Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota zainaugurowało działalność

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
autor: Jan Żaczek, 22.11.2011

Okazją do zorganizowania spotkania środowiska, które za główny cel stawia sobie rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Kaszubów, była setna rocznica urodzin księdza prałata Franciszka Gruczy. Ten zmarły w 1993 roku działacz narodowy i tłumacz Ewangelii na język kaszubski, należał do środowiska Zrzeszińców skupionego w latach 30. dwudziestego wieku wokół gazety „Zrzesz Kaszëbskô”. Spotkanie w Sopocie było więc doskonałą okazją do przypomnienia sobie nie tylko sylwetki ks. F. Gruczy, ale też idei głoszonych przez osoby zajmujące w ruchu kaszubskim poczesne miejsce: Aleksandra Labudę, Jana Trepczyka, Stefana Bieszka, Jana Rompskiego, Ignacego Schutenberga i Feliksa Marszałkowskiego.

– Nie ma narodu lepiej zorganizowanego przeciw sobie niż Kaszubi – mówił, cytując Zrzeszińców, historyk Dariusz Szymikowski, podczas inauguracji publicznej działalności stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, w sobotnie popołudnie 19 listopada 2011 r. w sali rajców sopockiego ratusza.

– Ksiądz Franciszek Grucza, podobnie jak pozostali Zrzeszińcy, represjonowani przez rządy sanacyjne, doświadczeni II wojną światową, inwigilowani przez służbę bezpieczeństwa PRL, gdy wyrażał swoje poglądy na temat tożsamości narodowej Kaszubów, czynił to najczęściej ściszonym głosem i tylko wśród osób zaufanych. Jakby był w konspiracji – wspominał Wojciech Etmański, przedsiębiorca.
– Z jednej strony jeszcze na początku lat 90. XX wieku obawiał się represji aparatu władzy, z drugiej zaś bał się niezrozumienia i zmarginalizowania wśród samych Kaszubów.
Biorący udział w dyskusji, jeden po drugim, potwierdzali, że obecny czas sprzyja otwartej postawie osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu narodu kaszubskiego i uznających jego prawo do odrębności oraz własnej tożsamości w ramach wieloetnicznego społeczeństwa tworzącego jeden organizm państwowy, jakim jest Rzeczpospolita Polska.
– Chcemy w ramach demokratycznego państwa osiągnąć pełnię praw jako odrębny naród autonomiczny kulturowo – podkreślał Artur Jabłoński, dziennikarz.

Politolog Karol Rhode skrytykował politykę części elit kaszubskich opartą na przekonaniu, że domaganie się pełni praw przysługującym mniejszościom w Polsce prowadzi do wykluczenia społeczno-ekonomicznego Kaszubów.
– Chętnie wskazują, z czym mają się identyfikować Kaszubi, przy jednoczesnym marginalizowaniu, czy wręcz hamowaniu procesów rosnącej świadomości etnicznej członków naszej zbiorowości, prowadzących do podmiotowości narodowej.
Moderujący dyskusję Mateusz Meyer, prezes stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, zwrócił uwagę na sprawy oświatowe.
– Kolejne pokolenia Kaszubów mają prawo do edukacji opartej na nauczaniu własnego języka, historii i geografii. Dlatego nasze stowarzyszenie będzie czynić starania, by jak najszybciej włączyć do programów szkolnych lekcje historii Kaszubów, a także geografii Kaszub. W przyszłości zakładamy obligatoryjność wprowadzenia języka, historii i geografii kaszubskiej do procesu kształceniowo-wychowawczego na Pomorzu.

Adam Hebel, student, członek Rady Programowej stowarzyszenia, mówił o potrzebie propagowania udziału młodych Kaszubów w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. – Szczególnie zależy nam na tych – mówił – którzy realizują swoje aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych i zainteresowani są rozwojem Pomorza. Dążymy do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich. Propagujemy otwartość, innowacyjność, pracowitość i profesjonalizm.
Podkreślono też, że członkowie stowarzyszenia opowiadają się za silnymi samorządowymi regionami i chcą wspierać decentralizację jako sposób rządzenia krajem. Jednak zwracano uwagę, że celem działań decentralizacyjnych nie jest autonomia dla Kaszub, ale dla całego Pomorza, jako wielokulturowego regionu o znaczącym potencjale społeczno-gospodarczym, z ogromnymi zasobami energii społecznej i indywidualnej wszystkich jego mieszkańców.

Do działalności w Stowarzyszeniu Kaszëbskô Jednota zaproszono wszystkich, którzy chcąc działać na rzecz Kaszub, uznają, że godłem narodowym Kaszubów jest czarny gryf w koronie na złotym polu tarczy herbowej; flaga narodowa ma barwy czarno-złote; stolicą jest miasto Gdańsk; pieśń „Zemia Rodnô” autorstwa Jana Trepczyka jest narodowym hymnem, a Dzień Jedności Kaszubów, przypadający 19 marca, to narodowe święto wszystkich Kaszubów.

źródło: naszekaszuby.pl/modules/news/article.php