Dołącz do nas

Wspomóż nas

Polecane strony

Media o nas

Do pobrania

Kontakt 


MAPA KASZUB


WSPÓŁPRACA


ROK 2017 NA KASZUBACH

EDUKACJA


Kaszëbsczi geszeft


KASZUBSKI FACEBOOK


POLECANE WYDAWNICTWA


KASZUBSKI DZWONEK

Aktualności

05.11.2012

Kaszëbskò–czeskô drëszba

Kaszëbskô fana na bùdinkù czesczégò minysterstwa edukacje, fùl zala lëdzy zajinteresowónëch Kaszëbama ë drësznô atmòsféra pòtkaniégò – tak wëzdrzôł Dzéń Kaszëbsczi Kùlturë w czesczi Pradze.
 
Òrganizacjô Dnia Kaszëbsczi Kùlturë w Pradze mielë so ùdbóné razã dzejarze Kaszëbsczi Jednotë ë Towarzëstwa Przëjacelów Łużëc z Czech. No òdbëté 3 lëstopadnika zéńdzenié pòtkało sã z wiôldżim zajinteresowanim czesczich ùczałëch, sztudérów ë òsoblëwie zajimającëch sã w swòji robòce Sorbama a Kaszëbama. Taczich w Czechach nie felëje, bo czeskò-kaszëbsczi kòńtaktë warają ju òd conômni 160 lat.
 
Tej bëtnicë Dnia Kaszëbsczi Kùlturë w Pradze, ùczëlë nié blós referatë przërëchtowóné przez Kaszëbów: historika Darka Szëmikòwsczégò ë sztudérã slawisticzi Adama Hébla, ale téż bëlną rozprawã dochtora Vladislava Knolla ò kaszëbsczim jãzëkù w relacjach z jinyma słowiańsczima mòwama ë niemiecczim jãzëkã. - Vladislav Knoll zaskòcził naju wszëtczich tim, jak dobrze gôdô pò kaszëbskù, pòdsztrichiwô Dark Szëmikòwsczi. – Òn a profesór Petr Kaléta, przédnik Towarzëstwa Przëjacelów Łużëc, cygną terôz nã robòtã, jaką robilë czesczi ùczałi w XIX ë XX stalatim. Dlô 10 sztëk lëdzy ze stowôrë Kaszëbskô Jednota – sztudérów, szkólnëch ë gazétników z Kaszëb nôwikszim zwëskã bëło doznanié sã, z jaką starą Czeszë traktëją kaszëbsczi nôród.
 
Réza do Pradżi to bëła téż leżnosc do pòznaniô czesczi stolëcë ë òdwiedzeniô na przëmiôr Wëszehradzczi nekropolie zasłóżonëch dlô czesczégò nôrodu. Tam westrzód pisarzów ë ùczałëch Kaszëbi zapôlëlë znitë tima, co mielë téż w przeszłoce cësk na kaszëbiznã, a midzë nima Janowi Purkine, dochtorowi, lingwisce, załóżcë Lëterackò-Słowiańsczégò Towarzëstwa, przedstôwcë czesczi nôrodny òdrodë, za przëczëną chtërnégò Florión Cenôwa mógł sã stac òjcã kaszëbsczi nôrodny òdrodë.
 
Dzéń Kaszëbsczi Kùlturë w Pradze béł ùdëtkòwiony przez Minysterstwò Bùtnowëch Sprawów Czesczi Repùbliczi.