Kôrta Kraju Kaszëbów / Mapa Kaszub

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jakie nazwy nosiły niegdyś kaszubskie miasta i wsie? Jakie nazwy – według Rady Języka Kaszubskiego – są poprawne i obecnie stosowane?

Sprawdzić to można w tabeli pod poniższą mapą.


Spis kaszubskich miast oraz wsi gminnych i sołeckich

Spisënk kaszëbsczich miastów a gminowëch ë szôłtësczich wsów

Pòlskô pòzwa

Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión

Friedrich Lorentz

Miemieckô pòzwa

* RKJ

POWIAT BYTOWSKI – BËTOWSCZI KRÉZ

Bytów Bëtowò Bëtowò

(1913)

Bütow Bëtowò
Miastko Miastkò Rummelsburg Miastkò

Gmina Borzytuchom – Gmina Bòrzëtëchómié

Borzytuchom Bòrzëtëchómié Bòrzëtëchòmie,

Bòrzitëchòm,

Bòrzetëchòmié

(1889)

Borntuchen Bòrzëtëchómié
Chotkowo Chòtkòwò Kôtkòwò, Kôtkòwë

(2021)

Kathkow Chòtkòwò
Dąbrówka Dąbrówka Królewskô Dąbrówka, Szlacheckô Dąbrówka

(1955, 1957)

Damerkow Dąbrówka
Jutrzenka Jutrzénka Mòsztern

(2097)

Morgenstern Jutrzénka
Krosnowo Krosnowò Krossnow Krosnowò
Niedarzyno Niedarzëno Niedarzëno, Niedarzeno

(2101)

Meddersin Niedarzëno
Osieki Òseczi Òseczi

(2120-2121)

Wusseken Òseczi

 

Struszewo Strëszewò Strëszewò

(2231)

Strussow Strëszewò

Gmina Bytów – Gmina Bëtowò

Dąbie Dąbié Dãbié

(1959)

Dampen Dąbié
Gostkowo Gòstkòwò Gòstkòwò,

Wiôldżé Gòstkòwò,

Môłé Gòstkòwò

(1986-1987)

Gustkow Gòstkòwò
Grzmiąca Grzëmiéńc Grzëmieńc,

Grzmica

(1991)

Gramenz Grzëmiéńc
Mądrzechowo Mądrzechòwó

*Mądrzechòwò

Mądrzechowo,

Mądrzechòwice

(2090)

Mangwitz Mądrzechòwò
Mokrzyn Mòkrzëno Péterzderp, Pétersdërp, Petersdorp

(2132)

Petersdorf Mòkrzëno
Niezabyszewo Niezabëszewò Niezabëszewò

(2102)

Damsdorf Niezabëszewò
Płotowo Wiôldżé Płótowò Wiôldżé Płótowa, Wiôldżé Płotowò, Wiôldżé Pùstkòwié

(2144)

Gross Platenheim Wiôldżé Płótowò
Pomysk Mały Môłi Pòmësk Môłi Pòmisk,

Môłi Pòmësk

(2151)

Klein Pomeiske Môłi Pòmësk
Pomysk Wielki Wiôldżi Pòmësk Wiôldżi Pòmisk,

Wiôldżi Pòmësk

(2152)

Gross Pomeiske Wiôldżi Pòmësk
Rekowo Rekòwò Rekòwò

(2174)

Reckow Rekòwò
Rzepnica Rzepnica Rzepnica

(2202)

Sepnitz Rzepnica
Sierzno Sérzno Sérzno,

Królewsczé Serzno

(2212)

Zerrin Sérzno
Świątkowo Swiątkòwò Luisenhof Swiątkòwò
Udorpie Ùdorp Ùdorp

(2266)

Hygendorf Ùdorp
Ząbinowice Ząbienica Zãbienica

(2300)

Gersdorf Ząbienica

Gmina Czarna Dąbrówka – Gmina Czôrnô Dąbrówka

Bochowo Bòchòwò Bòchòwò, Bùchòwò

(1880)

Bochow Bòchòwò
Czarna Dąbrówka Czôrnô Dąbrówka Schwartz Damerkow Czôrnô Dąbrówka
Jasień Jaséń Jaséń, Jasónowò, Jasóniô

(2006)

Jassen Jaséń
Jerzkowice Jerzkòwice, Jerzkòjce Jerskelwitz Jerzkòjce
Kartkowo Kartkòwò Kathkow Kartkòwò
Karwno Karwno Karwen Karwno
Kleszczyniec Kleszczińc Kleschinz Kleszczińc
Kłosy Kłosë Kłosë

(2031)

Klössen Kłosë
Kotuszewo Kutusow/

Priemfelde

Kòtuszewò
Kozy Kòzë Kose Kòzë
Mikorowo Mikòrowò Mikrowò, Michrowò

(2093)

Mickrow Mikrowò
Mydlita Mëdlëta Bùkòlt, Bùchwałd

(1906)

Buchwalde Mëdlëta (Bùkòlt)
Nożynko Nożënkò Klein Nossin Nożënkò
Nożyno Nożëno Gross Nossin Nożëno
Otnoga Òtnoga Òtnoga

(2125)

Wottnogge/

Mühlental

Òtnoga
Rokiciny Roczicënë Neurakitt Roczicënë
Rokitki Môłé Roczitczi Môłé Roczitczi, Roczitczi

(2179)

Klein Rakitt Môłé Roczitczi
Rokity Wiôldżé Roczitczi Wiôldżé Roczitczi,

Roczitë

(2180)

Gross Rakitt Wiôldżé Roczitczi
Unichowo Ùnichòwò Wundichow Ùnichòwò
Wargowo Wargòwò Vargow Wargòwò

Gmina Kołczygłowy – Gmina Kôłczëgłowë

Barkocin Barkòcëno Barkotzen Barkòcëno
Barnowiec Barnówc Reinfeld Barnówc
Barnowo Barnowò Barnow Barnowò
Darżkowo Darżkòwò Darsekow Darżkòwò
Gałąźnia Wielka Wiôlgô Gałązniô Gross Gansen Wiôlgô Gałązniô
Jezierze Jezerzé Vorwerk Karlshof Jezerzé
Kołczygłowy Kôłczëgłowë Alt Kolziglow Kôłczëgłowë
Kołczygłówki Kôłczëgłówczi Neu Kolziglow Kôłczëgłówczi
Łobzowo Łobzowò Seehof Łobzowò
Łubno Łubno Lubben Łubno
Podgórze Pòdgòrzé Karlswalde Pòdgòrzé
Radusz Redusz Reddies Redusz
Wądół Wądół Charlottenthal Wądół
Wierszyno Wierszëno Versin Wierszëno
Witanowo Witónowò Franzdorf Witónowò

Gmina Lipnica – Gmina Lëpińce

Borowy Młyn Bòrowi Młin Bòrowi Młin, Bòrowé

(107)

Heidemühl Bòrowi Młin
Borzyszkowy Bòrzëszkòwë Bòrëszkòwë, Bòrëszkòwa, Bòrzëszkòwò, Bòrzëszkòwë, Bòrzëszczi

(118)

