Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

14.01.2012

Konferencja KJ w Wejherowie

Na zorganizowaną przez Kaszëbską Jednota dyskusję o prawnym statusie Kaszubów, w piątkowy wieczór 13 stycznia do wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, przyszło blisko 50
zainteresowanych osób.

Spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia - Mateusz Meyer, zaś wprowadzenie do dyskusji zrobił Artur Jabłoński, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

- Stworzenie odrębnej kategorii „społeczności posługującej się językiem
regionalnym” było formą kompromisu koniecznego na etapie przyjmowania przez parlament Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
- mówił Jabłoński. - Kaszubi muszą jednak nadal domagać się uznania ich statusu mniejszości etnicznej, bo chociaż obecne regulacje prawne zrównują nas w większości praw z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce, to jednak nadal utrzymują status grupy regionalnej, co nie daje prawa do ochrony szeroko rozumianej tożsamości kulturowej, a to w istotny sposób ogranicza rozwój wspólnoty etnicznej.

O tym, że to nie są słowa na wyrost świadczy opinia Ekspertów ds. Europejskiej Karty Języków Mniejszościowych lub Regionalnych opublikowana 7 grudnia 2011 r. Czytamy w niej m.in.: „Polskie ustawodawstwo nie uznaje Kaszubów za mniejszość etniczną, ale język kaszubski jest uznawany za język regionalny. Uczestnicy dyskusji zgodzili się na koniec, że działania na rzecz umocnienia prawnego statusu Kaszubów muszą iść w parze z działaniami wzmacniającymi naszą tożsamość i świadomość narodową”.

Podziel się