno

Kleszczyniec

Kleszczińc

 

Kleschinz

Kleszczińc

Kłosy

Kłosë

Kłosë

(2031)

Klössen

Kłosë

Kotuszewo

 

 

Kutusow/

Priemfelde

Kòtuszewò

Kozy

Kòzë

 

Kose

Kòzë

Mikorowo

Mikòrowò

Mikrowò, Michrowò

(2093)

Mickrow

Mikrowò

Mydlita

Mëdlëta

Bùkòlt, Bùchwałd

(1906)

Buchwalde

Mëdlëta (Bùkòlt)

Nożynko

Nożënkò

 

Klein Nossin

Nożënkò

Nożyno

Nożëno

 

Gross Nossin

Nożëno

Otnoga

Òtnoga

Òtnoga

(2125)

Wottnogge/

Mühlental

Òtnoga

Rokiciny

Roczicënë

 

Neurakitt

Roczicënë

Rokitki

Môłé Roczitczi

Môłé Roczitczi, Roczitczi

(2179)

Klein Rakitt

Môłé Roczitczi

Rokity

Wiôldżé Roczitczi

Wiôldżé Roczitczi,

Roczitë

(2180)

Gross Rakitt

Wiôldżé Roczitczi

Unichowo

Ùnichòwò

 

Wundichow

Ùnichòwò

Wargowo

Wargòwò

 

Vargow

Wargòwò

Gmina Kołczygłowy – Gmina Kôłczëgłowë

Barkocin

Barkòcëno

 

Barkotzen

Barkòcëno

Barnowiec

Barnówc

 

Reinfeld

Barnówc

Barnowo

Barnowò

 

Barnow

Barnowò

Darżkowo

Darżkòwò

 

Darsekow

Darżkòwò

Gałąźnia Wielka

Wiôlgô Gałązniô

 

Gross Gansen

Wiôlgô Gałązniô

Jezierze

Jezerzé

 

Vorwerk Karlshof

Jezerzé

Kołczygłowy

Kôłczëgłowë

 

Alt Kolziglow

Kôłczëgłowë

Kołczygłówki

Kôłczëgłówczi

 

Neu Kolziglow

Kôłczëgłówczi

Łobzowo

Łobzowò

 

Seehof

Łobzowò

Łubno

Łubno

 

Lubben

Łubno

Podgórze

Pòdgòrzé

 

Karlswalde

Pòdgòrzé

Radusz

Redusz

 

Reddies

Redusz

Wądół

Wądół

 

Charlottenthal

Wądół

Wierszyno

Wierszëno

 

Versin

Wierszëno

Witanowo

Witónowò

 

Franzdorf

Witónowò

Gmina Lipnica – Gmina Lëpińce

Borowy Młyn

Bòrowi Młin

Bòrowi Młin, Bòrowé

(107)

Heidemühl

Bòrowi Młin

Borzyszkowy

Bòrzëszkòwë

Bòrëszkòwë, Bòrëszkòwa, Bòrzëszkòwò, Bòrzëszkòwë, Bòrzëszczi

(118)

Borczyskowo/

Bergfried

Bòrzëszczi

Brzeźno Szlacheckie

Brzézno

Brzézno

(156)

Adlig Briesen

Brzézno

Brzozowo

Brzozowò

(81)

Birkenstein

Brzozowò

Gliśno Wielkie

Glësno

Glisno, Glësno

(405)

Glisno/

Glissensee

Glësno

Kiedrowice

Czedrowice, Czedrejce

Czedréce, Czedrowice

(659)

Kiedrau

Czedrejce

Lipnica

Lëpnica

Lëpince, Lëpienice, Lëpienica

(835)

Liepnitz

Lëpińce

Luboń

Lëbóń

Lëbóniô, Lubòń, Lubòniô

(857)

Lubon

Lëbóń

Łąkie

Łączé

Łączé

(882)

Lonken

Łączé

Mielno

Mielno

Mielno

(936)

Mellno

Mielno

 

Ostrowite

Òstrowité

Òstrété, Òstrowité, Miasto, Miasto Kuku

(1076)

Ostrowitt

Òstrowité

Osusznica

Òsësznica

Òsusznica, Stôrô Òsusznica, Òsësznica

(1088)

Ossusnitza

Òsësznica

Prądzona

Prądzonô

Prądzonô

(1198)

Prondzonna/

Bachwiese

Prądzonô

 

Wojsk

Wòjsk

Wòjsk, Wòjisk

(1624)

Woysk/

Streitfelde

Wòjsk

Zapceń

Zôpcéń

Zôpcéń, Zapcenié, Zabień

(1682)

Sobczyn

Zôpcéń

Gmina Miastko – Gmina Miastkò

Biała

Biôłô

 

Bial

Biôłô

Bobięcino

Bòbiãcëno

 

Papenzin

Bòbiãcëno

Chlebowo

Chlebòwò

 

Kornburg

Chlebòwò

Czarnica

Czôrnica

 

Scharnitz

Czôrnica

Dolsko

Dólskò

 

Dulzig

Dólskò

Dretynek

Dretink

 

 

Dretink

Dretyń

Dretiń

 

Tretenwalde

Dretiń

Głodowo

 

 

Gloddow

Głodowò

Kamnica

Kamnica

 

Kamnitz

Kamnica

Kawcze

Kôwczé

 

Kaffzig

Kôwczé

Kowalewice

Kòwôlewice, Kòwôlejce

 

Julienhof

Kòwôlejce

Kwisno

Kwisno

 

Gewiesen

Kwisno

Lubkowo

Lëbkòwò

 

Georgendorf

Lëbkòwò

Miłocice

Miłocëce

 

Falkenhagen

Miłocëce

Okunino

 

 

Wocknin

Òkònino

Pasieka

Paséka

 

Karlstal

Paséka

Piaszczyna

Piôszczëna

 

Reinwasser

Piôszczëna

Popowice

Pòpòwice, Pòpòjce

 

Puppendorf

Pòpòjce

Przęsin

Przãsëno

 

Hansberg

Przãsëno

Role

Role

 

Grünwalde

Role

Słosinko

Słoszënkò

 

Reinfeld

Słoszënkò

Szydlice

 

 

Heinrichsbrunn

Szëdlëce

Świerzenko

Swierzenkò

 

Klein Schwirsen

Swierzenkò

Świerzno

Swierzno

 

Gross Schwirsen

Swierzno

Świeszyno

Swieszëno

 

Schwessin

Swieszëno

Trzcinno

Trzcëno

 

Rohr

Trzcëno

Turowo

Turowò

 

Steinau

Turowò

Wałdowo

Wałdowò

 

Waldow

Wałdowò

Węgorzynko

 

 

Vangerin

Wãgòrzënkò

Wołcza Mała

Môłô Wôłczô

 

Klein Volz

Môłô Wôłczô

Wołcza Wielka

Wiôlgô Wôłczô

 

Gross Volz

Wiôlgô Wôłczô

Żabno

Żôbno

 

Saaben

Żôbno

Gmina Parchowo – Gmina Parchòwò

Chośnica

Chòsznica

Chòsznica, Chòstnica

(216)

Chosnitz

Chòsznica

Gołczewo

Gôłczewò

Gôłcewò, Gòlczewò

(429)

Golzau

Gôłcewò

Grabowo Parchowskie

Grabòwò

Grabòwò

(456)

Grabowo

Grabòwò

Jamno

Jómno

Jómno

(541)

Jamen

Jómno

Jeleńcz

Jeléńcz

Jeleńcz

(2007)

Jellentsch/

Hirschfelde

Jeléńcz

Nakla

Nôklô

Nôklô, Nakło

(993)

Nakel

Nôklô

Nowa Wieś

Nowô Wies

Nowô Wies

(2105)

Neuendorf

Nowô Wies

Parchowo

Parchòwò

Parchòwò

(1112)

Parchau

Parchòwò

Soszyca

Soszëca

 

Neukrug

Soszëca

Sylczno

Sélczno

Sélczno, Sylczno

(1327)

Schülzen

Sélczno

Żukówko

Żukówkò

Żukówkò, Żukówk, Żëkówkò

(2320)

Zukowken/

Treuenfelde

Żukówkò

Gmina Studzienice – Gmina Stëdzéńce

Czarna Dąbrowa

Czôrnô Dąbrowa

Czôrnô Dąbrowa

(1939)

Czarndamerow/

Sonnenwalde

Czôrnô Dąbrowa

Kłączno

Kłączno

Kłóńczno, Kłączno, Kłączëno

(2030)

Klonschen/

Ulrichsdorf

Kłączno

Łąkie

Łączé

Łączé, Łączi

(2068)

Lonken/

Friedrichssee

Łączé

Osława Dąbrowa

Òsława Dąbrowa

Òsławô Dąbrowa, Òsława Dąbrowa

(2122)

Oslawdamerow/

Rudolfswalde

Òsława Dąbrowa

Półczno

Pôłczno

Pôłczno, Półczno, Pôłczëno

(2149)

Polschen/

Kniprode

Półczno

Przewóz

Przewòz

*Przewóz

Przéwóz, Prziwóz, Przewóz, Przëwóz

(2163)

Pschiworss/

Adolfsheide

Przewóz

Rabacino

Rabacëno

Rabacëno, Rabacyn, Rabaczëno, Grabaczëno

(2169)

Gröbenzin

Rabacëno

Skwierawy

Skwiérawë

Skwirawë

(1349)

Squirawen/

Ollerau

Skwiérawë

Sominy

Sominë

Sominë

(2225)

Sommin

Sominë

Studzienice

Stëdzéńce

Stëdzeńce, Stëdzenice

(2241)

Stüdnitz

Stëdzéńce

Ugoszcz

Ùgòszcz

Ùgòszcz

(2267)

Bernsdorf

Ùgòszcz

 

Gmina Trzebielino – Gmina Trzebielëno

Bożanka

Bòżanka

 

Friedrichshuld

Bòżónka

Cetyń

Cetiń

 

Zettin

Cetiń

Dolno

Dólno

 

Rache

Dólno

Gumieniec

Gùmiéńc

 

Gumenz

Gùmiéńc

Miszewo

Miszewò

 

Missow

Miszewò

Objezierze

Òbjezerzé

 

Wobeser

Òbjezerzé

Poborowo

Pòbòrowò

 

Poberow

Pòbòrowò

Starkowo

Starkòwò

 

Starkow

Starkòwò

Suchorze

Sëchòrzé

 

Zuckers

Sëchòrzé

Trzebielino

Trzebielëno

 

Treblin

Trzebielëno

Zielin

Zélno

 

Sellin

Zélno

Gmina Tuchomie – Gmina Tëchómié

Ciemno

Cemno

Cemno

(1935)

Zemmen

Cemno

Kramarzyny

Kramarzënë

 

Kremerbuch

Kramarzënë

Masłowice Trzebiatkowskie

Wiôldżé Masłowice, Wiôldżé Masłojce

Wiôldżé Maslowice

(2087)