Borczyskowo/

Bergfried

Bòrzëszczi
Brzeźno Szlacheckie Brzézno Brzézno

(156)

Adlig Briesen Brzézno
Brzozowo Brzozowò (81) Birkenstein Brzozowò
Gliśno Wielkie Glësno Glisno, Glësno

(405)

Glisno/

Glissensee

Glësno
Kiedrowice Czedrowice, Czedrejce Czedréce, Czedrowice

(659)

Kiedrau Czedrejce
Lipnica Lëpnica Lëpince, Lëpienice, Lëpienica

(835)

Liepnitz Lëpińce
Luboń Lëbóń Lëbóniô, Lubòń, Lubòniô

(857)

Lubon Lëbóń
Łąkie Łączé Łączé

(882)

Lonken Łączé
Mielno Mielno Mielno

(936)

Mellno Mielno

 

Ostrowite Òstrowité Òstrété, Òstrowité, Miasto, Miasto Kuku

(1076)

Ostrowitt Òstrowité
Osusznica Òsësznica Òsusznica, Stôrô Òsusznica, Òsësznica

(1088)

Ossusnitza Òsësznica
Prądzona Prądzonô Prądzonô

(1198)

Prondzonna/

Bachwiese

Prądzonô

 

Wojsk Wòjsk Wòjsk, Wòjisk

(1624)

Woysk/

Streitfelde

Wòjsk
Zapceń Zôpcéń Zôpcéń, Zapcenié, Zabień

(1682)

Sobczyn Zôpcéń

Gmina Miastko – Gmina Miastkò

Biała Biôłô Bial Biôłô
Bobięcino Bòbiãcëno Papenzin Bòbiãcëno
Chlebowo Chlebòwò Kornburg Chlebòwò
Czarnica Czôrnica Scharnitz Czôrnica
Dolsko Dólskò Dulzig Dólskò
Dretynek Dretink Dretink
Dretyń Dretiń Tretenwalde Dretiń
Głodowo Gloddow Głodowò
Kamnica Kamnica Kamnitz Kamnica
Kawcze Kôwczé Kaffzig Kôwczé
Kowalewice Kòwôlewice, Kòwôlejce Julienhof Kòwôlejce
Kwisno Kwisno Gewiesen Kwisno
Lubkowo Lëbkòwò Georgendorf Lëbkòwò
Miłocice Miłocëce Falkenhagen Miłocëce
Okunino Wocknin Òkònino
Pasieka Paséka Karlstal Paséka
Piaszczyna Piôszczëna Reinwasser Piôszczëna
Popowice Pòpòwice, Pòpòjce Puppendorf Pòpòjce
Przęsin Przãsëno Hansberg Przãsëno
Role Role Grünwalde Role
Słosinko Słoszënkò Reinfeld Słoszënkò
Szydlice Heinrichsbrunn Szëdlëce
Świerzenko Swierzenkò Klein Schwirsen Swierzenkò
Świerzno Swierzno Gross Schwirsen Swierzno
Świeszyno Swieszëno Schwessin Swieszëno
Trzcinno Trzcëno Rohr Trzcëno
Turowo Turowò Steinau Turowò
Wałdowo Wałdowò Waldow Wałdowò
Węgorzynko Vangerin Wãgòrzënkò
Wołcza Mała Môłô Wôłczô Klein Volz Môłô Wôłczô
Wołcza Wielka Wiôlgô Wôłczô Gross Volz Wiôlgô Wôłczô
Żabno Żôbno Saaben Żôbno

Gmina Parchowo – Gmina Parchòwò

Chośnica Chòsznica Chòsznica, Chòstnica

(216)

Chosnitz Chòsznica
Gołczewo Gôłczewò Gôłcewò, Gòlczewò

(429)

Golzau Gôłcewò
Grabowo Parchowskie Grabòwò Grabòwò

(456)

Grabowo Grabòwò
Jamno Jómno Jómno

(541)

Jamen Jómno
Jeleńcz Jeléńcz Jeleńcz

(2007)

Jellentsch/

Hirschfelde

Jeléńcz
Nakla Nôklô Nôklô, Nakło

(993)

Nakel Nôklô
Nowa Wieś Nowô Wies Nowô Wies

(2105)

Neuendorf Nowô Wies
Parchowo Parchòwò Parchòwò

(1112)

Parchau Parchòwò
Soszyca Soszëca Neukrug Soszëca
Sylczno Sélczno Sélczno, Sylczno

(1327)

Schülzen Sélczno
Żukówko Żukówkò Żukówkò, Żukówk, Żëkówkò

(2320)

Zukowken/

Treuenfelde

Żukówkò

Gmina Studzienice – Gmina Stëdzéńce

Czarna Dąbrowa Czôrnô Dąbrowa Czôrnô Dąbrowa

(1939)

Czarndamerow/

Sonnenwalde

Czôrnô Dąbrowa
Kłączno Kłączno Kłóńczno, Kłączno, Kłączëno

(2030)

Klonschen/

Ulrichsdorf

Kłączno
Łąkie Łączé Łączé, Łączi

(2068)

Lonken/

Friedrichssee

Łączé
Osława Dąbrowa Òsława Dąbrowa Òsławô Dąbrowa, Òsława Dąbrowa

(2122)

Oslawdamerow/

Rudolfswalde

Òsława Dąbrowa
Półczno Pôłczno Pôłczno, Półczno, Pôłczëno

(2149)

Polschen/

Kniprode

Półczno
Przewóz Przewòz

*Przewóz

Przéwóz, Prziwóz, Przewóz, Przëwóz

(2163)

Pschiworss/

Adolfsheide

Przewóz
Rabacino Rabacëno Rabacëno, Rabacyn, Rabaczëno, Grabaczëno

(2169)

Gröbenzin Rabacëno
Skwierawy Skwiérawë Skwirawë

(1349)

Squirawen/

Ollerau

Skwiérawë
Sominy Sominë Sominë

(2225)

Sommin Sominë
Studzienice Stëdzéńce Stëdzeńce, Stëdzenice

(2241)

Stüdnitz Stëdzéńce
Ugoszcz Ùgòszcz Ùgòszcz

(2267)

Bernsdorf Ùgòszcz

 

Gmina Trzebielino – Gmina Trzebielëno

Bożanka Bòżanka Friedrichshuld Bòżónka
Cetyń Cetiń Zettin Cetiń
Dolno Dólno Rache Dólno
Gumieniec Gùmiéńc Gumenz Gùmiéńc
Miszewo Miszewò Missow Miszewò
Objezierze Òbjezerzé Wobeser Òbjezerzé
Poborowo Pòbòrowò Poberow Pòbòrowò
Starkowo Starkòwò Starkow Starkòwò
Suchorze Sëchòrzé Zuckers Sëchòrzé
Trzebielino Trzebielëno Treblin Trzebielëno
Zielin Zélno Sellin Zélno

Gmina Tuchomie – Gmina Tëchómié

Ciemno Cemno Cemno

(1935)

Zemmen Cemno
Kramarzyny Kramarzënë Kremerbuch Kramarzënë
Masłowice Trzebiatkowskie Wiôldżé Masłowice, Wiôldżé Masłojce Wiôldżé Maslowice

(2087)

