Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


WSPÓŁPRACA

PRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

05.11.2012

Kaszëbskò–czeskô drëszba

Kaszëbskô fana na bùdinkù czesczégò minysterstwa edukacje, fùl zala lëdzy zajinteresowónëch Kaszëbama ë drësznô atmòsféra pòtkaniégò – tak wëzdrzôł Dzéń Kaszëbsczi Kùlturë w czesczi Pradze.
 
Òrganizacjô Dnia Kaszëbsczi Kùlturë w Pradze mielë so ùdbóné razã dzejarze Kaszëbsczi Jednotë ë Towarzëstwa Przëjacelów Łużëc z Czech. No òdbëté 3 lëstopadnika zéńdzenié pòtkało sã z wiôldżim zajinteresowanim czesczich ùczałëch, sztudérów ë òsoblëwie zajimającëch sã w swòji robòce Sorbama a Kaszëbama. Taczich w Czechach nie felëje, bo czeskò-kaszëbsczi kòńtaktë warają ju òd conômni 160 lat.
 
Tej bëtnicë Dnia Kaszëbsczi Kùlturë w Pradze, ùczëlë nié blós referatë przërëchtowóné przez Kaszëbów: historika Darka Szëmikòwsczégò ë sztudérã slawisticzi Adama Hébla, ale téż bëlną rozprawã dochtora Vladislava Knolla ò kaszëbsczim jãzëkù w relacjach z jinyma słowiańsczima mòwama ë niemiecczim jãzëkã. - Vladislav Knoll zaskòcził naju wszëtczich tim, jak dobrze gôdô pò kaszëbskù, pòdsztrichiwô Dark Szëmikòwsczi. – Òn a profesór Petr Kaléta, przédnik Towarzëstwa Przëjacelów Łużëc, cygną terôz nã robòtã, jaką robilë czesczi ùczałi w XIX ë XX stalatim. Dlô 10 sztëk lëdzy ze stowôrë Kaszëbskô Jednota – sztudérów, szkólnëch ë gazétników z Kaszëb nôwikszim zwëskã bëło doznanié sã, z jaką starą Czeszë traktëją kaszëbsczi nôród.
 
Réza do Pradżi to bëła téż leżnosc do pòznaniô czesczi stolëcë ë òdwiedzeniô na przëmiôr Wëszehradzczi nekropolie zasłóżonëch dlô czesczégò nôrodu. Tam westrzód pisarzów ë ùczałëch Kaszëbi zapôlëlë znitë tima, co mielë téż w przeszłoce cësk na kaszëbiznã, a midzë nima Janowi Purkine, dochtorowi, lingwisce, załóżcë Lëterackò-Słowiańsczégò Towarzëstwa, przedstôwcë czesczi nôrodny òdrodë, za przëczëną chtërnégò Florión Cenôwa mógł sã stac òjcã kaszëbsczi nôrodny òdrodë.
 
Dzéń Kaszëbsczi Kùlturë w Pradze béł ùdëtkòwiony przez Minysterstwò Bùtnowëch Sprawów Czesczi Repùbliczi.