Gross Massowitz

Wiôldżé Masłojce

Masłowice Tuchomskie

Masłowice, Masłojce

Wiôldżé Maslowice

(2087)

Gross Massowitz

Masłojce

Masłowiczki

Môłé Masłowice, Môłé Masłojce, Masłowicczi

*Masłowiczczi

Môłé Maslowice

(2086)

Klein Massowitz

Môłé Masłojce

Modrzejewo

Mòdrzewò

Mòdrzewò

(2095)

Moddrow

Mòdrzewò

Nowe Huty

Nowé Hëtë

Nowé Hëtë

(2108)

Neuhütten

Nowé Hëtë

Piaszno

Piôszno

Piôszno, Piôszëno

(2135)

Pyaschen/

Franzwalde

Piôszno

Tągowie

Tãgòmié

Togòrnié

(2259)

Tangen

Tãgòmié

Trzebiatkowa

Trzebiôtkòwò

Trzebiôtkòwa, Trzebiôtkòwë, Trzebiôtczi, Trzebiôtkòwò

(2262)

Tschebiatkow/

Radensfelde

Trzebiôtczi

Tuchomie

Tëchómie

*Tëchómié

Tëchómie, Tëchòmié, Tëchòm

(2263-2264)

Gross Tuchen

Tëchómié

Tuchomko

Tëchómkò

Tëchómkò, Tëchómk

(2265)

Klein Tuchen

Tëchómkò

Zagony

Zôgònë

 

Neufeld

Zôgònë

POWIAT CHOJNICKI – CHÒNICCZI KRÉZ

Brusy

Brusë

Bruse, Brusë, Brësë

(152)

Bruss

Brusë

Chojnice

Chònice

Chònice, Chòjnice

(215)

Konitz

Chònice

Czersk

Czersk

 

Czersk/

Heiderode

Czersk

Gmina Brusy – Gmina Brusë

Czapiewice

Czôpiewice

Czôpiewice, Czôpiéce

(245)

Czapiewitz/

Reinwasser

Czôpiewice

Czarniż

Czôrnéż

Czôrniéż, Czarniész

(259)

Czarniss/

Moorbach

Czôrnéż

Czarnowo

Côrnowò

 

Côrnowò, Czarnowò

(231)

Czarnowo/

Schwarzhöfen

Côrnowò

Czyczkowy

Czëczkòwë

Czëczkòwò, Czëczkòwë

(266)

Czyczkowo/

Langenlinden

Czëczkòwë

Gacnik

 

 

 

Gacnik

Główczewice

Główczëce

Główczewice, Główczéce

(413)

Glowczewitz/

Lauschen

Główczëce

Huta

 

Hëta

(528)

Hutta/

Heidehütte

Hëta

Kinice

Czinice

Kinice, Czinice

(668)

Kienitz

Czinice

Kosobudy

Kòsobùdë

Kòsobùdë

(731)

Kossabude

Kòsobùdë

Leśno

Lesno

Lésno, Leszno

(817)

Lesno/

Leisten

Lesno

Lubnia

Lubniô

Lubnie, Lubnia

(865)

Lubnia/

Löbbenberg

Lubniô

Małe Chełmy

Môłé Chełmë

Môłé Chełmë

(203)

Klein Chelm/

Kelm

Môłé Chełmë

Małe Gliśno

Glësno

Glisno, Glësno, Glësno Môłé

(406)

Klein Glisno/

Glissenbruch

Glësno

Męcikał

Mãczëkôł

Mãcëkôł, Mãczëkôł, Mãcykôł, Mãczikôł

(928)

Mentschikal/

Menzig

Mãczëkôł

Orlik

Òrlik

Òrlik, Òrlëk

(1057)

Orlik/

Arnsnest

Òrlik

Przymuszewo

Przëmùszewò

Przëmùszewò, Przëmùsowò, Zwangsbruch

(1217)

Zwangshof

Przëmùszewò

Rolbik

Rolbiék

Rólbiék, Rolbik

(1282)

Rolbick/

Rollbeck

Rólbiék

Skoszewo

Skòszewò

Skòszewò, Skòrzewò

(1340)

Skoszewo/

Schlossen

Skòszewò

Wielkie Chełmy

Dużé Chełmë

Dużé Chełmë

(204)

Gross Chelm/

Gut Kelm

Dużé Chełmë

Zalesie

Zôles

Zôlesé, Czôrné Pãpkòwò, Zaleszé

(1671)

Zalesie/

Saalesch

Zôles

Żabno

Żôbno

Żôbno, Żabno

(1724)

Zabno/

Heidewiese

Żôbno

Gmina Chojnice – Gmina Chònice

Angowice

 

 

Hennigsdorf

Angòjce

Charzykowy

Charzëkòwë

 

Müskendorf

Charzëkòwë

Chojnaty

 

 

Ackerhof

Chòjnatë

Chojniczki

 

 

Klein Konitz

Chòniczczi

Ciechocin

 

 

Deutsch Cekzin

Cechòcëno

Cołdanki

 

 

Zoldan

Cołdanczi

Czartołomie

 

 

Sawüst

Czôrtołómié

Doręgowice

 

 

Döringsdorf

Dôrãgòjce

Gockowice

 

 

Götzendorf

Gòckòjce

Granowo

 

 

Granau

Grónowò

Jarcewo

 

 

Zandersdorf

Jercewò

Klawkowo

 

 

Grunsberg

Klôwkòwò

Kłodawa

 

 

Gross Kladau

Kłódawa

Kopernica

Kòpernica

 

Kupfermühle

Kòpernica

Krojanty

 

 

Krojanten

Krojantë

Kruszka

 

 

Kruschke

Krëszka

Lichnowy

 

 

Lichnau

Lëchnowë

Lotyń

 

 

Lottine

Lotiń

Moszczenica

 

 

Mosnitz

Mòszczenica

Nieżychowice

 

 

Schönfeld

Nieżëchòjce

Nowa Cerkiew

 

 

Neukirch

Nowô Cerkwiô

Nowe Ostrowite

 

 

 

Nowé Òstrowité

Nowy Dwór

Nowi Dwòr

*Nowi Dwór

 

Neuhof

Nowi Dwór

Objezierze

 

 

Butzendorf

Òbjezerzé

Ogorzeliny

 

 

Görsdorf

Ògòrzélënë

Ostrowite

 

 

Osterwick

Òstrowité

Pawłowo

 

 

Gross Paglau

Pawłowò

Pawłówko

 

 

Klein Paglau

Pawłówkò

Powałki

 

 

Powalken

Pòwałczi

Racławki

 

 

Rakelwitz

Recławczi

Silno

 

 

Frankenhagen

Selno

Sławęcin

 

 

Schlagenthin

Sławãcëno

Swornegacie

Swòrnégace, Swòrë

Swòrnégace,

Swòrnygace, Szwôrnygace, Szwôrnëgace

(1437)

Schwornigatz

Swòrë

 

 

 

 

Topole

 

 

Stendersdorf

Topòle

Zbeniny

 

 

Zbenin

Zbéninë

Gmina Czersk – Gmina Czersk

Będźmierowice

 

 

Schönberg/

Schönbergen

Bãdzmierejce

Gotelp

 

 

Gotthelf

Gòtelp

Gutowiec

 

 

Guttowitz/

Gutenwirt

Gùtówc

Klaskawa

 

 

Klaskawa/

Klasken

Klôskòwò

Krzyż

 

 

Johannesberg

Krziż

Kurcze

 

 

Kurcze/

Kurzewiese

Kùrczé

Lipki

 

 

Lipki/

Lippken

Lëpczi

Łąg

 

 

Long/

Schönhain

Łąg

Łubna

 

 

 

Łubnô

Malachin

 

 

Malachin/

Melchingen

Malachëno

Mokre

 

 

Mockrau

Mòkré

Odry

Òdrë

Òdrë

(1044)

Odri

Òdrë

Rytel

 

 

Rittel

Ritel

Wieck

 

 

Wieck

Wieckò

Zapędowo

 

 

Zappendowo/

Zappen

Zôpãdowò

Złotowo

 

 

Czersker Mühle

Złotowò

Gmina Konarzyny – Gmina Kònôrzënë

Ciecholewy

Cechòlewë

Cechòlewë, Czechòlewë

(235)

Zechlau

Cechòlewë

Kiełpin

Kôłpin

Czełpink, Czełpinkò

(662)

Kelpin

Kôłpino

Konarzyny

Kònôrzënë

Kònôrzënë, Kònarzënë

(723)

Gross Konarczyn

Kònôrzënë

Zielona Chocina

Zelonô Chòcëna

Zelonô Chòcënô, Zelonô Chòcëna

(1712)

Grünchotzen

Zelonô Chòcëna

Zielona Huta

Hëta

Zelonô Hëta, Kònarskô Hëta, Kònarskô Sklanô Hëta

(1713)

Grünhütte

Zelonô Hëta

Żychce

Żëchce

Żëchce

(1734)

Sichts

Żëchce

POWIAT CZŁUCHOWSKI – CZŁËCHÒWSCZI KRÉZ

Czarne

 

 

Hammerstein

Czôrné (Hamersztëno)

Człuchów

Człëchòwò

Człuchòwò, Człochòwò

(1941)

Schlochau

Człëchòwò

Debrzno

Debrzno, Prësczi Frédląd

 

Preussisch Friedland

Debrzno (Prësczi Frédląd)

Gmina Człuchów – Gmina Człëchòwò

Barkowo

Barkòwò

 

Barkenfelde

Barkòwò

Biskupnica

Biskùpnica

 

Bischofswalde

Biskùpnica

Brzeźno

Brzézno

 

Deutsch Briesen

Brzézno

Bukowo

(Człëchòwsczé) Bùkòwò

 

Buchholz

Bùkòwò

Chrząstowo

Chrząstowò

 

Christfelde

Chrząstowò

Czarnoszyce

Czôrnoszëce

 

Bergelau

Czôrnoszëce

Dębnica

Dãbnica

 

Damnitz

Dãbnica

Dobojewo

 

 

Friedrichshof

Dobòjewò

Ględowo

 

 

Lichtenhagen

Glãdowò

Jaromierz

Jeromiérz

 

Klausfelde

Jeromiérz

Jęczniki Wielkie

Dużé Jãczniczi

 

Gross Jenznick

Dużé Jãczniczi

Kołdowo

Kòłdowò

 

Koldau

Kòłdowò

Krępsk

Krãpsk

 

Kramsk

Krãpsk

Mosiny

Mòsënë

 

Mossin

Mòsënë

Nieżywięć

Nieżëwiãc

 

Niesewanz

Nieżëwiãc

Polnica

Pòlnica

 

Pollnitz

Pólnica

Rychnowy

Rëchnowë

 

Richnau

Rëchnowë

Sieroczyn

 