Gross Massowitz Wiôldżé Masłojce
Masłowice Tuchomskie Masłowice, Masłojce Wiôldżé Maslowice

(2087)

Gross Massowitz Masłojce
Masłowiczki Môłé Masłowice, Môłé Masłojce, Masłowicczi

*Masłowiczczi

Môłé Maslowice

(2086)

Klein Massowitz Môłé Masłojce
Modrzejewo Mòdrzewò Mòdrzewò

(2095)

Moddrow Mòdrzewò
Nowe Huty Nowé Hëtë Nowé Hëtë

(2108)

Neuhütten Nowé Hëtë
Piaszno Piôszno Piôszno, Piôszëno

(2135)

Pyaschen/

Franzwalde

Piôszno
Tągowie Tãgòmié Togòrnié

(2259)

Tangen Tãgòmié
Trzebiatkowa Trzebiôtkòwò Trzebiôtkòwa, Trzebiôtkòwë, Trzebiôtczi, Trzebiôtkòwò

(2262)

Tschebiatkow/

Radensfelde

Trzebiôtczi
Tuchomie Tëchómie

*Tëchómié

Tëchómie, Tëchòmié, Tëchòm

(2263-2264)

Gross Tuchen Tëchómié
Tuchomko Tëchómkò Tëchómkò, Tëchómk

(2265)

Klein Tuchen Tëchómkò
Zagony Zôgònë Neufeld Zôgònë

POWIAT CHOJNICKI – CHÒNICCZI KRÉZ

Brusy Brusë Bruse, Brusë, Brësë

(152)

Bruss Brusë
Chojnice Chònice Chònice, Chòjnice

(215)

Konitz Chònice
Czersk Czersk Czersk/

Heiderode

Czersk

Gmina Brusy – Gmina Brusë

Czapiewice Czôpiewice Czôpiewice, Czôpiéce

(245)

Czapiewitz/

Reinwasser

Czôpiewice
Czarniż Czôrnéż Czôrniéż, Czarniész

(259)

Czarniss/

Moorbach

Czôrnéż
Czarnowo Côrnowò

 

Côrnowò, Czarnowò

(231)

Czarnowo/

Schwarzhöfen

Côrnowò
Czyczkowy Czëczkòwë Czëczkòwò, Czëczkòwë

(266)

Czyczkowo/

Langenlinden

Czëczkòwë
Gacnik Gacnik
Główczewice Główczëce Główczewice, Główczéce

(413)

Glowczewitz/

Lauschen

Główczëce
Huta Hëta

(528)

Hutta/

Heidehütte

Hëta
Kinice Czinice Kinice, Czinice

(668)

Kienitz Czinice
Kosobudy Kòsobùdë Kòsobùdë

(731)

Kossabude Kòsobùdë
Leśno Lesno Lésno, Leszno

(817)

Lesno/

Leisten

Lesno
Lubnia Lubniô Lubnie, Lubnia

(865)

Lubnia/

Löbbenberg

Lubniô
Małe Chełmy Môłé Chełmë Môłé Chełmë

(203)

Klein Chelm/

Kelm

Môłé Chełmë
Małe Gliśno Glësno Glisno, Glësno, Glësno Môłé

(406)

Klein Glisno/

Glissenbruch

Glësno
Męcikał Mãczëkôł Mãcëkôł, Mãczëkôł, Mãcykôł, Mãczikôł

(928)

Mentschikal/

Menzig

Mãczëkôł
Orlik Òrlik Òrlik, Òrlëk

(1057)

Orlik/

Arnsnest

Òrlik
Przymuszewo Przëmùszewò Przëmùszewò, Przëmùsowò, Zwangsbruch

(1217)

Zwangshof Przëmùszewò
Rolbik Rolbiék Rólbiék, Rolbik

(1282)

Rolbick/

Rollbeck

Rólbiék
Skoszewo Skòszewò Skòszewò, Skòrzewò

(1340)

Skoszewo/

Schlossen

Skòszewò
Wielkie Chełmy Dużé Chełmë Dużé Chełmë

(204)

Gross Chelm/

Gut Kelm

Dużé Chełmë
Zalesie Zôles Zôlesé, Czôrné Pãpkòwò, Zaleszé

(1671)

Zalesie/

Saalesch

Zôles
Żabno Żôbno Żôbno, Żabno

(1724)

Zabno/

Heidewiese

Żôbno

Gmina Chojnice – Gmina Chònice

Angowice Hennigsdorf Angòjce
Charzykowy Charzëkòwë Müskendorf Charzëkòwë
Chojnaty Ackerhof Chòjnatë
Chojniczki Klein Konitz Chòniczczi
Ciechocin Deutsch Cekzin Cechòcëno
Cołdanki Zoldan Cołdanczi
Czartołomie Sawüst Czôrtołómié
Doręgowice Döringsdorf Dôrãgòjce
Gockowice Götzendorf Gòckòjce
Granowo Granau Grónowò
Jarcewo Zandersdorf Jercewò
Klawkowo Grunsberg Klôwkòwò
Kłodawa Gross Kladau Kłódawa
Kopernica Kòpernica Kupfermühle Kòpernica
Krojanty Krojanten Krojantë
Kruszka Kruschke Krëszka
Lichnowy Lichnau Lëchnowë
Lotyń Lottine Lotiń
Moszczenica Mosnitz Mòszczenica
Nieżychowice Schönfeld Nieżëchòjce
Nowa Cerkiew Neukirch Nowô Cerkwiô
Nowe Ostrowite Nowé Òstrowité
Nowy Dwór Nowi Dwòr

*Nowi Dwór

Neuhof Nowi Dwór
Objezierze Butzendorf Òbjezerzé
Ogorzeliny Görsdorf Ògòrzélënë
Ostrowite Osterwick Òstrowité
Pawłowo Gross Paglau Pawłowò
Pawłówko Klein Paglau Pawłówkò
Powałki Powalken Pòwałczi
Racławki Rakelwitz Recławczi
Silno Frankenhagen Selno
Sławęcin Schlagenthin Sławãcëno
Swornegacie Swòrnégace, Swòrë Swòrnégace,

Swòrnygace, Szwôrnygace, Szwôrnëgace

(1437)

Schwornigatz Swòrë

 

 

 

 

Topole Stendersdorf Topòle
Zbeniny Zbenin Zbéninë

Gmina Czersk – Gmina Czersk

Będźmierowice Schönberg/

Schönbergen

Bãdzmierejce
Gotelp Gotthelf Gòtelp
Gutowiec Guttowitz/

Gutenwirt

Gùtówc
Klaskawa Klaskawa/

Klasken

Klôskòwò
Krzyż Johannesberg Krziż
Kurcze Kurcze/

Kurzewiese

Kùrczé
Lipki Lipki/

Lippken

Lëpczi
Łąg Long/

Schönhain

Łąg
Łubna Łubnô
Malachin Malachin/

Melchingen

Malachëno
Mokre Mockrau Mòkré
Odry Òdrë Òdrë

(1044)

Odri Òdrë
Rytel Rittel Ritel
Wieck Wieck Wieckò
Zapędowo Zappendowo/

Zappen

Zôpãdowò
Złotowo Czersker Mühle Złotowò

Gmina Konarzyny – Gmina Kònôrzënë

Ciecholewy Cechòlewë Cechòlewë, Czechòlewë

(235)

