Stolica Kaszub

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stolica to zgodnie z tym, co podają definicje słownikowe, główne miasto państwa, jakiegoś okręgu, czy też krainy historycznej. To również miejsce, w którym mają swą siedzibę najwyższe władze danego państwa czy regionu. W Europie funkcję stolicy pełnią dziś przeważnie te miasta, w których przez stulecia rezydowali władcy.

Fot. Mateusz Dietrich

Historyczny (średniowieczny) kraj Kaszubów rozciągał się od dolnej Wisły po dolną Odrę. Przez stulecia głównymi ośrodkami władzy na tym terenie były dwa miasta: Gdańsk i Szczecin. Dzisiaj jedynie Gdańsk leży na kaszubskim obszarze etnicznym i to on pełni funkcję centrum administracyjnego dla całych Kaszub. Od wieków jest też dla Kaszubów głównym ośrodkiem gospodarczym. W tradycji kaszubskiej stołeczną funkcję Gdańska podkreśla przede wszystkim katedra oliwska, zwana kaszubskim Wawelem, w której znajduje się grobowiec władców wschodniopomorskich.

Współcześnie o funkcjonowaniu Gdańska jako kaszubskiej stolicy przypominają między innymi tak zwane “witacze” na rogatkach miasta.
Na społecznościowym portalu Facebook powstał też specjalny profil Gduńsk – kaszëbskô stolëca, na którym zamieszczono fotografie wybranych miejsc w Gdańsku wraz z opisami zaczerpniętymi z kaszubskiej epopei “Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego.

Artykuły / teksty źródłowe:

the capital of Kashubia

According to the dictionaries a capital is the main city of the state, of a county, or of a historical region. It is also the place where the highest authorities of the state or region are located. In today’s Europe mainly those cities serve as capital where the rulers resided for centuries.

 

Kashubian historic (Medieval) country was stretching from the lower Vistula river to the lower Oder river. For centuries the main centres of power in this area were located in two cities: Gdańsk and Szczecin. Today only Gdańsk is within the area of ethnic Kashubia and it serves as the administrative centre for the whole of Kashubia. For hundreds of years it remains for Kashubians as a major economic centre. Gdańsk’s metropolitan function is being emphasized in Kashubian tradition by the Oliwa Cathedral, called Kashubian Wawel, which houses the tomb of the Eastern Pomerania rulers.

What reminds today that Gdańsk functions as the Kashubian capital, are the so-called “greeters”, welcome signs on the outskirts of the city.

 

On the social networking website Facebook a special profile Gduńsk – kaszëbskô stolëca was created, which contains photographs of selected sites in Gdańsk with descriptions taken from the Kashubian epic “The Life and Adventures of Remus” written by Aleksander Majkowski.