 

Buschwinkel

Seroczëno

Skarszewo

 

 

Augusthof

Skarszewò

Stołczno

Stołczno

 

Stolzenfelde

Stołczno

Wierzchowo

Wiérzchòwò

 

Firchau

Wiérzchòwò

Gmina Czarne – Gmina Czôrné (Hamersztëno)

Biernatka

 

 

Bärenhütte

Bernatka

Bińcze

 

 

Bärenwalde

Bińczé

Domisław

 

 

Domslaff

Domisłôw

Kijno

 

 

Marienhof

Czijno

Krzemieniewo

 

 

Krummensee

Krzemieniewò

Nadziejewo

 

 

Hansfelde

Nôdzejewò

Raciniewo

 

 

Ruthenberg

Recëniewò

Sierpowo

 

 

Breitenfelde

Serpòwò

Sokole

 

 

Falkenwalde

Sokòlé

Wyczechy

 

 

Geglenfelde

Wiczechë

Gmina Debrzno – Gmina Debrzno (Prësczi Frédląd)

Boboszewo

 

 

Babusch

Bòbòszewò

Buchowo

 

 

Buchhof

Bùchòwò

Buka

 

 

Böck

Bùka

Cierznie

 

 

Peterswalde

Cérznié

Drozdowo

 

 

Posenberg

Drozdowò

Grzymisław

 

 

Johanneshof

Grzëmisłôw

Myśligoszcz

 

 

Marienfelde

Mëslëgòszcz

Nowe Gronowo

 

 

Neu Grunau

Nowé Grónowò

Prusinowo

 

 

Prützenwalde

Prësënowò

Rozwory

 

 

Rosenfelde

Rozwòrë

Skowarnki

 

 

Schönwerder

Skòwarnczi

Słupia

 

 

Steinborn

Stołpa

Stare Gronowo

 

 

Grunau

Stôré Grónowò

Strzeczona

 

 

Stretzin

Strzeczóna

Uniechów

 

 

Heinrichswalde

Ùniechòwò

Uniechówek

 

 

Gut Heinrichswalde

Ùniechówk

Gmina Koczała – Gmina Kòczała

Bielsko

Biélskò

 

Bölzig

Biélskò

Koczała

Kòczała

 

Flötenstein

Kòczała

Łękinia

Łãcziniô

 

Lanken

Łãcziniô

Pietrzykowo

Wiôldżé Pietrzëkòwò

Wiôldżé Pietrzëkòwa, Petrzëkòwa, Wiôldżé Petrzëkòwë, Wiôldżé Pietrzëchòwë

(2139)

Gross Peterkau

Wiôldżé Pietrzëkòwò

Starzno

Starzno

 

Starsen

Starzno

Trzyniec

Trzińc

 

Steinforth

Trzińc

Załęże

 

 

Flemmingsort

Zôłãżé

Gmina Przechlewo – Gmina Przechlewò

Dąbrowa Człuchowska

(Człëchòwskô) Dąbrowa

 

Damerau

Dąbrowa

Garbek

 

Nowi Dwór

(2109)

Neuhof

Nowi Dwór

Lisewo

 

 

Lissau

Lësewò

Łubianka

Łubianka

 

Lubianken

Łubianka

Nowa Wieś Człuchowska

Nowô Wies

Nowô Wies

(2106)

Neuguth

Nowô Wies

Pakotulsko

Pakòtulskò

 

Pagdanzig

Pakòtulskò

Pawłówko

 

 

Pagelkau

Pawłówkò

Płaszczyca

Płaszczëca

 

Platzig

Płaszczëca

Przechlewko

 

 

Prechlauermühl

Przechlewkò

Przechlewo

Przechlewò

Przechlewò, Przechlewë

(2162)

Prechlau

Przechlewò

Rudniki

 

 

Eisenhammer

Rudniczi

Sąpolno

Sąpólno

Sąpòlniô, Sãpòlno, Sãpólno

(2209)

Sampohl

Sąpólno

Szczytno

Szczëtno

 

Ziethen

Szczëtno

Żołna

Żółna

Żelazny Mòst, Żelôzny Mòst

(2313)

Eisenbrück

Żółna

Gmina Rzeczenica – Gmina Rzeczenica

Breńsk

Bréńsk

 

Brenzig

Bréńsk

Brzezie

Brzezé

 

Eickfier

Brzezé

Gwieździn

Gwiôzdzyn

 

Förstenau

Gwiôzdzëno

Międzybórz

Miedzëbórz

 

Wehnershof

Miedzëbórz

Olszanowo

Òlszónowò

 

Elsenau

Òlszónowò

Pieniężnica

Pieniãżnica

 

Penkuhl

Pieniãżnica

Rzeczenica

Rzeczenica

 

Stegers

Rzeczenica

POWIAT GDAŃSKI – GDUŃSCZI KRÉZ

Gmina Kolbudy – Gmina Kôlbùdë

Babidół

Babidół

Babi Dół, Babòdół (1739)

Babenthal

Babidół

Bąkowo

Bąkòwò

Bąkòwò, Bąkòwa

(1743)

Bankau

Bąkòwò

Bielkowo

Biélkòwò

Bélkòwò, Bielkòwò, Wiôldżé Bélkòwò

(1741)

Gross Bölkau/

Bölkau

Biélkòwò

Bielkówko

Biélkówkò

Bélkówkò, Môłé Bélkòwò, Bielkówkò

(1742)

Klein Bölkau

Biélkówkò

Buszkowy Górne

 

 

Ober Buschkau

Górné Bùszkòwë

Czapielsk

Czapélskò

Czapélskò

(1750-1753)

Schaplitz

Czapélskò

Jankowo Gdańskie

 

 

Jenkau

Jankòwò

Kolbudy

Kòlbùdë

Dólné Kôlbùdë, Kôlbùda, Górné Kôlbùdë

(1770-1771)

Kahlbude

Kôlbùdë

Kowale

Kòwôle

Kòwôle, Kòwôlewò

(1783)

Kowall

Kòwôle

Lisewiec

 

 

Lissau

Lëséwc

Lublewo Gdańskie

Lublewò

Lëblewò

(1787)

Löblau

Lëblewò

 

Łapino

Łôpino,

Papiérniô

Papiérniô

(1815)

Lappin

Łôpino

Ostróżki

Òstróżczi

Òstróżczi

(1813)

Ostroschken

Òstróżczi

Otomin

 

Òtominkò, Òtomino

(1814)

Ottomin

Òtominkò

Pręgowo

Prãgòwò

Prãgòwò, Prãgnowò

(1827)

Prangenau

Prãgòwò

Gmina Przywidz – Gmina Przëwidz

Borowina

 

Baruta

(1740)

Barenhütte

Baruta

Częstocin

 

Òksenkòp,

Wòłowé Głowë

(1807)

Ochsenkopf

Wòłowé Głowë

 

Huta Dolna

 

Dólnô Hëta

(1757)

Niederhütte

Dólnô Hëta

 

Jodłowno

Jodłówno, Sztągwôłd

Sztãgwôłd, Nowi Sztãgwôłd, Sztãgenwałd

(1843)

Stangenwalde

Sztãgwôłd

Kierzkowo

 

Sztrukuta, Czerzkòwò

(1776)

Strauchhütte

Czerzkòwò

Kozia Góra

 

 

Kossenberg

Kòzô Góra

Marszewska Góra

Marszewskô Góra

Marszewskô Góra (1794)

Marschauerberg

Marszewskô Góra

Marszewska Kolonia

Marszewskô Kòloniô

 

Marschauerkolonie

Marszewskô Kòloniô

Michalin

 

Michalskô Hëta

(1796)

Michaelshütte

Michalskô Hëta

Miłowo

 

 

Schönbeck

Miłowò

Nowa Wieś Przywidzka

 

Nowô Wies

(1801)

Neuendorf

Nowô Wies

Olszanka

 

 

Ellerbruch

Òlszónka

Piekło Górne

Górné Piekło

Górné Piekło (1820)

Oberhölle

Górné Piekło

Pomlewo

Pòmlewò

Pòmlewò

(1824)

Pomlau

Pòmlewò

Przywidz

Przëwidz

Przëwidz

(1830)

Mariensee

Przëwidz

Stara Huta

Stôrô Hëta

Stôrô Hëta

(1835)

Althütte

Stôrô Hëta

Sucha Huta

Sëchô Hëta

Sëchô Hëta

(1837)

Trockenhütte

Sëchô Hëta

Trzepowo

Trzepòwò

Trzepòwò, Strëpòwò

(1848)

Strippau

Trzepòwò

POWIAT KARTUSKI – KARTËSCZI KRÉZ

Kartuzy

Kartuzë, Kartuze

Kartuze, Kartuzë, Kartëzë

(633)

Karthaus

Kartuzë

Żukowo

Żukòwò

Żukòwa, Żukòwò, Żëkòwò

(1733)

Zuckau

Żukòwò

Gmina Chmielno – Gmina Chmielno

Borzestowo

Bòrzestowò

Bòrëstowò, Bòrzëstowò

(116)

Borschestowo

Bòrzestowò

Borzestowska Huta

Bòrzestowskô Hëta

Bòrëstowskô Hëta, Bòrzëstowskô Hëta

(117)

Borschestowerhütte

Bòrzestowskô Hëta

Chmielno

Chmielno

Chmielno

(211)

Chmielno/

Chmelno

Chmielno

Cieszenie

Ceszenié

Ceszene, Ceszenié

(240)

Zeschin/

Zeschen

Ceszenié

Garcz

Gôrcz

Gôrcz

(386)

Gartsch/

Garz

Gôrcz

Kożyczkowo

Kòżëczkòwò

Kòżëczkòwò, Kòzëczkòwò

(749)

Kositzkau

Kòżëczkòwò

Miechucino

Miechùcëno

Miechùcëno, Miechùczëno

(929)

Miechutschin/

Mechenhof

Miechùcëno

Przewóz

Przewòz

*Przewóz 

Prziwóz, Przéwóz, Przewóz

(1212)

Lindenhof

Przewóz 

Reskowo

Reskòwò

Réskòwò

(1258)

Röskau/

Roskau

Réskòwò

Zawory

Zôwòrë

Zôwòrë, Zawòrë

(1690)

Saworri

Zôwòrë

Gmina Kartuzy – Gmina Kartuzë

Bącz

Bącz

Bąccz, Bącz

(39)

Bontsch/

Bonsch

Bącz

Borowo

Bòrowò

Bòrowò, Bòrowô Karczma

(104)

Krug Borrowo

Bòrowò

Brodnica Dolna

Dólnô Brodnica

Dólnô Brodnica

(146)

Nieder Brodnitz/

Niederbrodnitz

Dólnô Brodnica

Brodnica Górna

Górnô Brodnica

Górnô Brodnica

(147)

