Życzenia dla Prezydenta RP – Warszawa, 24.01.2012

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Szanowny Panie Prezydencie,

Panie i Panowie!

W imieniu wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych, które przybyły na to spotkanie noworoczne – wyjątkowe, bo chyba nie pomylę się jeśli powiem, że pierwsze w historii III Rzeczpospolitej – miło mi przekazać Panu, Panie Prezydencie, najlepsze i szczere życzenia pomyślnego i szczęśliwego nowego roku 2012.
Piękna tradycja noworocznych spotkań Prezydenta sięga okresu międzywojennego. Wtedy na 27 milionów zamieszkujących Polskę, co trzeci obywatel miał nie-polskie korzenie. Dziś jest zupełnie inaczej – obywatele należący do mniejszości stanowią od 3 do 4% społeczeństwa.
Po roku 1989 kraj nasz wszedł na drogę przestrzegania standardów ochrony praw człowieka i praw osób należących do mniejszości. Równość wobec prawa gwarantuje obywatelom Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym stanowi narzędzie do ochrony i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. Zagwarantowany jest właściwy rozwój społeczno-ekonomiczny.
Jednak zmian wymaga wciąż stosunek instytucji państwa do eskalacji zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, do których przez lata podchodzono raczej „biernie”. Zdecydowana reakcja Pana Prezydenta oraz najwyższych organów państwa na wydarzenia jakie miały miejsce w drugiej połowie 2011 r. w Jedwabnem, Białymstoku i w Puńsku, daje nadzieję, że nastąpią w tym zakresie istotne zmiany, a każdy czyn rasistowski bądź ksenofobiczny będzie surowo napiętnowany.
Niepokojące jest także zjawisko konwersji, to jest mniej lub bardziej świadomej zmiany dotychczasowej identyfikacji osób należących do naszych społeczności. Paradoksalnie wynika ono z integracji polskiego społeczeństwa w demokratycznym państwie. Można więc mówić, że mniejszości w Polsce robią dziś wszystko, by strzec swojego języka, tradycji i tożsamości w imię sprawiedliwości kulturowej.

Panie Prezydencie! Polska jest w czasie wielkich przemian. Jesteśmy w Unii Europejskiej, a kraj nasz otworzył granice dla przepływu towarów i kapitału. W sposób naturalny następuje przepływ ludności. Instytucje państwa muszą bezkonfliktowo zarządzać wielokulturową platformą współistnienia wielu grup etnicznych, jaką na powrót może stać się Rzeczypospolita. To kolejne wyzwania. Być może właśnie nasze dotychczasowe doświadczenia będą pomocne w ich pokonywaniu, a kurtuazyjne kontakty z Panem Prezydentem zamienią się w spotkania o bardziej roboczym charakterze, czego byśmy sobie życzyli.

Przyszliśmy do Pana Prezydenta jako przedstawiciele różnych narodów, ale jednego społeczeństwa obywatelskiego tworzącego Polskę, do której odnosimy się z wielkim szacunkiem. Niech ten Nowy Rok będzie dobrym czasem w polityce wewnętrznej. Niech stanie się czasem dobrych rozstrzygnięć w Europie i na świecie, a przede wszystkim niech zaowocuje otwarciem się polskiego społeczeństwa na różnorodność kulturową.
Szczęśliwego Nowego Roku Panie Prezydencie!
Artur Jabłoński
Współprzewodniczący Komisji Wspólnej
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych