Pierścień księcia Świętopełka II Wielkiego

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pierścień Świętopełka II Wielkiego (przed 1195-1266) jest od kilkudziesięciu lat jednym z najważniejszych symboli kaszubskich.

Znaleziono go w 1885 r. w miejscowości Korzecznik (pogranicze Kujaw i Wielkopolski). Właściciele majątku, na którego terenie został znaleziony, przekazali go w 1910 r. do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, gdzie pozostaje do dziś (pod względem organizacyjnym jest to obecnie oddział Muzeum Narodowego w Krakowie).

Pierścień Świętopełka II Wielkiego

(Źródło: Wikipedia)

 

Pierścień ma kształt rombu, a wykonano go ze stopu złota i srebra. Zawiera on następujący napis: Anulus (annulus – pierścień) Svant (tj. Świętopełka), a w środku znak, który powszechnie określany jako odwrócona kotwica (inna interpretacja dostrzega w tym znaku odwrócony krzyż). Świętopełkowy sygnet w świadomości Kaszubów zaistniał jednak dopiero po II wojnie światowej, spopularyzowany przez Lecha Bądkowskiego i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (znak ten widnieje na sztandarze tej organizacji).
Najczęściej przyjmuje się, że odwrócona kotwica jest w rzeczywistości zmodyfikowaną formą lilii. Lilia, symbolizująca władzę i suwerenność polityczną, stała się jednym z bardziej popularnych elementów obecnych w średniowiecznych herbach i wśród wyobrażeń pieczętnych (np. lilia była godłem królów francuskich). Prawdopodobnie symbol ten trafił na Pomorze Gdańskie za pośrednictwem Gryfitów, władających w zachodniej części Pomorza, którzy ostatecznie przyjęli gryfa (ten stał się godłem dynastii, dając jej również nazwę). Lilię spotykamy na pieczęciach niektórych przedstawicieli dynastii Subisławiców (Sobiesławiców), w tym Świętopełka II Wielkiego, panujących we wschodniej części Pomorza.
 
Odrys pieczęci konnej Świętopełka II Wielkiego
(Źródło: Wikipedia)

W pierwszej połowie XX w., jeden z badaczy pomorskiej heraldyki określił lilię jako godło wschodniopomorskie. Choć określenie się nie przyjęło, to jednak – mając na uwadze częstotliwość występowania tego symbolu i znaczenie dla Kaszubów (również samej postaci Świętopełka II Wielkiego), należy uznać lilię za jeden z najważniejszych symboli kaszubskich.