Ober Brodnitz/

Oberbrodnitz

Górnô Brodnica

Dzierżążno

Dzérzążno

Dzerzązno

(346)

Seeresen

Dzerzążno

Głusino

Głëszëno

Głusëno, Głëszëno, Głuszewò

(417)

Glusino/

Glüsen

Głusëno

Grzybno

Grzëbno

Grzëbno, Grzibno

(484)

Gribno/

Grüben

Grzëbno

Kaliska

Kalëska

Kalëska, Pisanczi

(587)

Kaliska

Kalëska

Kiełpino

Kôłpino

Kôłpino, Czełpino

(718)

Kelpin/

Kelpsee

Kôłpino

Kolonia

Kòloniô

Kòlonijô

(711)

Wilhelmshuld

Kòloniô

Kosy

Kòsë,

Kòse

Kòse, Kòsë

(735)

Kossi/

Kössen

Kòsë

Łapalice

Łapalëce

Łapalëce

(875)

Lappalitz/

Garchendorf

Łapalëce

Mezowo

Mézowò

Mézowò, Mézewò

(926)

Mehsau

Mézowò

Mirachowo

Mirochòwò

Mirochòwò, Mirachòwò, Mierachòwò

(948)

Mirchau

Mirochòwò

Nowa Huta

Nowô Hëta

Nowô Hëta, Nowëta

(1018)

Nowahutta/

Neuhütte

Nowô Hëta

Pomieczyńska Huta

Pòmieczińskô Hëta

Pòmieczińskô Hëta

(1185)

Pomietschinerhütte/

Pommershütte

Pòmieczińskô Hëta

Prokowo

Prokòwò

Prokòwò

(1202)

Prockau

Prokòwò

Ręboszewo

Rãbòszewò

Rãbòszewò

(1269)

Remboschewo/

Broddenfurt

Rãbòszewò

Sianowo

Swiónowò

Sjónowò, Sëjónowó

(1501)

Sianowo/

Schwanau

Swiónowò

Sianowska Huta

Swiónowskô Hëta

Sjanowskô Hëta, Sëjónowskô Hëta, Sëjóńskô Hëta

(1502)

Sianowerhütte/

Schwanauerhütte

Swiónowskô Hëta

Sitno

Sëtno

Sëtno, Sytno

(1335)

Zittno/

Schütthof

Sëtno

Smętowo Chmieleńskie

Smãtowò

Smãtowò

(1364)

Smentau/

Schmentau

Smãtowò

Staniszewo

Stajszewò

Stajszewò, Staniszewò

(1398)

Stanischewo/

Stahns

Stajszewò

Stara Huta

Stôrô Hëta

Stôrô Hëta, Stôrëta

(1401)

Starrahutta/

Althütte

Stôrô Hëta

Gmina Przodkowo – Gmina Przedkòwò

Czeczewo

Czeczewò

Czeczewò

(262)

Cetschau

Czeczewò

Hopy

Hopë 

Hopë 

(522)

Hoppen

Hopë 

Kczewo

Kczewò

 

Exau

Kczewò

Kłosowo

Kłosowò

Kłosowò

(691)

Klossau

Kłosowò

Kobysewo

Kòbësewò

Kòbùsewò, Kòbësewò, Kłobùszewò, Kòbzowò

(697)

Kobissau

Kòbùsewò

Kosowo

Kòsowò

Kòsowò

(733)

Kossowo

Kòsowò

Pomieczyno

Pòmieczëno

Pòmieczëno

(1183)

Pomietschin/

Pommersdorf

Pòmieczëno

Przodkowo

Przedkòwò

Przedkòwò

(1208)

Seefeld

Przedkòwò

Rąb

 

Rąb

(1248)

Romb

Rąb

Smołdzino

Smôłdzëno

Smôłdzëno

(1371)

Smolsin

Smôłdzëno

Szarłata

Szarlota

Szarlota, Szarlotë, Szarłata

(1441)

Charlotten

Szarlota

Tokary

Tokarë

Tokarë

(1522)

Tockar

Tokarë

Warzenko

Wôrzenkò

Warzenkò, Wôrzenkò

(1570)

Warschenko

Wôrzenkò

Załęże

Zôłãżé

Zôłãżé, Załãżé

(1674)

Zalensee

Zôłãżé

Gmina Sierakowice – Gmina Serakòjce

Bącka Huta

Bąckô Hëta

Bąckô Hëta

(41)

Bontscherhütte

Bąckô Hëta

Borowy Las

 

Bòrowi Las

(106)

Borrowilass/

Borwald

Bòrowi Las

 

Bukowo

Bùkòwò

Bùkòwò

(172)

Bukowo

Bùkòwò

Długi Kierz

Dłudżi Czerz

Dłudżi Czerz

(321)

Langbusch

Dłudżi Czerz

 

Gowidlino

Gòwidlëno

Gòwidlëno

(448)

Gowidlino/

Göbeln

Gòwidlëno

Kamienica Królewska

Królewskô Kamiéńca

Kamieńca, Kamienica

(593)

Kaminitza/

Kamstein

Królewskô Kamiéńca

Karczewko

 

Karczewkò, Karczewk, Karczéwczi

(614)

Karzewko

Karczéwkò

Kowale

Kòwôle

Kòwôle

(741)

Kowalle

Kòwôle

Leszczynki

 

Leszczinczi, Leszinczi

(813)

Nussdorf

Leszczinczi

Łyśniewo Sierakowickie

Łësniewò

Łësniewò, Lesniewò

(898)

Lissniewo/

Lischnau

Łësniewò

Mojusz

Mòjsz

Mòjsz, Mòjisz (969)

Moisz/

Mooswalde

Mòjsz

Mrozy

Mrozë

Mroze, Mrozë (975)

Mroze/

Frostwinkel

Mrozë

Nowa Ameryka

 

 

 

Nowô Amerika

Paczewo

Paczewò

Paczewò

(1103)

Patschewo

Paczewò

Pałubice

Pałëbice

Pałëbice

(1105)

Pallubitz/

Pallendorf

Pałëbice

Puzdrowo

Pùzdrowò

Pùzdrowò

(1236)

Pusdrowo/

Pustrau

Pùzdrowò

Sierakowice

Serakòwice, Serakòjce

Sërakòjce, Serakòwice,

Srakòjce

(1328)

Sierakowitz/

Rockwitz/

Sierke

Serakòjce

Sierakowska Huta

Serakòwskô Hëta

Sërakòwskô Hëta, Serakòwskô Hëta (1329)

Sierakowitzerhütte/

Sierkenhöhe

Serakòwskô Hëta

Smolniki

Smòlniczi

Smòlniczi

(1370)

Smolnik

Smólniczi

Stara Huta

Stôrô Hëta

Stôrô Hëta, Stôrëta

(1401)

Starrahutta

Stôrô Hëta

Szklana

Szklanô

Sklanô, Szklanô (1459)

Sklana/

Glasfelde

Szklanô

Tuchlino

Tëchlëno

Tëchlëno

(1538)

Tuchlin

Tëchlëno

Załakowo

Załôkòwò

Załôkòwò, Salôkòwò

(1672)

Sallakowo/

Salkau

Załôkòwò

Gmina Somonino – Gmina Somònino

Borcz

Bòrcz

Bórcz, Bôrcz

(132)

Bortsch

Bórcz

Egiertowo

Egertowò

Egiertowô Hëta, Egiert

(348)

Eggertshütte

Egertowò

Goręczyno

Gòrãczëno

Gòrãczëno

(434)

Gorrenschin/

Görren

Gòrãczëno

Hopowo

Hopòwò, Òpãdorp

Òpãderp, Hopòwò

(521)

Hoppendorf

Hopòwò

Kamela

Kaméla

Kamele, Kamela

(592)

Kamehlen

Kaméla

Kaplica

 

Kapelowô Hëta, Kapelëta

(609)

Kapellenhütte

Kaplëca

Ostrzyce

Òstrzëce

Òstrzëce

(1084)

Ostritz

Òstrzëce

Piotrowo

 

Fùstpétrowô Hëta, Fùsthëta, Fùstpetrowô Hëta

(383)

Fustpetershütte

Piotrowò (Fùsthëta)

Połęczyno

Pòlëczëno

Pòlëczëno, Pòłãczëno

(1175)

Pollenschin/

Pölschen

Pòłączëno

Ramleje

Ramleje

Ramleje

(1246)

Ramley

Ramleje

Rąty

Rątë

Rątë, Rontë

(1249)

Ronti

Rątë

Rybaki

Rëbôczi

Fiszrowô Hëta, Fiszerowô Hëta, Rëbackô Hëta

(372)

Fischerhütte

Rëbackô Hëta

Sławki

Słôwczi

Słôwczi

(1350)

Schlawkau

Słôwczi

Somonino

Somònino         

Somònino

(1379)

Semlin

Somònino

Starkowa Huta

Sztarkòwô Hëta

Sztarkòwô Hëta,  Sztarka, Starkòwô Hëta

(1474)

Starkhütte

Sztarkòwô Hëta

Wyczechowo

Wiczechòwò

Wëczkòwò, Wiczechòwò, Wieczichòwò, Wieckòwò

(1630)

Fitschkau

Wòczkòwò

*Wëczkòwò

Gmina Stężyca – Gmina Stãżëca

Borucino

Bòrëcëno

Bòrëcëno

(114)

Borruschin/

Borschmühl

Bòrëcëno

Gapowo

Gapòwò

Gapòwò, Gapiô Dupa

(385)

Gapowo/

Krähwinkel

Gapòwò

Gołubie

Gòlëbie

Gòlëbie, Gòlëbio, Gòlëbié

(428)

Gollubien

Gòlëbie

Kamienica Szlachecka

 

Kamieńca, Kamienica

(594)

Niedeck

Szlachetnô Kamiéńca

Klukowa Huta

Klëkòwô Hëta

Klëkòwô Hëta, Klëkòwa Hëta, Klëkòwëta, Klukòwô Hëta

(685)

Klukowahutta/

Kluckenhütte

Klëkòwô Hëta

Łączyno

Łątczëno

Łączëno

(878)

Lonschin

Łątczëno

Łosienice

 

Nowé Łoseńce, Nowé Łaszenice, Nowé Łoszenice, Nowé Łoszeńce,

Stôré Łoseńce,

Stôré Łaszenice,

Stôré Łoszenice,

Stôré Łoszeńce

(894-895)

Alt Lossinitz,

Neu Lossinitz

Łoséńce

Niesiołowice

 

Niesëłowice, Niesëłejce, Niesołowice, Nieszołowice

(1016)

Niesolowitz

Niesołejce

Nowa Wieś

 

Nowô Wies

(1025)

Neudorf

Nowô Wies

Nowe Czaple

Nowé Czaple

Nowé Czaple

(248)

Neu Czapel/

Neu Chapel

Nowé Czaple

Pierszczewo

Pierszczewò

Piérszczewò, Wiôldżé Perszewò

(1146)