Zechlau Cechòlewë
Kiełpin Kôłpin Czełpink, Czełpinkò

(662)

Kelpin Kôłpino
Konarzyny Kònôrzënë Kònôrzënë, Kònarzënë

(723)

Gross Konarczyn Kònôrzënë
Zielona Chocina Zelonô Chòcëna Zelonô Chòcënô, Zelonô Chòcëna

(1712)

Grünchotzen Zelonô Chòcëna
Zielona Huta Hëta Zelonô Hëta, Kònarskô Hëta, Kònarskô Sklanô Hëta

(1713)

Grünhütte Zelonô Hëta
Żychce Żëchce Żëchce

(1734)

Sichts Żëchce

POWIAT CZŁUCHOWSKI – CZŁËCHÒWSCZI KRÉZ

Czarne Hammerstein Czôrné (Hamersztëno)
Człuchów Człëchòwò Człuchòwò, Człochòwò

(1941)

Schlochau Człëchòwò
Debrzno Debrzno, Prësczi Frédląd Preussisch Friedland Debrzno (Prësczi Frédląd)

Gmina Człuchów – Gmina Człëchòwò

Barkowo Barkòwò Barkenfelde Barkòwò
Biskupnica Biskùpnica Bischofswalde Biskùpnica
Brzeźno Brzézno Deutsch Briesen Brzézno
Bukowo (Człëchòwsczé) Bùkòwò Buchholz Bùkòwò
Chrząstowo Chrząstowò Christfelde Chrząstowò
Czarnoszyce Czôrnoszëce Bergelau Czôrnoszëce
Dębnica Dãbnica Damnitz Dãbnica
Dobojewo Friedrichshof Dobòjewò
Ględowo Lichtenhagen Glãdowò
Jaromierz Jeromiérz Klausfelde Jeromiérz
Jęczniki Wielkie Dużé Jãczniczi Gross Jenznick Dużé Jãczniczi
Kołdowo Kòłdowò Koldau Kòłdowò
Krępsk Krãpsk Kramsk Krãpsk
Mosiny Mòsënë Mossin Mòsënë
Nieżywięć Nieżëwiãc Niesewanz Nieżëwiãc
Polnica Pòlnica Pollnitz Pólnica
Rychnowy Rëchnowë Richnau Rëchnowë
Sieroczyn Buschwinkel Seroczëno
Skarszewo Augusthof Skarszewò
Stołczno Stołczno Stolzenfelde Stołczno
Wierzchowo Wiérzchòwò Firchau Wiérzchòwò

Gmina Czarne – Gmina Czôrné (Hamersztëno)

Biernatka Bärenhütte Bernatka
Bińcze Bärenwalde Bińczé
Domisław Domslaff Domisłôw
Kijno Marienhof Czijno
Krzemieniewo Krummensee Krzemieniewò
Nadziejewo Hansfelde Nôdzejewò
Raciniewo Ruthenberg Recëniewò
Sierpowo Breitenfelde Serpòwò
Sokole Falkenwalde Sokòlé
Wyczechy Geglenfelde Wiczechë

Gmina Debrzno – Gmina Debrzno (Prësczi Frédląd)

Boboszewo Babusch Bòbòszewò
Buchowo Buchhof Bùchòwò
Buka Böck Bùka
Cierznie Peterswalde Cérznié
Drozdowo Posenberg Drozdowò
Grzymisław Johanneshof Grzëmisłôw
Myśligoszcz Marienfelde Mëslëgòszcz
Nowe Gronowo Neu Grunau Nowé Grónowò
Prusinowo Prützenwalde Prësënowò
Rozwory Rosenfelde Rozwòrë
Skowarnki Schönwerder Skòwarnczi
Słupia Steinborn Stołpa
Stare Gronowo Grunau Stôré Grónowò
Strzeczona Stretzin Strzeczóna
Uniechów Heinrichswalde Ùniechòwò
Uniechówek Gut Heinrichswalde Ùniechówk

Gmina Koczała – Gmina Kòczała

Bielsko Biélskò Bölzig Biélskò
Koczała Kòczała Flötenstein Kòczała
Łękinia Łãcziniô Lanken Łãcziniô
Pietrzykowo Wiôldżé Pietrzëkòwò Wiôldżé Pietrzëkòwa, Petrzëkòwa, Wiôldżé Petrzëkòwë, Wiôldżé Pietrzëchòwë

(2139)

Gross Peterkau Wiôldżé Pietrzëkòwò
Starzno Starzno Starsen Starzno
Trzyniec Trzińc Steinforth Trzińc
Załęże Flemmingsort Zôłãżé

Gmina Przechlewo – Gmina Przechlewò

Dąbrowa Człuchowska (Człëchòwskô) Dąbrowa Damerau Dąbrowa
Garbek Nowi Dwór

(2109)

Neuhof Nowi Dwór
Lisewo Lissau Lësewò
Łubianka Łubianka Lubianken Łubianka
Nowa Wieś Człuchowska Nowô Wies Nowô Wies

(2106)

Neuguth Nowô Wies
Pakotulsko Pakòtulskò Pagdanzig Pakòtulskò
Pawłówko Pagelkau Pawłówkò
Płaszczyca Płaszczëca Platzig Płaszczëca
Przechlewko Prechlauermühl Przechlewkò
Przechlewo Przechlewò Przechlewò, Przechlewë

(2162)

Prechlau Przechlewò
Rudniki Eisenhammer Rudniczi
Sąpolno Sąpólno Sąpòlniô, Sãpòlno, Sãpólno

(2209)

Sampohl Sąpólno
Szczytno Szczëtno Ziethen Szczëtno
Żołna Żółna Żelazny Mòst, Żelôzny Mòst

(2313)

Eisenbrück Żółna

Gmina Rzeczenica – Gmina Rzeczenica

Breńsk Bréńsk Brenzig Bréńsk
Brzezie Brzezé Eickfier Brzezé
Gwieździn Gwiôzdzyn Förstenau Gwiôzdzëno
Międzybórz Miedzëbórz Wehnershof Miedzëbórz
Olszanowo Òlszónowò Elsenau Òlszónowò
Pieniężnica Pieniãżnica Penkuhl Pieniãżnica
Rzeczenica Rzeczenica Stegers Rzeczenica

POWIAT GDAŃSKI – GDUŃSCZI KRÉZ

Gmina Kolbudy – Gmina Kôlbùdë

Babidół Babidół Babi Dół, Babòdół (1739) Babenthal Babidół
Bąkowo Bąkòwò Bąkòwò, Bąkòwa

(1743)

Bankau Bąkòwò
Bielkowo Biélkòwò Bélkòwò, Bielkòwò, Wiôldżé Bélkòwò

(1741)

Gross Bölkau/

Bölkau

Biélkòwò
Bielkówko Biélkówkò Bélkówkò, Môłé Bélkòwò, Bielkówkò

(1742)

Klein Bölkau Biélkówkò
Buszkowy Górne Ober Buschkau Górné Bùszkòwë
Czapielsk Czapélskò Czapélskò

