Aktualności

27.02.2016

Kaszubi w Kanadzie chcą pamiętać o swojej historii

Drużyna hokejowa Kashubian Griffins (Kaszubskie Gryfy) z Kanady poinformowała nas o swojej inicjatywie, mającej na celu upamiętnienie imigracji Kaszubów w 1858 roku. Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota zostało poproszone o wsparcie przy realizacji projektu. 

Wiadomość od Kashubian Griffins
 
My, drużyna hokejowa Kashubian Griffins (Kaszubskie Gryfy) chcielibyśmy poinformować, iż pracujemy nad bardzo ważnym projektem, który ma zostać realizowany na kanadyjskich Kaszubach. W prowincji Ontario planujemy ustawić tablicę upamiętniającą imigrację Kaszubów w 1858 roku. Nasza drużyna będzie ściśle współpracować z rządem prowincji Ontario, aby społeczności z Wilna, Barry's Bay oraz Round Lake Centre w Ontario zostały uznane za pierwsze kaszubskie osady w Kanadzie. Historia tych osad sięga roku 1858, kiedy to pierwsi kaszubscy pionierzy przybyli do Kanady ze swojej kaszubskiej ojczyzny w Europie. W realizacji naszego projektu pomagać nam będą: członek Parlamentu w Ontario John Yakabuski (Jón Jakóbòwsczi) oraz burmistrz Killaloe, Hagarty i Richards Janice Visneskie (Wiszniewskô). Zwróciliśmy się także do Kaszëbsczi Jednotë – najbardziej kompetentnej organizacji działającej na europejskich Kaszubach – o pomoc w zakresie kaszubskiej historii. Naszym zdaniem Kaszëbskô Jednota, dzięki ogromnej wiedzy swoich członków, stanie się naszym głównym źródłem informacji. Mogąc liczyć na wsparcie kaszubskich historyków Dariusza Szymikowskiego, Artura Jabłońskiego i Karola Rhode, mamy pewność, że jesteśmy w dobrych rękach. Projekt planowany jest jako całoroczny, zatem mamy nadzieję, że odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbędzie się 2 września 2017 roku. Jest to szczególnie ważna data w historii kaszubskiej emigracji, ponieważ 2 września 1859 roku pierwsi kaszubscy pionierzy wystąpili o przydział ziemi wzdłuż drogi Opeongo. Mamy również nadzieję, że Kaszëbskô Jednota zaszczyci nas swoją obecnością i weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tej historycznej tablicy pamiątkowej, która to uroczystość będzie mieć miejsce w samym sercu kanadyjskich Kaszub.
 
Dawid Szulëst
Prezes Kashubian Griffins


A message from Kashubian Griffins
 
Kashubian Griffins Hockey Team would like to announce that we are working on a very important project here, in Canada’s Kashubia. We plan to erect an Ontario Provincial Plaque recognizing Kashub immigration of 1858. We will also be working together with the Ontario Provincial Government to have the communities of Wilno, Barry’s Bay and Round Lake Centre in Ontario to be recognized as Canada’s First Kashubian Settlements dating back to 1858 when the first Kashub pioneers came to Canada from their Kashubian Fatherland of Kashubia Europe. Together with Ontario Member of Parliament John Yakabuski (Jón Jakóbòwsczi) and Janice Visneskie (Wiszniewskô) Mayor of the Township of Killaloe, Hagarty and Richards, we will be working to ensure everything will go properly with the application. We have also selected Kaszëbskô Jednota as the main organization in Kashubia Europe to help with Kashubian history. The Griffins feel that Kaszëbskô Jednota are the most qualified to represent their Kashubian ancestors’ history and will be the main source of information. Having Kashubian historians such as Dark Szëmikòwsczi, Artur Jabłońsczi and Karól Róda helping us, we feel like we are in good hands. This will be a yearlong project and if all goes well, the unveiling of this historical plaque will take place on September 2nd 2017. September 2nd marks the day that the first Kashub pioneers applied for land along the Opeongo Road in the year 1859. We hope Kaszëbskô Jednota to take part in unveiling of this very important Kashubian historical plaque in the heart of Canada’s Kashubia.
 