Pierschewo

Pierszczewò

Potuły

 

Pòtułë, Patuła, Patułë

(1196)

Patull

Pòtułë

Sikorzyno

Sëkòrzëno

Sëkòrzëno, Sykòrzëno

(1330)

Sykorschin

Sëkòrzëno

Stężyca

Stãżëca

Królewskô Stãżëca, Królewsczé Stãżëce, Szlacheckô Stãżëca, Szlachecczé Stãżëce

(1415-1416)

Königlich Stendsitz,

Adlig Stendsitz

Stãżëca

Stężycka Huta

Stãżëckô Hëta

Stãżëckô Hëta

(1417)

Stendsitzerhütte

Stãżëckô Hëta

Szymbark

Szimbark

Szénbarch, Szénbark, Szembarch

(1446)

Schönberg

Szimbark

Zgorzałe

Zgòrzałé

Zgòrzałé

(1704)

Seedorf

Zgòrzałé

Żuromino

Żëromino

Żoromino, Żëromino, Żuromin

(1732)

Zurromin

Żëromino

Gmina Sulęczyno – Gmina Sëlëczëno

Borek

 

Bórk, Sëlecczi Bórk

(137)

Borrek/

Bärbusch

Bórk

Kistowo

Czistowò

Czistowò

(670)

Buchenfelde

Czistowò

Mściszewice

Mscëszewice, Mcëszejce

Mcëszewice, Mcëszejce, Mscëszewice, Msceszewice

(980)

Mischischewitz/

Mischütz

Mcëszejce

Podjazy

Pòdjazë, Pòdjaze

Pòdjaze, Pòdjazë, Pòdjasë

(1164)

Podjass/

Jassen

Pòdjazë

Sucha

Sëchô

Sëchô, Sëchi

(1428)

Friedrichsthal

Sëchô

Sulęczyno

Sëlëczëno

Sëleczëno, Suleczëno, Sëlëczëno

(1431)

Sullenschin

Sëlëczëno

Węsiory

Wãsorë

Wãsorë, Wąsorë

(1592)

Wensiorry/

Wensern

Wãsorë

Zdunowice

Zdënowice, Zdënejce

Zdënowice, Zdënejce, Zdunowice

(1701)

Sdunowitz/

Tunwald

Zdënejce

Żakowo

Żôkòwò

Żôkòwò, Żakòwò

(1725)

Schakau

Żôkòwò

Gmina Żukowo – Gmina Żukòwò

Banino

Banino

Banino

(20)

Banin

Banino

Borkowo

Bòrkòwò

Bòrkòwò

(97)

Borkau

Bòrkòwò

Chwaszczyno

Chwaszczëno

Chwaszczëno

(225)

Quaschin

Chwaszczëno

Glincz

 

Nowi Glińcz, Stôri Glińcz

(403-404)

Neu Glintsch,

Alt Glintsch

Glińcz

Leźno

Lezno

Lezno

(823)

Gross Leesen

Lezno

Łapino Kartuskie

Łôpino

Łôpino, Łapino

(876)

Lappin

Łôpino

Małkowo

Môłkòwò

Môłkòwò, Małkòwë, Malkòwò

(902)

Mahlkau

Môłkòwò

Miszewo

Miszewò

Miszewò

(953)

Gross Mischau

Miszewò

Niestępowo

Niestãpòwò

Niestãpòwò

(1015)

Nestempohl

Niestãpòwò

Otomino

Òtomino

Òtomino

(1097)

Ottomin

Òtomino

Pępowo

Pãpòwò

Pãpòwò

(1128)

Pempau

Pãpòwò

Przyjaźń

Przëjazniô

Przëjazniô

(1215)

Rheinfeld

Przëjazniô

Rębiechowo

Rãbiechòwò

Rãbiechòwò

(1264)

Ramkau

Rãbiechòwò

Rutki

Rutczi

Rutczi

(1289)

Ruthken

Rutczi

Skrzeszewo Żukowskie

Skrzeszewò

Skrzeszewò

(1344)

Krissau

Skrzeszewò

Sulmin

Sulmino

Cëlmino, Sulmino

(1435)

Richthof

Sulmino

Tuchom

Tëchómie

*Tëchómié

Tëchómie, Tëchómio, Wiôldżé Tëchómié, Tuchòmié, Tëchòmié

(1539)

Gross Tuchom

Tëchómié

Widlino

Wëdlëno

Widlëno, Fidlëno

(1594)

Fidlin

Widlëno

POWIAT KOŚCIERSKI – KÒSCERSCZI KRÉZ

Kościerzyna

Kòscérzna

Kòscérzëna, Kòscérzna, Kòscérzëno

(738)

Berent

Kòscérzna

Gmina Dziemiany – Gmina Dzemiónë

Dziemiany

Dzemiónë

Dzemiónë, Dzemianë

(345)

Dzimianen/

Sophienwalde

Dzemiónë

Jastrzębie Dziemiańskie

Jastrzãbié

Jastrzãbié, Daszki, Jastrzëbié

(550)

Königsdorf

Jastrzãbié

Kalisz

Kalisz

Kalisz, Kalësz

(590)

Kalisch

Kalisz

Piechowice

Piechóce

Piechòwice, Piechòjce

(1139)

Piechowitz

Piechóce

Płęsy

 

Płãse, Płãsë

(1158)

Plense

Płãsë

Raduń

Reduń

Raduń, Reduń, Reduniô, Rëduń

(1242)

Raduhn

Reduń

Schodno

Schódno

Schódno

(1312)

Schodno

Schódno

Trzebuń

Trzebùń

Trzebùń, Trzebùniô

(1529)

Trzebuhn

Trzebùń

Gmina Karsin – Gmina Kôrsëno

Bąk

Bąk

Bąk

(42)

Bonk

Bąk

Borsk

Bòrsk

Bòrsk

(112)

Borsk

Bòrsk

Cisewie

Cësewié

Cysewié, Ceszewié

(242)

Eibenfelde

Cësewié

Dąbrowa

Dąbrowa

Dąbrowa

(278)

Dombrowo

Dąbrowa

Górki

Gòrczi

Górczi

(452)

Gurki

Górczi

 

Karsin

Kôrsëno

Kôrsyn, Karszin, Karszëno

(629)

Karschin/

Karssin

Kôrsëno

Osowo

Òsowò

Òsowò

(1067)

Ossowo

Òsowò

Przytarnia

Przëtarniô

Przëtarniô

(1220)

Wildau

Przëtarniô

Wdzydze Tucholskie

Rëbôczi

Wdzydze, Rëbôczi

(1580)

Weitsee

Rëbôczi

Wiele

Wielé

Wielé

(1601)

Wielle

Wielé

Zamość

Zamòsc

Zómòscé, Zómòsc,  Zômòszczé, Zamòszcz

(1680)

Zamosz

Zamòsc

Gmina Kościerzyna – Gmina Kòscérzna

Czarlina

Czôrlëna

Czôrlënë, Czôrlëno

(253)

Czarlinen

Czôrlëna

Częstkowo

Czãstkówó *Czãstkòwò 

Czãstkòwò, Cząstkòwò

(264)

Zinsgau

Czãstkòwò 

Dębogóry

Dãbògòrë

Dãbògóra, Dãbògòrë, Dãbòwô Góra

(313)

Eichenberg

Dãbògòrë

Dobrogoszcz

Dobrogòszcz

Dobrogòszcz

(323)

Dobrogosch/

Wohlgemut

Dobrogòszcz

Gostomie

Gòstómié

Gòstomie, Gòstomié

(439)

Gostomie/

Gostendorf

Gòstómié

Grzybowo

Grzëbòwò

Grzëbòwò,

Grzibòwò

(492)

Grzibau/

Grübau

Grzëbòwò

Juszki

Juszczi

Juszczi

(581)

Juschken/

Sorgenfelde

Juszczi

Kaliska Kościerskie

Kalëska

Kalëska

(586)

Beek

Kalëska

Kłobuczyno

Kłobùczëno

Kłobùczëno

(689)

Klobschin/

Burchardsdorf

Kłobùczëno

Korne

Kòrné

Kòrné, Kòrnë

(728)

Kornen

Kòrné

Kościerska Huta

Kòscerskô Hëta

Kòscérskô Hëta, Kòscérzińskô Hëta

(737)

Berentshütte

Kòscerskô Hëta

Loryniec

Lórińc

Lóreńc, Loreńc, Lórënc

(854)

Lorenz

Lórińc

Łubiana

Łubianô

Łubianô, Łëbianô, Łubianna

(896)

Lubianen/

Kieseldorf

Łubianô

Małe Stawiska

 

 

 

Môłé Stawiska

Mały Klincz

Môłi Klińcz

Môłi Klińcz

(678)

Klein Klinsch

Môłi Klińcz

Mały Podleś

Môłi Pòdles

Môłé Pòdlesé, Môłi Pòdles

(1165)

Klein Podless/

Klein Poldersee

Môłi Pòdles

Niedamowo

Jadamòwé

Jadamòwë, Niedamòwë, Jadamòwò, Niedamòwò

(536)

Niedamowo/

Niedamsaue

Jadamòwé

Nowa Kiszewa

Nowô Cziszewa

Nowô Cziszewa

(673)

Neu Kischau

Nowô Cziszewa

Nowa Wieś Kościerska

Nowô Wies

Nowi Dwór, Nowô Wies

(1032)

Gross Neuhof/

Neuhöfel

Nowô Wies

Nowy Klincz

Nowi Klińcz

Nowi Klińcz

(679)

Neu Klinsch

Nowi Klińcz

Nowy Podleś

 

Nowé Pòdlesé, Nowi Pòdles

(1166)

Neu Podless/

Neu Poldersee

Nowi Pòdles

Puc

Pùc

Pùc

(1224)

Putz

Pùc

Rotembark

Rotenbark

Rotãbarch, Rotambarch, Rótãbark

(1278)

Rottenberg

Rotenbark

Sarnowy

Sarnowë

Sarnowë, Sarnowò

(1305)

Sarnowen/

Rehtränke

Sarnowë

Skorzewo

Skòrzewò

Skòrzewò

(1337)

Skorschewo/

Schörendorf

Skòrzewò

Stawiska

Stawiska

Stawiska

(1412)

Stawisken/

Teichdorf

Stawiska

Sycowa Huta

Zëcowô Hëta

Zycowô Hëta, Zycowa Hëta, Zëcowa Hëta, Zëcowô Hëta, Sycowô Hëta

(1723)

Sietzenhütte

Zëcowô Hëta

Szarlota

Szarlota

Szarłata, Òsuszno

(1442)

Charlottenthal

Szarlota

Wąglikowice

Wąglëkòjce

Wãglikòwice, Wãglikóce, Wąglikòwice, Wąglice, Wãglëkòwice

(1589)

Funkelkau

Wąglëkòjce

Wdzydze Kiszewskie

Wdzydze

Wdzydze

(1579)

Sanddorf

Wdzydze

Wielki Klincz

Wiôldżi Klińcz

Dużi Klińcz

(680)

Gross Klinsch

Wiôldżi Klińcz

Wielki Podleś

Wiôldżi Pòdles

Wiôldżé Pòdlesé, Wiôldżi Pòdles

(1167)

Gross Podless/

Poldersee

Wiôldżi Pòdles

Wieprznica

Wieprznica

Wieprznica

(1608)

Bebernitz

Wieprznica (Biebrznica)

Zielenin

Zelenin

Zelenijô, Zelenina

(1708)

Alte Hütte/

Zelenin

Zeleniô

Gmina Liniewo – Gmina Lëniewò

Chrósty Wysińskie

 

 

 

Wësyńsczé Chróstë

Chrztowo

Chrztowò

Chrztowò, Kartowò

(222)

Kartowen

Chrztowò

Deka

 

 

Decka

Deka

Garczyn

 

 

Gartschin

Gôrczëno

Głodowo

 

 

Gladau

Głodowò

Iłownica

 

 

Gillnitz

Jiłownica

Liniewo

Lëniewò

Liniewò, Lëniewò

(833)

Lienfelde

Lëniewò

Liniewskie Góry

 

 

Hoch Liniewo

Lëniewsczé Górë

Lubieszyn

Lubieszin

Dużi Lubieszin, Lëbieszëno

(861)

Lippischau

Lëbieszëno

Lubieszynek

 

Môłi Lubieszin

(859)

Klein Lipschin

Lëbieszink

Milonki

 

 

 

Milonczi

Orle

 

 

 

Òrlé

Płachty

 

 

Plachty

Płachtë

Sobącz

 

Sobóńcz, Sobądz

(1374)

Sobonsch

Sobącz

Stary Wiec

 

 

Alt Fietz

Stôri Wiec

Wysin

 

 

Wischin

Wësëno

Gmina Lipusz – Gmina Lëpùsz

Bałachy

 

Bałacha, Bałachë

(18)

Wallachei

Bałachë

Gostomko

Gòstómkò

Gòstómkò, Gòstómk, Gòstomkò

(440)

Gostomken

Gòstómkò

Lipuska Huta

Lëpùskô Hëta

Lëpùskô Hëta, Lipùskô Hëta

(838)

Lippuschhütte

Lëpùskô Hëta

Lipusz

Lëpùsz

Lëpùsz, Lipùsz

(839)

Lippusch

Lëpùsz

Płocice

Płoczëce

Płoczëce, Płocëce

(1159)

Plotzitz

Płoczëce

Szklana Huta

Fabrika

Fabrika, Lipùskô Szklónnô Hëta, Sklanô Hëta Lëpùskô

(361)

Glashütte Lippusch

Fabrika

Śluza

Slëżô

Slużô, Szluza

(1494)

Schlusa

Slëżô

Tuszkowy

 

Tuszkòwë, Tëszkòwë

(1547)

Tuschkau

Tuszkòwë 

Gmina Nowa Karczma – Gmina Nowô Karczma

Będomin

Bãdomin

Bãdomin, Bãdomino, Dużé Bãdomino, Wiôldżi Bãdomin

(58)

Gross Bendomin

Bãdomino

Grabowo Kościerskie

Grabòwò

Grabòwa, Stôré Grabòwò

(454)

Alt Grabau

Grabòwò

Grabowska Huta

 

Grabòwskô Hëta

(458)

Grabaushütte

Grabòwskô Hëta

Grabówko

 

Grabówka, Nowé Grabòwò

(461)

Neu Grabau

Grabówkò

Jasiowa Huta

Jaszowô Hëta

Jaszowô Hëta

(552)

Jaschhütte

Jaszowô Hëta

Liniewko Kościerskie

Lëniéwkò

Liniewkò, Lëniewkò

(832)

Liniewken

Lëniéwkò

Lubań

Lubań

Lubóń, Lubóniô, Lubòniô, Lëbòniô

(858)

Lubahn

Lubań

Nowa Karczma

Nowô Karczma

Nowô Karczma

(1021)

Neukrug

Nowô Karczma

Nowy Barkoczyn

Nowi Barkòczin

Nowi Barkòczin, Nowé Barkòczëno

(24)

Neu Barkoschin

Nowé Barkòczëno

Rekownica

Rekòwnica

Rekòwnica

(1254)

Recknitz

Rekòwnica

Skrzydłowo

Skrzëdłowò

Skrzidłowò

(1345)

Ober Schriedlau

Skrzëdłowò

Stary Barkoczyn

Stôri Barkòczin

Stôri Barkòczin, Stôré Barkòczëno

(25)

Alt Barkoschin

Stôré Barkòczëno

Szatarpy

 

Szatarpë

(1444)

Schatarpi

Szatarpë

Szpon

Szpón

Szpón

(1472)

Spohn

Szpón

 

Sztofrowa Huta

Sztofrowô Hëta

Sztofrowô Hëta, Stofrowô Hëta

(1476)

Stoffershütte

Sztofrowô Hëta

Szumleś Królewski

Szumles

Królewsczi Szumlés, Królewsczi Szénflis

(1481)

Königlich Schönfliess

Królewsczi Szumles

Szumleś Szlachecki

Szumles

Szlachecczi Szumlés, Szlachecczi Szénflis

(1482)

Adlig Schönfliess

Szlachetny Szumles

Gmina Stara Kiszewa – Gmina Stôrô Cziszewa

Bartoszylas

 

 

Fersenau

Bartoszilas

Chwarzenko

 

 

Elsenthal

Chwôrzenkò

Chwarzno

 

 

Schwarzin

Chwôrzno

Czerniki

 

 

Czernikau/

Sterneck

Czerniczi

Foshuta

Fòshëta

 

Fosshütte

Fòshëta

Góra

 

 

Gora/

Schulzenhorst

Góra

Górne Maliki

 

 

Obermahlkau

Górné Maliczi

Kobyle

 

 

Neuwieck

Kòbëlé

Konarzyny

 

 

Konarschin/

Kunertsfeld

Kònôrzënë

Lipy

 

 

Blumfelde

Lëpë

Nowe Polaszki

 

 

Neu Paleschken

Nowé Pòlaszczi

Nowy Bukowiec

 

 

Neu Bukowitz/

Neubuchen

Nowi Bùkówc

Olpuch

 

 

Olpuch/

Klettenhagen

Òlpùch

Pałubin

 

 

Gross Pallubin/

Grosspahlen

Pałëbino

Stara Kiszewa

 

 

Alt Kischau

Stôrô Cziszewa

Stare Polaszki

 

 

Alt Paleschken

Stôré Pòlaszczi

Stary Bukowiec

 

 

Alt Bukowitz/

Altbuchen

Stôri Bùkówc

Wilcze Błota Kościerskie

 

 

Wolfsbruch/

Hoch Paleschken

Wôłczé Błota

Wygonin

 

 

Wigonin/

Angersdorf

Wëgònino

Zamek Kiszewski

 

 

Schloss Kischau

Cziszewsczi Zómk

POWIAT LĘBORSKI – LÃBÒRSCZI KRÉZ

Lębork

Lãbórg,

Lãbórk

Lãbórg, Lãbórh, Lãbórch

(2055)

Lauenburg

Lãbórg

Łeba

Łeba

Łeba

(2069)

Leba

Łeba

 

Gmina Cewice – Gmina Cewice

Bukowina

Bùkòwina

Bùkòwina, Bùkòwinë

(1909)

Buckowin

Bùkòwina

Cewice

Cewice

Cewice

(1918)

Zewitz

Cewice

Karwica

Karwica

 

Gerhardshöhe

Karwica

Łebunia

Łebùńiô

*Łebùniô

Łebùniô, Lëbùno

(2071)

Labuhn

Łebùniô

Maszewo Lęborskie

Maszewò

Maszewò

(2089)

Gross Massow

Maszewò

Oskowo

Òskòwò

 

Wutzkow

Òskòwò

Osowo Lęborskie

Òsowò

Òsowò

(2123)

Wussow

Òsowò

Pieski

Piesczi

Piesczi

(2137)

Jägerhof

Piesczi

Popowo

Pòpòwò

Pòpòwò, Pôpòwò

(2153)

Poppow

Pòpòwò

Siemirowice

Szemrowice, Szemrejce

Szëmrejce, Szëmrowice, Szëmrojce, Semirowice

(2249)

Schimmerwitz

Szemrejce

Unieszyno

Ùnieszëno

Ùnieszëno, Wiôldżé Ònieszëno

(2270)

Gross Wunneschin

Ùnieszëno

Gmina Nowa Wieś – Gmina Nowô Wies

Chocielewko

Chòceléwkò

 

Mackensen

Chòceléwkò

Czarnówko

Czôrnówkò

 

Scharnhorst

Czôrnówkò

Darżewo

Darżewò

 

Darsow

Darżewò

Dziechlino

Dzechlëno

Dzechlëno

(1968)

Dzechlin/

Ober Lischnitz

Dzechlëno

Garczegorze

Garczegòrzé

Garczegòrze, Garczigôrz

(1973)

Garzigar

Garczegòrzé

Janowiczki

Janowiczczi

Môłé Janowice, Janojce

(2005)

Klein Jannewitz

Janowiczczi

Karlikowo Lęborskie

Kôrlëkòwò

 

Karlkow

Kôrlëkòwò

Kębłowo Nowowiejskie

Kãbłowò

Kãbłowò, Kãbòła

(2022)

Kamelow

Kãbłowò

Krępa Kaszubska

Krãpa

Krãpa

(2042)

Krampe

Krãpa

Lubowidz

Lëbòwidz

 

Luggewiese

Lëbòwidz

Łebień

Łebiéń

Łebiń, Lëbino

(2070)

Labehn

Łebiéń

Mosty

Mòstë

 

Luggewieser Brücke

Mòstë

Nowa Wieś Lęborska

Nowô Wies

Nowô Wies

(2107)

Neuendorf

Nowô Wies

Obliwice

Òblëwice

Òblëwice

(2114)

Obliwitz

Òblëwice

Pogorzelice

Pògòrzelëce, Pògòrzélce

 

Langeböse

Pògòrzélce

Redkowice

Redkòwice, Redkòjce

Redkòwice, Redkòjce

(2172)

Rettkewitz

Redkòjce

Tawęcino

Tawãcëno

Tawãcëno, Tawùcëno

(2258)

Tauenzin

Tawãcëno

Wilkowo Nowowiejskie

Wôłkòwò

Wilkòwò, Wôłkòwò

(2281)

Villkow

Wôłkòwò

Gmina Wicko – Gmina Wickò

Białogarda

Biôłogarda

Bielogarda, Bielegarda, Biôłô Garda, Biôłgarda

(1874)

