Regulacje prawne

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141


Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe


Raport komitetu ekspertów ds. europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych

Strasburg, 7 grudnia 2011

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/PolandECRML1_pl.pdf