(1750-1753)

Schaplitz Czapélskò
Jankowo Gdańskie Jenkau Jankòwò
Kolbudy Kòlbùdë Dólné Kôlbùdë, Kôlbùda, Górné Kôlbùdë

(1770-1771)

Kahlbude Kôlbùdë
Kowale Kòwôle Kòwôle, Kòwôlewò

(1783)

Kowall Kòwôle
Lisewiec Lissau Lëséwc
Lublewo Gdańskie Lublewò Lëblewò

(1787)

Löblau Lëblewò

 

Łapino Łôpino,

Papiérniô

Papiérniô

(1815)

Lappin Łôpino
Ostróżki Òstróżczi Òstróżczi

(1813)

Ostroschken Òstróżczi
Otomin Òtominkò, Òtomino

(1814)

Ottomin Òtominkò
Pręgowo Prãgòwò Prãgòwò, Prãgnowò

(1827)

Prangenau Prãgòwò

Gmina Przywidz – Gmina Przëwidz

Borowina Baruta

(1740)

Barenhütte Baruta
Częstocin Òksenkòp,

Wòłowé Głowë

(1807)

Ochsenkopf Wòłowé Głowë

 

Huta Dolna Dólnô Hëta

(1757)

Niederhütte Dólnô Hëta

 

Jodłowno Jodłówno, Sztągwôłd Sztãgwôłd, Nowi Sztãgwôłd, Sztãgenwałd

(1843)

Stangenwalde Sztãgwôłd
Kierzkowo Sztrukuta, Czerzkòwò

(1776)

Strauchhütte Czerzkòwò
Kozia Góra Kossenberg Kòzô Góra
Marszewska Góra Marszewskô Góra Marszewskô Góra (1794) Marschauerberg Marszewskô Góra
Marszewska Kolonia Marszewskô Kòloniô Marschauerkolonie Marszewskô Kòloniô
Michalin Michalskô Hëta

(1796)

Michaelshütte Michalskô Hëta
Miłowo Schönbeck Miłowò
Nowa Wieś Przywidzka Nowô Wies

(1801)

Neuendorf Nowô Wies
Olszanka Ellerbruch Òlszónka
Piekło Górne Górné Piekło Górné Piekło (1820) Oberhölle Górné Piekło
Pomlewo Pòmlewò Pòmlewò

(1824)

Pomlau Pòmlewò
Przywidz Przëwidz Przëwidz

(1830)

Mariensee Przëwidz
Stara Huta Stôrô Hëta Stôrô Hëta

(1835)

Althütte Stôrô Hëta
Sucha Huta Sëchô Hëta Sëchô Hëta

(1837)

Trockenhütte Sëchô Hëta
Trzepowo Trzepòwò Trzepòwò, Strëpòwò

(1848)

Strippau Trzepòwò

POWIAT KARTUSKI – KARTËSCZI KRÉZ

Kartuzy Kartuzë, Kartuze Kartuze, Kartuzë, Kartëzë

(633)

Karthaus Kartuzë
Żukowo Żukòwò Żukòwa, Żukòwò, Żëkòwò

(1733)

Zuckau Żukòwò

Gmina Chmielno – Gmina Chmielno

Borzestowo Bòrzestowò Bòrëstowò, Bòrzëstowò

(116)

Borschestowo Bòrzestowò
Borzestowska Huta Bòrzestowskô Hëta Bòrëstowskô Hëta, Bòrzëstowskô Hëta

(117)

Borschestowerhütte Bòrzestowskô Hëta
Chmielno Chmielno Chmielno

(211)

Chmielno/

Chmelno

Chmielno
Cieszenie Ceszenié Ceszene, Ceszenié

(240)

Zeschin/

Zeschen

Ceszenié
Garcz Gôrcz Gôrcz

(386)

Gartsch/

Garz

Gôrcz
Kożyczkowo Kòżëczkòwò Kòżëczkòwò, Kòzëczkòwò

(749)

Kositzkau Kòżëczkòwò
Miechucino Miechùcëno Miechùcëno, Miechùczëno

(929)

Miechutschin/

Mechenhof

Miechùcëno
Przewóz Przewòz

*Przewóz

Prziwóz, Przéwóz, Przewóz

(1212)

Lindenhof Przewóz
Reskowo Reskòwò Réskòwò

(1258)

Röskau/

Roskau

Réskòwò
Zawory Zôwòrë Zôwòrë, Zawòrë

(1690)

Saworri Zôwòrë

Gmina Kartuzy – Gmina Kartuzë

Bącz Bącz Bąccz, Bącz

(39)

Bontsch/

Bonsch

Bącz
Borowo Bòrowò Bòrowò, Bòrowô Karczma

(104)

Krug Borrowo Bòrowò
Brodnica Dolna Dólnô Brodnica Dólnô Brodnica

(146)

Nieder Brodnitz/

Niederbrodnitz

Dólnô Brodnica
Brodnica Górna Górnô Brodnica Górnô Brodnica

(147)

Ober Brodnitz/

Oberbrodnitz

Górnô Brodnica
Dzierżążno Dzérzążno Dzerzązno

(346)

Seeresen Dzerzążno
Głusino Głëszëno Głusëno, Głëszëno, Głuszewò

(417)

Glusino/

Glüsen

Głusëno
Grzybno Grzëbno Grzëbno, Grzibno

(484)

Gribno/

Grüben

Grzëbno
Kaliska Kalëska Kalëska, Pisanczi

(587)

Kaliska Kalëska
Kiełpino Kôłpino Kôłpino, Czełpino

(718)

Kelpin/

Kelpsee

Kôłpino
Kolonia Kòloniô Kòlonijô

(711)

Wilhelmshuld Kòloniô
Kosy Kòsë,

Kòse

Kòse, Kòsë

(735)

Kossi/

Kössen

Kòsë
Łapalice Łapalëce Łapalëce

(875)

Lappalitz/

Garchendorf

Łapalëce
Mezowo Mézowò Mézowò, Mézewò

(926)

Mehsau Mézowò
Mirachowo Mirochòwò Mirochòwò, Mirachòwò, Mierachòwò

(948)

Mirchau Mirochòwò
Nowa Huta Nowô Hëta Nowô Hëta, Nowëta

(1018)

Nowahutta/

Neuhütte

Nowô Hëta
Pomieczyńska Huta Pòmieczińskô Hëta Pòmieczińskô Hëta

(1185)

Pomietschinerhütte/

Pommershütte

Pòmieczińskô Hëta
Prokowo Prokòwò Prokòwò

(1202)

Prockau Prokòwò
Ręboszewo Rãbòszewò Rãbòszewò

(1269)

Remboschewo/

Broddenfurt

Rãbòszewò
Sianowo Swiónowò Sjónowò, Sëjónowó

(1501)

Sianowo/

Schwanau

Swiónowò
Sianowska Huta Swiónowskô Hëta Sjanowskô Hëta, Sëjónowskô Hëta, Sëjóńskô Hëta

(1502)

Sianowerhütte/

Schwanauerhütte

Swiónowskô Hëta
Sitno Sëtno Sëtno, Sytno

(1335)