Belgard

Biôłogarda

Charbrowo

Charbrowò

Charbrowò, Chabrowò

(1920)

Charbrow/

Degendorf

Charbrowò

Gęś

Gãs

 

Gans

Gãs

Łebieniec

Łebiéńc

Lebińc, Łebińc, Lëbińc

(2053)

Labenz

Łebiéńc

Maszewko

Maszéwkò

Maszéwkò

(2088)

Klein Massow

Maszéwkò

Nowęcin

Nowãcëno

Nowi Dwór

(2110)

Neuhof

Nowãcëno

Sarbsk

Sôrbsk

Sôrbsk

(2207)

Sarbske/

Sarsen

Sôrbsk

Szczenurze

Szczenurzé

Szczenurzé, Szénurzé

(2245)

Schönehr

Szczenurzé

Wicko

Wickò

Wick, Wickò, Wick Królewsczi ë Pańsczi

(2275)

Vietzig

Wickò

Wojciechowo

Wòjcechòwò

 

Münsterhof

Wòjcechòwò

Wrzeście

Wrzescé

Królewsczé Wrzesce, Królewsczi Wrzészcz

(2289)

Königliche Freist

Wrzescé

Żarnowska

Żarnowskô

Żarnowskô

(2310)

Czarnowske

Żarnowskô

POWIAT PUCKI – PÙCCZI KRÉZ

Hel

Hél           

Hél

(513)

Hela

Hél

Jastarnia

Jastarniô

Jastarniô, Pùckô Jastarniô, Sroczé Gniôzdo

(548)

Heisternest

Jastarniô

Puck

Pùck

Pùck, Pùckò

(1225)

Putzig

Pùck

Władysławowo

Władisławòwò, Wiôlgô Wies

Wiôlgô Wies

(1604)

Grossendorf

Wiôlgô Wies

Gmina Jastarnia – Gmina Jastarniô

Jurata

Jurata

 

Helaheide

Jurata

Kuźnica

Kùsfeld

Kùzwelt, Kùsfelt, Kùswelt

(792)

Kussfeld

Kùsfeld

Gmina Kosakowo – Gmina Kòsôkòwò

Dębogórze

Dãbògòrzé

Dãbògòrzé

(312)

Eichenberg

Dãbògòrzé

Kazimierz

Kadzëmiérz

Kadzëmiérz

(646)

Kasimir

Kadzëmiérz

Kosakowo

Kòsôkòwò

Kòsôkòwò

(729)

Kossakau

Kòsôkòwò

Mechelinki

Mechelinka

Mechelinka, Mechelinga, Mëchelinczi

(919)

Mechlinken

Mechelinga

Mosty

Mòstë

Mòstë

(974)

Brück

Mòstë

Pierwoszyno

Pierwòszëno

Pierwòszëno

(1147)

Pierwoschin

Pierwòszëno

Pogórze

Pògòrzé

Pògòrze

(1170)

Pogorsch

Pògòrzé

Rewa

Réwa

Rewa

(1263)

Rewa

Réwa

Suchy Dwór

Sëchi Dwór

Sëchi Dwór

(1429)

Dembogorsch

Sëchi Dwór

Gmina Krokowa – Gmina Krokòwò

Białogóra

Biôłô Góra

Biôłô Gòra, Biôłô Góra

(1869)

Wittenberg

Biôłô Góra

Brzyno

Brzëno

Brzënie, Brzëno, Bżëno

(1903)

Reckendorf

Brzëno

Dębki

Dãbczi

Dãbeczi

(303-304)

Dembeck

Dãbeczi

Goszczyno

Gòszczëno

Gòszczëno

(442)

Goschin/

Kaiserhof

Gòszczëno

Jeldzino

Jeldzëno

Jeldzëno

(564)

Gelsin/

Gelsen

Jeldzëno

Karlikowo

Kôrlëkòwò

Kôrlëkòwò

(616)

Karlekau/

Karlseck

Kôrlëkòwò

Karwieńskie Błota I

Karwińsczé Błota

Karwiańsczé Błoto, Holãdra, Holãdrë, Karwieńsczé Błoto

(637)

Karwenbruch

Karwińsczé Błota I (Pierszô Réga)

Karwieńskie Błota II

Karwińsczé Błota

Karwiańsczé Błoto, Holãdra, Holãdrë, Karwieńsczé Błoto

(637)

Karwenbruch

Karwińsczé Błota II (Drëgô Réga)

Kłanino

Kłanino

Kłanino

(686)

Klanin

Kłanino

Krokowa

Krokòwò

Krokòwa

(756)

Krockow

Krokòwò

Lisewo

Lësewò

Lësewò

(841)

Lissau

Lësewò

Lubkowo

Lëbkòwò

Lëbkòwò

(864)

Lübkau

Lëbkòwò

Lubocino

Lëbòcëno

Lëbòcëno

(866)

Lubezin/

Laubheim

Lëbòcëno

Minkowice

Minkòwice,

Minkòjce

Mienkòjce, Minkòjce

(941)

Menkowitz/

Mönke

Minkòjce

Odargowo

Òdargòwò

Òdargòwò

(1043)

Odargau/

Waterkau

Òdargòwò

Parszczyce

Parszczëce

Parszczëce, Pôrszczëce, Parzczëce

(1118)

Parschütz

Parszczëce

Połchówko

 

Pôłchówkò

(1180)

Buchenrode

Pôłchówkò

Prusewo

Prësewò

Prësewò

(2158)

Prüssau

Prësewò

Sławoszyno

Sławòszëno

Sławòszëno

(1352)

Slawoschin/

Wittenbrock/

Wittenbrook

Sławòszëno

Słuchowo

Słëchòwò

Sychòwë, Słëchòwò

(2244)

Schlochow

Słëchòwò

Sobieńczyce

Sobieńczëce

Sëbieńczëce, Sobieńczëce

(1323)

Sobiensitz/

Nonnendorf

Sobieńczëce

Sulicice

Sëlëcëce

Sëlëcëce

(1432)

Sulitz/Sultz

Sëlëcëce

Świecino

Swiecëno

Swiecëno

(1504)

Schwetzin/

Raueneck

Swiecëno

Tyłowo

Tëłowò

Tëłowò

(1548)

Tillau

Tëłowò

Wierzchucino

 

Wiérzchùcëno, Wierzchùcëno

(2279)

Wierschutzin

Wiérzchùcëno

Żarnowiec

Żarnówc

Żarnowc, Żarnówc

(1727)

Zarnowitz

Żarnówc

Gmina Puck – Gmina Pùck

Błądzikowo

Błądzëkòwò

Błądzëkòwò

(88)

Blansekow

Błądzëkòwò

Brudzewo

Brudzewò

Brudzewò

(149)

Brusdau

Brudzewò

Celbowo

Celbòwò

Celbòwò

(192)

Celbau/

Zelbau

Celbòwò

Darzlubie

Darżlëbié

Darżlëbie, Darżlébio, Darzlëbié

(275)

Darslub/

Darpstedt

Darżlëbié

Domatowo

Domôtowò

Domôtowò

(331)

Gross Domnatau

Domôtowò

Domatówko

Domôtówkò

Domatówkò, Domôtówkò

(332)

Klein Domnatau

Domôtówkò

Gnieżdżewo

Gniéżdżewò

Gniéżdżewò, Gnieżdżewò

(422)

Gnesdau/

Nesten

Gniéżdżewò

Leśniewo

Lesniewò

Lesniewò

(816)

Lessnau

Lesniewò

Łebcz

Łebcz

Łebcz

(883)

Löbsch

Łebcz

Mechowo

Mechòwò

Mechòwa

(920)

Mechau

Mechòwò

Mieroszyno

Mierëszëno

Mierëszëno

(943)

Miruschin

Mierëszëno

Mrzezino

Mrzeżëno

Mrzeżëno, Brzeżëno

(978)

Bresin

Mrzeżëno

Osłonino

Òsłónino

Òsłónino

(1062)

Oslanin/

Truchsassen

Òsłónino

Połchowo

Pôłchòwò

Pôłchòwò

(1176)

Polchau

Pôłchòwò

Połczyno

Pôłczëno

Pôłczëno

(1181)

Polzin/

Konradswiese

Pôłczëno

Radoszewo

Redëszewò

Redëszewò, Redoszewò

(1251)

Reddischau

Redëszewò

Rekowo Górne

Górné Rekòwò

Rekòwò

(1255)

Rekau

Górné Rekòwò

Rzucewo

Rzucewò

Rzucewò

(1301)

Rutzau

Rzucewò

Sławutowo

Sławùtowò

Sławùtowò

(1353)

Gross Schlatau

Sławùtowò

Smolno

Smòlno

Smòlëno, Smólno

(1368)

Schmollin

Smólno

Starzyno

Starzno

Starzno, Starzëno, Wiôldżé Starzëno, Wiôldżé Starzno

(1410)

Gross Starsin/

Grossstarsen

Starzëno

Starzyński Dwór

Starzińsczi Dwór

Starzińsczi Dwór, Môłé Starzno, Môłé Starzëno

(1411)

Klein Starsin/

Kleinstarsen

Starzińsczi Dwór

Strzelno

Strzelno

Strzelëno, Strzelno

(1426)

Strellin

Strzelno

Swarzewo

Swôrzewò

Swôrzewò

(1436)

Schwarzau

Swôrzewò

Werblinia

Wôrblëniô

Warblëniô

(1567)

Werblin

Wôrblëniô

Zdrada

Zdrada

Zdrada

(1698)

Zdrada/

Mechenhof

Zdrada

Żelistrzewo

Żelëstrzewò

Żelëstrzewò

(1730)

Sellistrau/

Sellen

Żelëstrzewò

Gmina Władysławowo – Gmina Wiôlgô Wies

Chałupy

Chałëpë

Chałëpë

(196)

Ceynowa/

Ziegenhagen

Chałëpë

Chłapowo

Chłapòwò

Chłapòwò

(205)

Chlapau/

Klappau

Chłapòwò

Jastrzębia Góra

Jastrzëbiô Góra, Pilëcë

 

Habichtsberg

Pilëcë

Karwia

Karwiô

Karwiô

(635)

Karwen

Karwiô

Ostrowo

Òstrowò

Òstrowò

(1078)

Ostrau

Òstrowò

Rozewie

Rozewié

Bliza, Rozëft, Rozeft

(86)

Rixhöft

Rozewié

Tupadły

Tëpadłë

Tëpadła, Tëpadłë

(1542)

Tupadel/

Rixfelde

Tëpadłë

POWIAT SŁUSPKI – STOŁPSCZI KRÉZ

Kępice

Kãpice

 

Hammermühle

Kãpice

Ustka

Ùstka

Ùskô, Ùszcz

(2271)

Stolpmünde

Ùszcz

Gmina Damnica – Gmina Damnica

Bięcino

Biãcëno

Bicëno

(1871)

Benzin

Bicëno

Bobrowniki

Bòbrowniczi

 