Dawid Szulëst
President of the Kashubian Griffins

Poniżej treść listu, w którym David Shulist prosi nas wszystkich o poparcie dla inicjatywy upamiętnienia pierwszych kaszubskich osadników.


Lubòtny drësze Hókejowégò Karna KASZËBSCZÉ GRIFË

Witôjtaż,
Chcemë wszëtczim najim drëchóm z Kaszëb zapòwiedzec, że naje hókejowé karno mô starã ò wëstôwienié tôblëcë (Ontario Heritage Plaque) dlô ùtczeniô Kaszëbów, chtërny w 1858 rokù wëcygnãlë do Kanadë. Ta historëcznô pamiątka bãdze wszëtczim przëbôcziwac ò cëskù, jaczi kaszëbsczi nôród miôł na rozwij Wilna, Barry’s Bay a òkòlégò Round Lake Centre. Wespół z môlowima wëszëznama, më mómë starã ò to, bë do wëstôwieniégò ti tôflë jak nôchùdzy doszło. Jak Wa ju wierã ò tim môta czëté, w 1972 rokù òsta tuwò wëstawionô tôblëcã na pamiątkã pòlsczi emigracje z 1864 rokù. Tédë ju przëszed nôwëższi czas bë achtnąc Kaszëbów, chtërny jesz przed Pòlôchama wëcygnãlë do Kanadë.

Hókejowé Karno KASZËBSCZÉ GRIFË brëkùje Waji pòmòcë i prosy ò pòdpisanié Lëstë Wspiarcégò, chtërny ùżëjemë w gôdkach z môlowima i gminowima wëszëznama, bë tã wôżnã dlô nas tôflã chùtkò wëstawic. 

Jô baro miło wspòminóm naje mecze gróné we Gduńskù czile lat nazôd i rechùjã na to, że wnetka nama sã to zôs przëdarzi. Jesz rôz baro proszã ò pòdpisanié negò lëstu i òdesłanié gò mejlã do mie, abò pòcztą na adresã karna.

Sërdeczné pòzdrówczi,
Dawid Szulëst
Prezydeńt Hókejowégò Karna KASZËBSCZÉ GRIFË

* * *

Drodzy przyjaciele Klubu Hokejowego KASHUBIAN GRIFFINS

Witam,
Pragniemy się podzielić z naszymi przyjaciółmi z Kaszub tym, że nasz klub hokejowy stara się o wzniesienie tablicy pamiątkowej (Ontario Heritage Plaque) dla uczczenia Kaszubów, którzy wyemigrowali do Kanady w 1858 roku. Ta historyczna pamiątka będzie przypominać o wkładzie jaki naród kaszubski włożył w rozwój Wilna, Barry’s Bay i okolic Round Lake Centre. Wraz z lokalnymi władzami mamy nadzieję, że da się tę tablicę szybko wznieść. Jak zapewne już wiecie, w 1972 roku powstała tablica upamiętniająca polską emigrację z 1864 roku. Teraz przyszedł czas by uczcić też Kaszubów, którzy wyemigrowali do Kanady jeszcze przed Polakami. 

Klub Hokejowy KASHUBIAN GRIFFINS potrzebuje Waszej pomocy i prosi o podpisanie Listu Wsparcia. Pomoże to w negocjacjach z lokalnymi i gminnymi władzami, jak również przy szybkim wzniesieniem tablicy.

Bardzo miło wspominam nasze mecze w Gdańsku sprzed kilku lat i liczę na to, że niebawem uda się nam to powtórzyć. Jeszcze raz, proszę o podpisanie listu i odesłanie go e-mailem lub pocztą na adres klubu.

Serdecznie pozdrawiam,
David Shulist
Prezydent Klubu Hokejowego KASHUBIAN GRIFFINS

W odpowiedzi na ten apel, zachęcamy wszystkich do złożenia swojego podpisu pod poniższym listem poparcia:

http://www.petycjeonline.com/list_poparcia_dla_upamitnienia_kaszubskiej_emigracji_do_kanady