Zittno/

Schütthof

Sëtno
Smętowo Chmieleńskie Smãtowò Smãtowò

(1364)

Smentau/

Schmentau

Smãtowò
Staniszewo Stajszewò Stajszewò, Staniszewò

(1398)

Stanischewo/

Stahns

Stajszewò
Stara Huta Stôrô Hëta Stôrô Hëta, Stôrëta

(1401)

Starrahutta/

Althütte

Stôrô Hëta

Gmina Przodkowo – Gmina Przedkòwò

Czeczewo Czeczewò Czeczewò

(262)

Cetschau Czeczewò
Hopy Hopë Hopë

(522)

Hoppen Hopë
Kczewo Kczewò Exau Kczewò
Kłosowo Kłosowò Kłosowò

(691)

Klossau Kłosowò
Kobysewo Kòbësewò Kòbùsewò, Kòbësewò, Kłobùszewò, Kòbzowò

(697)

Kobissau Kòbùsewò
Kosowo Kòsowò Kòsowò

(733)

Kossowo Kòsowò
Pomieczyno Pòmieczëno Pòmieczëno

(1183)

Pomietschin/

Pommersdorf

Pòmieczëno
Przodkowo Przedkòwò Przedkòwò

(1208)

Seefeld Przedkòwò
Rąb Rąb

(1248)

Romb Rąb
Smołdzino Smôłdzëno Smôłdzëno

(1371)

Smolsin Smôłdzëno
Szarłata Szarlota Szarlota, Szarlotë, Szarłata

(1441)

Charlotten Szarlota
Tokary Tokarë Tokarë

(1522)

Tockar Tokarë
Warzenko Wôrzenkò Warzenkò, Wôrzenkò

(1570)

Warschenko Wôrzenkò
Załęże Zôłãżé Zôłãżé, Załãżé

(1674)

Zalensee Zôłãżé

Gmina Sierakowice – Gmina Serakòjce

Bącka Huta Bąckô Hëta Bąckô Hëta

(41)

Bontscherhütte Bąckô Hëta
Borowy Las Bòrowi Las

(106)

Borrowilass/

Borwald

Bòrowi Las

 

Bukowo Bùkòwò Bùkòwò

(172)

Bukowo Bùkòwò
Długi Kierz Dłudżi Czerz Dłudżi Czerz

(321)

Langbusch Dłudżi Czerz

 

Gowidlino Gòwidlëno Gòwidlëno

(448)

Gowidlino/

Göbeln

Gòwidlëno
Kamienica Królewska Królewskô Kamiéńca Kamieńca, Kamienica

(593)

Kaminitza/

Kamstein

Królewskô Kamiéńca
Karczewko Karczewkò, Karczewk, Karczéwczi

(614)

Karzewko Karczéwkò
Kowale Kòwôle Kòwôle

(741)

Kowalle Kòwôle
Leszczynki Leszczinczi, Leszinczi

(813)

Nussdorf Leszczinczi
Łyśniewo Sierakowickie Łësniewò Łësniewò, Lesniewò

(898)

Lissniewo/

Lischnau

Łësniewò
Mojusz Mòjsz Mòjsz, Mòjisz (969) Moisz/

Mooswalde

Mòjsz
Mrozy Mrozë Mroze, Mrozë (975) Mroze/

Frostwinkel

Mrozë
Nowa Ameryka Nowô Amerika
Paczewo Paczewò Paczewò

(1103)

Patschewo Paczewò
Pałubice Pałëbice Pałëbice

(1105)

Pallubitz/

Pallendorf

Pałëbice
Puzdrowo Pùzdrowò Pùzdrowò

(1236)

Pusdrowo/

Pustrau

Pùzdrowò
Sierakowice Serakòwice, Serakòjce Sërakòjce, Serakòwice,

Srakòjce

(1328)

Sierakowitz/

Rockwitz/

Sierke

Serakòjce
Sierakowska Huta Serakòwskô Hëta Sërakòwskô Hëta, Serakòwskô Hëta (1329) Sierakowitzerhütte/

Sierkenhöhe

Serakòwskô Hëta
Smolniki Smòlniczi Smòlniczi

(1370)

Smolnik Smólniczi
Stara Huta Stôrô Hëta Stôrô Hëta, Stôrëta

(1401)

Starrahutta Stôrô Hëta
Szklana Szklanô Sklanô, Szklanô (1459) Sklana/

Glasfelde

Szklanô
Tuchlino Tëchlëno Tëchlëno

(1538)

Tuchlin Tëchlëno
Załakowo Załôkòwò Załôkòwò, Salôkòwò

(1672)

Sallakowo/

Salkau

Załôkòwò

Gmina Somonino – Gmina Somònino

Borcz Bòrcz Bórcz, Bôrcz

(132)

Bortsch Bórcz
Egiertowo Egertowò Egiertowô Hëta, Egiert

(348)

Eggertshütte Egertowò
Goręczyno Gòrãczëno Gòrãczëno

(434)

Gorrenschin/

Görren

Gòrãczëno
Hopowo Hopòwò, Òpãdorp Òpãderp, Hopòwò

(521)

Hoppendorf Hopòwò
Kamela Kaméla Kamele, Kamela

(592)

Kamehlen Kaméla
Kaplica Kapelowô Hëta, Kapelëta

(609)

Kapellenhütte Kaplëca
Ostrzyce Òstrzëce Òstrzëce

(1084)

Ostritz Òstrzëce
Piotrowo Fùstpétrowô Hëta, Fùsthëta, Fùstpetrowô Hëta

(383)

Fustpetershütte Piotrowò (Fùsthëta)
Połęczyno Pòlëczëno Pòlëczëno, Pòłãczëno

(1175)

Pollenschin/

Pölschen

Pòłączëno
Ramleje Ramleje Ramleje

(1246)

Ramley Ramleje
Rąty Rątë Rątë, Rontë

(1249)

Ronti Rątë
Rybaki Rëbôczi Fiszrowô Hëta, Fiszerowô Hëta, Rëbackô Hëta

(372)

Fischerhütte Rëbackô Hëta
Sławki Słôwczi Słôwczi

(1350)

Schlawkau Słôwczi
Somonino Somònino Somònino

(1379)

Semlin Somònino
Starkowa Huta Sztarkòwô Hëta Sztarkòwô Hëta,  Sztarka, Starkòwô Hëta

(1474)

Starkhütte Sztarkòwô Hëta
Wyczechowo Wiczechòwò Wëczkòwò, Wiczechòwò, Wieczichòwò, Wieckòwò

(1630)

Fitschkau Wòczkòwò

*Wëczkòwò

Gmina Stężyca – Gmina Stãżëca

Borucino Bòrëcëno Bòrëcëno

(114)

Borruschin/

Borschmühl

Bòrëcëno
Gapowo Gapòwò Gapòwò, Gapiô Dupa

(385)

Gapowo/

Krähwinkel

Gapòwò
Gołubie Gòlëbie Gòlëbie, Gòlëbio, Gòlëbié

(428)

Gollubien Gòlëbie
Kamienica Szlachecka Kamieńca, Kamienica

(594)