Bewersdorf

Bòbrowniczi

Damnica

Damnica

Damnica, Niemieckô Damnica

(1948)

Hebrondamnitz

Damnica

Damno

Damno

Damno

(1949)

Dammen

Damno

Dąbrówka

Dąbrówka

 

Damerkow

Dąbrówka

Domaradz

Domarôdz

 

Dumröse

Domarôdz

Karżniczka

Karzniczka

Niemieckô Karznica

(2019)

Deutsch Karstnitz/

Karstnitz

Niemieckô Karznica

Łebień

Łebiéń

Łebiń, Lëbino

(2070)

Labehn

Łebiéń

Łojewo

Łojewò

Łojewò

(2075)

Lojow

Łojewò

Mianowice

Miónowice

 

Mahnwitz

Miónejce

Sąborze

Sąbòrzé

 

Ludwigslust

Sąbòrzé

Stara Dąbrowa

Stôrô Dąbrowa

 

Alt Damerow

Stôrô Dąbrowa

Strzyżyno

Strzëżëno

Strzëżëno

(2240)

Stresow

Strzëżëno

Święcichowo

 

Swiecëchòwò

(2254)

Schwetzkow

Swiecëchòwò

Świtały

Switałë

 

Marienfelde

Switałë

Wielogłowy

Wielogłowë

 

Vilgelow

Wieległowë

Zagórzyca

Zôgòrzëca

Zôgòrzëca, Zagòrzëce

(2296)

Sageritz

Zôgòrzëca

Gmina Dębnica Kaszubska – Gmina Dãbnica

Borzęcinko

Bòrzãcënkò

 

Neu Bornzin

Bòrzãcënkò

Brzeziniec

Brzezyńc

 

Birkhof

Brzezyńc

Budowo

Bùdowò

 

Budow

Bùdowò

Dębnica Kaszubska

Dãbnica

 

Rathsdamnitz

Dãbnica

Dobieszewo

Dobieszewò

 

Gross Dübsow

Dobieszewò

Dobra

Dobrô

 

Daber

Dobrô

Gałęzów

Gałãzowò

 

Gallensow

Gałãzowò

Gogolewko

Gògòléwkò

 

Neu Jugelow

Gògòléwkò

Gogolewo

Gògòlewò

 

Alt Jugelow

Gògòlewò

Jawory

Jawòrë

 

Gaffert

Jawòrë

Kotowo

Kòtowò

 

Kottow

Kòtowò

Krzywań

Krzëwóń

 

Kriwan

Krzëwóń

Łabiszewo

Łabiszewò

 

Labüssow

Łabiszewò

Mielno

Mielno

 

Mellin

Mielno

Motarzyno

Mòtarzëno

 

Muttrin

Mòtarzëno

Niepoględzie

Niepòglãdzé

 

Nieppoglense

Niepòglãdzé

Podole Małe

Môłé Pòdolé

 

Klein Podel

Môłé Pòdolé

Podwilczyn

Pòdwilczëno

 

Podewilshausen

Pòdwilczëno

Skarszów Górny

Skarszewò

 

Hohen Scharsow

Skarszewò

Starnice

Starnice

 

Starnitz

Starnice

Troszki

Troszczi

 

Petersberg

Troszczi

Żarkowo

Żarkòwò

 

Sorkow

Żarkòwò

Gmina Główczyce – Gmina Główczëce

Będziechowo

Bãzechòwò

Bãzechòwò, Bãzëchòwò, Bãdzëkòwò

(1868)

Bandsechow

Bãzechòwò

Cecenowo

Cecenowò

Cécenowò, Cécnowò, Cecënowò, Cecenowò

(1915)

Zezenow

Cecenowò

Choćmirówko

Chòcmirówkò

Nowé Chòcmirowò, Nowé Chòczmirowò

(1926)

Neu Gutzmerow

Chòcmirówkò

Ciemino

Cemino

Cemino

(1933)

Zemmin

Cemino

Dargoleza

Dargòléza

Dargòléza, Dargòledza, Dargòlesé

(1952)

Dargeröse

Dargòléza

Drzeżewo

Drzeżewò

Drzeżewò, Drzeżdżewò

(1965)

Dresow

Drzeżewò

Główczyce

Główczëce

Główczëce

(1979)

Glowitz

Główczëce

Gorzysław

Gòrzësłôw

 

Friedrichshof

Gòrzësłôw

Górzyno

Górzëno

Gòrzëno, Górzno

(1985)

Gohren

Górzëno

Izbica

Jizbica

Jizbica

(2000)

Giesebitz

Jizbica

Klęcino

Klëcëno

Klicëno, Knycëno, Klisëno, Knicëno

(2028)

Klenzin

Klëcëno

Pobłocie

Pòbłocé

Pòbłocé

(2145)

Poblotz

Pòbłocé

Podole Wielkie

Wiôldżé Pòdolé

Pòdolé, Wiôldżé Pòdolé

(2147)

Gross Podel

Wiôldżé Pòdolé

Rumsko

Rëmskò

Rëmskò, Rëmskô

(2193)

Rumbske

Rëmskò

Rzuszcze

Rzuszcze

Rzuszcze

(2204)

Ruschütz

Rzuszcze

Siodłonie

Sodłónie

Sodłonie, Sodlëno

(2214)

Zedlin

Sodłónie

Skórzyno

Skòrzëno

Skòrzëno

(2216)

Schorin

Skòrzëno

Stowięcino

Stowicëno

Stowicëno

(2229)

Stojentin

Stowicëno

Szczypkowice

Szczëpkòwice, Szczëpkòjce

Szczëpkòjce, Szczepkòjce

(2246)

Zipkow

Szczëpkòjce

Szelewo

Szelewò

 

Schelow

Szelewò

Warblino

Warblëno

Warblëno, Wôrblëno

(2272)

Warbelin

Warblëno

Wielka Wieś

Wiôlgô Wies

Wiôlgô Wies

(2277)

Grossendorf

Wiôlgô Wies

Wolinia

Wòlëniô

Wòlëmò, Wòlëniô

(2286)

Wollin

Wòlëniô

Wykosowo

Wëkòsewò

Wëkòsewò, Wëkòsowò

(2291)

Vixow

Wëkòsewò

Żelkowo

Żelkòwò

Żelkòwa, Kaszëbsczé Zelkòwò

(2316)

Wendisch Silkow/

Schwerinshöhe

Żelkòwò

Żoruchowo

Żorëchòwò

Żorëchòwò, Żarchòwò

(2319)

Sorchow

Żorëchòwò

Gmina Kępice – Gmina Kãpice

Barcino

Barcëno

 

Bartin

Barcëno

Barwino

Barwino

 

Barvin

Barwino

Biesowice

Biésowice, Biésojce

 

Besswitz

Biésojce

Bronowo

Brónowò

 

Brünnow

Brónowò

Darnowo

Darnowò

 

Börnen

Darnowò

Korzybie

Kòrzëbié

 

Zollbrück

Kòrzëbié

Mzdowo

Mzdowò

 

Misdow A

Mzdowò

Obłęże

Òbłãżé

 

Woblanse

Òbłãżé

Osowo

Òsowò

 

Wussow

Òsowò

Płocko

Płockò

 

Plötzig

Płockò

Podgóry

Pòdgórë

 

Puddiger

Pòdgórë

Przytocko

Przëtockò

 

Pritzig

Przëtockò

Pustowo

Pùstowò

 

Püstow

Pùstowò

Warcino

Warcëno

 

Varzin

Warcëno

Żelice

Żelëce

 

Seelitz

Żelëce

Gmina Kobylnica – Gmina Kòbëlnica

Bolesławice

Bòlesławice

 

Ulrichsfelde

Bòlesławice

Bzowo

Bzowò

 

Besow

Bzowò

Kobylnica

Kòbëlnica

 

Kublitz

Kòbëlnica

Komiłowo

Kòmiłowò

 

Keudellshof

Kòmiłowò

Komorczyn

Kòmórczëno

 

Kummerzin

Kòmórczëno

Kończewo

Kùńczewò

 

Kunsow

Kùńczewò

Kruszyna

Krëszëna

 

Krussen

Krëszëna

Kuleszewo

Kùleszewò

 

Kulsow

Kùleszewò

Kwakowo

Kwakòwò

 

Quackenburg

Kwakòwò

Lubuń

Lëbùń

 

Labuhn

Lëbùń

Lulemino

Lulemino

 

Lüllemin

Lulemino

Łosino

Łosëno

 

Lossin

Łosëno

Płaszewo

Płaszewò

 

Wendisch Plassow/ Plassenberg

Płaszewò

Reblino

Reblëno

 

Reblin

Reblëno

Runowo Sławieńskie

Rënowò

 

Klein Runow

Rënowò

Sierakowo Słupskie

Serôkòwò

 

Zirchow

Serôkòwò

Słonowice

Słónowice

 

Gross Schlönwitz

Słónojce

Słonowiczki

Słónowiczczi

 

Klein Schlönwitz

Słónowiczczi

Sycewice

Sëcewice

 

Zitzewitz

Sëcewice

Ściegnica

Scëgnica

 

Ziegnitz

Scëgnica

Widzino

Widzëno

 

Veddin

Widzëno

Wrząca

Wrzącô

 

Franzen

Wrzącô

Zagórki

Zôgórczi

Zôgórczi, Zagórczi

(2297)

Sagerke/ Brackenberg

Zôgórczi

Zębowo

Zãbòwò

 

Symbow

Zãbòwò

Żelkówko

Żelkówkò

 

Klein Silkow

Żelkówkò

Gmina Potęgowo – Gmina Pòtãgòwò

Chlewnica

Chléwnica

 

Karlshöhe

Chléwnica

Czerwieniec

Czerwiénc

 

Schierwenz

Czerwińc

Darżynko

Darżënkò

 

Neu Darsin

Darżënkò

Darżyno

Darżëno

 

Darsin

Darżëno

Dąbrówno

Dąbrówno

 

Schöneichen

Dąbrówno

Głuszynko

Głëszónkò,

Môłé Głëszëno

Môłé Głëszëno

(1980)

Klein Gluschen

Môłé Głëszëno

Głuszyno

Głëszëno, Wiôldżé Głëszëno

Wiôldżé Głëszëno

(1981)

Gross Gluschen

Wiôldżé Głëszëno

Grapice

Grôpice

 

Grapitz

Grôpice

Grąbkowo

Grąbkòwò

 

Grumbkow

Grąbkòwò

Karznica

Karznica

Karznica, Kaszëbskô Karznica

(2020)

Wendisch Karstnitz/

Ramnitz

Kaszëbskô Karznica

Łupawa

Łëpawa

 

Lupow

Łëpawa

Malczkowo

Malczkòwò

 

Malzkow

Malczkòwò

Nieckowo

Nieckòwò

 

Neitzkow

Nieckòwò

Now