Artykuły historyczne

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zachęcamy do lektury artykułów historycznych, poświęconych takim osobom i wydarzeniom, które zatarły się już w pamięci Kaszubów lub w niej nie zdołały się z różnych powodów utrwalić, bądź wręcz zostały przywłaszczone przez inne narody i stały się elementem ich świadomości czy też pamięci.

Pragniemy w ten sposób Kaszubom przypomnieć o tym, co było kiedyś dla naszych przodków ważne, a w ciągu wieków uległo zapomnieniu. Pragniemy włączyć w obręb naszej zbiorowej pamięci osoby i wydarzenia dotąd niemal nieznane, pomijane, marginalizowane lub wręcz nieobecne. Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły wpłyną nie tylko na pogłębienie znajomości historii naszej wspólnoty, ale też zachęcą do podjęcia własnych badań i poszukiwań, zwłaszcza genealogicznych i dotyczących miejscowości, z którymi – często od wieków – nasze rodziny są związane. Na historię naszej wspólnoty składają się bowiem dzieje naszych rodzin, naszych wsi i miast.

W pierwszym artykule ks. Krzysztof Tusk przybliży nam postać św. Faustyna (i jego znaczenie dla niezależności naszej ojczyzny w średniowieczu), zapomnianego patrona Kaszubów:

 

Poniżej artykuł Dariusza Szymikowskiego poświęcony kaszubskiej emigracji:

 

Przedstawiamy postać Faustyna Wirkusa, który jako amerykański żołnierz został władcą haitańskiej wyspy La Gonave. O Kaszubie urodzonym pod koniec XIX wieku w Rosji piszą Dariusz Szymikowski i Sebastian Skerka:
 
 

Co i jak pisano o Faustynie Wirkusie – narracja litewska:

 

Co i jak pisano o Faustynie Wirkusie – narracja polska (okres międzywojenny):

 

Co i jak pisano o Faustynie Wirkusie – narracja polska (okres powojenny):

 

Co i jak pisano o Faustynie Wirkusie – narracja kaszubska:

 

Faustyn o sobie:

 

Rodzice Faustyna:

 

Wirkusów droga na emigrację:

 

O ojcu (i jego rodzeństwie) oraz dziadkach Faustyna:

 

Genealogia Wirkusów:

 

Zamiast zakończenia:


Cyklu artykułów, poświęconych Żelewskim – wpływowej rodzinie, która odgrywała ważną rolę  w historii powiatu wejherowskiego, lęborskiego i kartuskiego. Ich autorem jest historyk Andrzej Janusz: