Rok zrzeszińców

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
W 1929 r. powstało w Kartuzach Zrzeszenie Regionalne Kaszubów (ZRK). Inicjatorami powołania tej organizacji byli młodzi nauczyciele: Aleksander Labuda i Jan Trepczyk. Rok później, jako dodatek do „Dziennika Gdyńskiego”, ukazały się cztery numery czasopisma „Chëcz Kaszëbskô”, a w latach 1931-1932 wychodził miesięcznik „Gryf Kaszubski”. Następną i zarazem najbardziej doniosłą inicjatywą wspomnianych działaczy było wydawanie czasopisma „Zrzesz Kaszëbskô” (1933-1939 i 1945-1947). Z kręgu osób wywodzących się z ZRK i zarazem skupionych wokół „Zrzeszë” ukształtowało się środowisko działaczy, którzy przeszli do historii jako Zrzeszińcy. Obok wspomnianych już Labudy i Trepczyka, do grona tego należeli m.in. Jan Rompski, Stefan Bieszk, Feliks Marszałkowski, ks. Franciszek Grucza, Ignacy Szutenberg, Brunon Sobczak.
Z okazji ogłoszenia roku 2013 Rokiem Zrzeszińców warto przypomnieć współczesnemu Czytelnikowi teksty (zwłaszcza publicystyczne, ale też o innym charakterze, np. naukowe czy popularnonaukowe), które publikowali na łamach redagowanych przez siebie czasopism.

PUBLICYSTYKA ZRZESZIŃCÓW


W niniejszej publikacji uwspółcześniono pisownię, a zmiany bądź uwagi redakcyjne wzięto w nawias kwadratowy.

Opracowanie: Dariusz Szymikowski.

KALENDARIUM WYDARZEŃ