Rok 2022 – Rok książąt kaszubskich

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Książęta kaszubscy odegrali istotną rolę w naszej historii. Będąc twórcami kaszubskich państw, dali podwaliny pod odrębność narodową Kaszubów.

Władcy ci są ważnym elementem naszej kultury i pamięci historycznejIch dzieje budowały i budują tożsamość narodową kolejnych pokoleń świadomych Kaszubów. W 2022 roku chcąc nie tylko zachować pamięć o naszych władcach, ale również rozprzestrzeniać wiedzę o nich, wśród wszystkich Kaszubów, ustanawiamy obecny rok Rokiem Książąt Kaszubskich. W tym roku planujemy przeprowadzenie kampanii promującej szeroką wiedzę o naszych książętach w Internecie, zorganizowanie konkursów, warsztatów oraz zrealizowanie projektów edukacyjnych na ich temat.

Kaszëbsczi princowie bëlë baro wôżny w naji historie. Òni jakno ùsôdcë kaszëbsczich państwów delë spòdlé pòd nôrodną apartnosc Kaszëbów.

Ti panownicë są wôżnym elemeńtã naszi kùlturë a historëczny pamiãcë. Jich dzeje bùdowałë ë dërch bùdëją nôrodną juwernotã pòstãpnëch pòkòleniów swiądnëch Kaszëbów. W 2022 rokù chcącë nié le blós ùchòwac pamiãc ò najich ksążãtach, ale téż rozkòscerzëc wiédzã ò nich, westrzód wszëtczich Kaszëbów, chcemë pòzwac latosy rok Rokã Kaszëbsczich Princów. Latos më planëjemë przëszëkòwanié kampanie, jakô mdze promòwa szërok wiédzã ò naszich ksążãtach w jinternece, zrëchtowanié kònkùrsów, warkòwniów i zrealizowanié edukacjowëch projechtów na jich témã.

LOGO ROKU 2022 DO POBRANIA >>