Niedeck Szlachetnô Kamiéńca
Klukowa Huta Klëkòwô Hëta Klëkòwô Hëta, Klëkòwa Hëta, Klëkòwëta, Klukòwô Hëta

(685)

Klukowahutta/

Kluckenhütte

Klëkòwô Hëta
Łączyno Łątczëno Łączëno

(878)

Lonschin Łątczëno
Łosienice Nowé Łoseńce, Nowé Łaszenice, Nowé Łoszenice, Nowé Łoszeńce,

Stôré Łoseńce,

Stôré Łaszenice,

Stôré Łoszenice,

Stôré Łoszeńce

(894-895)

Alt Lossinitz,

Neu Lossinitz

Łoséńce
Niesiołowice Niesëłowice, Niesëłejce, Niesołowice, Nieszołowice

(1016)

Niesolowitz Niesołejce
Nowa Wieś Nowô Wies

(1025)

Neudorf Nowô Wies
Nowe Czaple Nowé Czaple Nowé Czaple

(248)

Neu Czapel/

Neu Chapel

Nowé Czaple
Pierszczewo Pierszczewò Piérszczewò, Wiôldżé Perszewò

(1146)

Pierschewo Pierszczewò
Potuły Pòtułë, Patuła, Patułë

(1196)

Patull Pòtułë
Sikorzyno Sëkòrzëno Sëkòrzëno, Sykòrzëno

(1330)

Sykorschin Sëkòrzëno
Stężyca Stãżëca Królewskô Stãżëca, Królewsczé Stãżëce, Szlacheckô Stãżëca, Szlachecczé Stãżëce

(1415-1416)

Königlich Stendsitz,

Adlig Stendsitz

Stãżëca
Stężycka Huta Stãżëckô Hëta Stãżëckô Hëta

(1417)

Stendsitzerhütte Stãżëckô Hëta
Szymbark Szimbark Szénbarch, Szénbark, Szembarch

(1446)

Schönberg Szimbark
Zgorzałe Zgòrzałé Zgòrzałé

(1704)

Seedorf Zgòrzałé
Żuromino Żëromino Żoromino, Żëromino, Żuromin

(1732)

Zurromin Żëromino

Gmina Sulęczyno – Gmina Sëlëczëno

Borek Bórk, Sëlecczi Bórk

(137)

Borrek/

Bärbusch

Bórk
Kistowo Czistowò Czistowò

(670)

Buchenfelde Czistowò
Mściszewice Mscëszewice, Mcëszejce Mcëszewice, Mcëszejce, Mscëszewice, Msceszewice

(980)

Mischischewitz/

Mischütz

Mcëszejce
Podjazy Pòdjazë, Pòdjaze Pòdjaze, Pòdjazë, Pòdjasë

(1164)

Podjass/

Jassen

Pòdjazë
Sucha Sëchô Sëchô, Sëchi

(1428)

Friedrichsthal Sëchô
Sulęczyno Sëlëczëno Sëleczëno, Suleczëno, Sëlëczëno

(1431)

Sullenschin Sëlëczëno
Węsiory Wãsorë Wãsorë, Wąsorë

(1592)

Wensiorry/

Wensern

Wãsorë
Zdunowice Zdënowice, Zdënejce Zdënowice, Zdënejce, Zdunowice

(1701)

Sdunowitz/

Tunwald

Zdënejce
Żakowo Żôkòwò Żôkòwò, Żakòwò

(1725)

Schakau Żôkòwò

Gmina Żukowo – Gmina Żukòwò

Banino Banino Banino

(20)

Banin Banino
Borkowo Bòrkòwò Bòrkòwò

(97)

Borkau Bòrkòwò
Chwaszczyno Chwaszczëno Chwaszczëno

(225)

Quaschin Chwaszczëno
Glincz Nowi Glińcz, Stôri Glińcz

(403-404)

Neu Glintsch,

Alt Glintsch

Glińcz
Leźno Lezno Lezno

(823)

Gross Leesen Lezno
Łapino Kartuskie Łôpino Łôpino, Łapino

(876)

Lappin Łôpino
Małkowo Môłkòwò Môłkòwò, Małkòwë, Malkòwò

(902)

Mahlkau Môłkòwò
Miszewo Miszewò Miszewò

(953)

Gross Mischau Miszewò
Niestępowo Niestãpòwò Niestãpòwò

(1015)

Nestempohl Niestãpòwò
Otomino Òtomino Òtomino

(1097)

Ottomin Òtomino
Pępowo Pãpòwò Pãpòwò

(1128)

Pempau Pãpòwò
Przyjaźń Przëjazniô Przëjazniô

(1215)

Rheinfeld Przëjazniô
Rębiechowo Rãbiechòwò Rãbiechòwò

(1264)

Ramkau Rãbiechòwò
Rutki Rutczi Rutczi

(1289)

Ruthken Rutczi
Skrzeszewo Żukowskie Skrzeszewò Skrzeszewò

(1344)

Krissau Skrzeszewò
Sulmin Sulmino Cëlmino, Sulmino

(1435)

Richthof Sulmino
Tuchom Tëchómie

*Tëchómié

Tëchómie, Tëchómio, Wiôldżé Tëchómié, Tuchòmié, Tëchòmié

(1539)

Gross Tuchom Tëchómié
Widlino Wëdlëno Widlëno, Fidlëno

(1594)

Fidlin Widlëno

POWIAT KOŚCIERSKI – KÒSCERSCZI KRÉZ

Kościerzyna Kòscérzna Kòscérzëna, Kòscérzna, Kòscérzëno

(738)

Berent Kòscérzna

Gmina Dziemiany – Gmina Dzemiónë

Dziemiany Dzemiónë Dzemiónë, Dzemianë

(345)

Dzimianen/

Sophienwalde

Dzemiónë
Jastrzębie Dziemiańskie Jastrzãbié Jastrzãbié, Daszki, Jastrzëbié

(550)

Königsdorf Jastrzãbié
Kalisz Kalisz Kalisz, Kalësz

(590)

Kalisch Kalisz
Piechowice Piechóce Piechòwice, Piechòjce

(1139)

Piechowitz Piechóce
Płęsy Płãse, Płãsë

(1158)

Plense Płãsë
Raduń Reduń Raduń, Reduń, Reduniô, Rëduń

(1242)

Raduhn Reduń
Schodno Schódno Schódno

(1312)

Schodno Schódno
Trzebuń Trzebùń Trzebùń, Trzebùniô

(1529)

Trzebuhn Trzebùń

Gmina Karsin – Gmina Kôrsëno

Bąk Bąk Bąk

(42)

Bonk Bąk
Borsk Bòrsk Bòrsk

(112)

Borsk Bòrsk
Cisewie Cësewié Cysewié, Ceszewié

(242)

Eibenfelde Cësewié
Dąbrowa Dąbrowa Dąbrowa

(278)

Dombrowo Dąbrowa
Górki Gòrczi Górczi

(452)

Gurki Górczi

 

Karsin Kôrsëno Kôrsyn, Karszin, Karszëno

(629)

Karschin/

Karssin

Kôrsëno
Osowo Òsowò Òsowò

(1067)

Ossowo Òsowò
Przytarnia Przëtarniô Przëtarniô

(1220)

Wildau Przëtarniô
Wdzydze Tucholskie Rëbôczi Wdzydze, Rëbôczi

(1580)

Weitsee Rëbôczi
Wiele Wielé Wielé

(1601)

Wielle Wielé
Zamość Zamòsc Zómòscé, Zómòsc,  Zômòszczé, Zamòszcz

(1680)

Zamosz Zamòsc

Gmina Kościerzyna – Gmina Kòscérzna

Czarlina Czôrlëna Czôrlënë, Czôrlëno

(253)

Czarlinen Czôrlëna
Częstkowo Czãstkówó *Czãstkòwò Czãstkòwò, Cząstkòwò

(264)

Zinsgau Czãstkòwò
Dębogóry Dãbògòrë Dãbògóra, Dãbògòrë, Dãbòwô Góra

(313)

Eichenberg Dãbògòrë
Dobrogoszcz Dobrogòszcz Dobrogòszcz

(323)

Dobrogosch/

Wohlgemut

Dobrogòszcz
Gostomie Gòstómié Gòstomie, Gòstomié

(439)

Gostomie/

Gostendorf

Gòstómié
Grzybowo Grzëbòwò Grzëbòwò,

Grzibòwò

(492)

Grzibau/

Grübau

Grzëbòwò
Juszki Juszczi Juszczi

(581)

Juschken/

Sorgenfelde

Juszczi
Kaliska Kościerskie Kalëska Kalëska

(586)

Beek Kalëska
Kłobuczyno Kłobùczëno Kłobùczëno

(689)

Klobschin/

Burchardsdorf

Kłobùczëno
Korne Kòrné Kòrné, Kòrnë

(728)

Kornen Kòrné
Kościerska Huta Kòscerskô Hëta Kòscérskô Hëta, Kòscérzińskô Hëta

(737)

Berentshütte Kòscerskô Hëta
Loryniec Lórińc Lóreńc, Loreńc, Lórënc

(854)

Lorenz Lórińc
Łubiana Łubianô Łubianô, Łëbianô, Łubianna

(896)

Lubianen/

Kieseldorf

Łubianô
Małe Stawiska Môłé Stawiska
Mały Klincz Môłi Klińcz Môłi Klińcz

(678)

Klein Klinsch Môłi Klińcz
Mały Podleś Môłi Pòdles Môłé Pòdlesé, Môłi Pòdles

(1165)

Klein Podless/

Klein Poldersee

Môłi Pòdles
Niedamowo Jadamòwé Jadamòwë, Niedamòwë, Jadamòwò, Niedamòwò

(536)

Niedamowo/

Niedamsaue

Jadamòwé
Nowa Kiszewa Nowô Cziszewa Nowô Cziszewa

(673)

Neu Kischau Nowô Cziszewa
Nowa Wieś Kościerska Nowô Wies Nowi Dwór, Nowô Wies

(1032)

Gross Neuhof/

Neuhöfel

Nowô Wies
Nowy Klincz Nowi Klińcz Nowi Klińcz

(679)

Neu Klinsch Nowi Klińcz
Nowy Podleś Nowé Pòdlesé, Nowi Pòdles

(1166)

Neu Podless/

Neu Poldersee

Nowi Pòdles
Puc Pùc Pùc

(1224)

Putz Pùc
Rotembark Rotenbark Rotãbarch, Rotambarch, Rótãbark

(1278)

Rottenberg Rotenbark
Sarnowy Sarnowë Sarnowë, Sarnowò

(1305)

Sarnowen/

Rehtränke

Sarnowë
Skorzewo Skòrzewò Skòrzewò

(1337)

Skorschewo/

Schörendorf

Skòrzewò
Stawiska Stawiska Stawiska

(1412)

Stawisken/

Teichdorf

Stawiska
Sycowa Huta Zëcowô Hëta Zycowô Hëta, Zycowa Hëta, Zëcowa Hëta, Zëcowô Hëta, Sycowô Hëta

(1723)

Sietzenhütte Zëcowô Hëta
Szarlota Szarlota Szarłata, Òsuszno

(1442)

Charlottenthal Szarlota
Wąglikowice Wąglëkòjce Wãglikòwice, Wãglikóce, Wąglikòwice, Wąglice, Wãglëkòwice

(1589)

Funkelkau Wąglëkòjce
Wdzydze Kiszewskie Wdzydze Wdzydze

(1579)

Sanddorf Wdzydze
Wielki Klincz Wiôldżi Klińcz Dużi Klińcz

(680)

Gross Klinsch Wiôldżi Klińcz
Wielki Podleś Wiôldżi Pòdles Wiôldżé Pòdlesé, Wiôldżi Pòdles

(1167)

Gross Podless/

Poldersee

Wiôldżi Pòdles
Wieprznica Wieprznica Wieprznica

(1608)

Bebernitz Wieprznica (Biebrznica)
Zielenin Zelenin Zelenijô, Zelenina

(1708)

Alte Hütte/

Zelenin

Zeleniô

Gmina Liniewo – Gmina Lëniewò

Chrósty Wysińskie Wësyńsczé Chróstë
Chrztowo Chrztowò Chrztowò, Kartowò

(222)

Kartowen Chrztowò
Deka Decka Deka
Garczyn Gartschin Gôrczëno
Głodowo Gladau Głodowò
Iłownica Gillnitz Jiłownica
Liniewo Lëniewò Liniewò, Lëniewò

(833)

Lienfelde Lëniewò
Liniewskie Góry Hoch Liniewo Lëniewsczé Górë
Lubieszyn Lubieszin Dużi Lubieszin, Lëbieszëno

(861)

Lippischau Lëbieszëno
Lubieszynek Môłi Lubieszin

(859)

Klein Lipschin Lëbieszink
Milonki Milonczi
Orle Òrlé
Płachty Plachty Płachtë
Sobącz Sobóńcz, Sobądz

(1374)

Sobonsch Sobącz
Stary Wiec Alt Fietz Stôri Wiec
Wysin Wischin Wësëno

Gmina Lipusz – Gmina Lëpùsz

Bałachy Bałacha, Bałachë

(18)

Wallachei Bałachë
Gostomko Gòstómkò Gòstómkò, Gòstómk, Gòstomkò

(440)

Gostomken Gòstómkò
Lipuska Huta Lëpùskô Hëta Lëpùskô Hëta, Lipùskô Hëta

(838)

Lippuschhütte Lëpùskô Hëta
Lipusz Lëpùsz Lëpùsz, Lipùsz

(839)

Lippusch Lëpùsz
Płocice Płoczëce Płoczëce, Płocëce

(1159)

Plotzitz Płoczëce
Szklana Huta Fabrika Fabrika, Lipùskô Szklónnô Hëta, Sklanô Hëta Lëpùskô

(361)

Glashütte Lippusch Fabrika
Śluza Slëżô Slużô, Szluza

(1494)

Schlusa Slëżô
Tuszkowy Tuszkòwë, Tëszkòwë

(1547)

Tuschkau Tuszkòwë

Gmina Nowa Karczma – Gmina Nowô Karczma

Będomin Bãdomin Bãdomin, Bãdomino, Dużé Bãdomino, Wiôldżi Bãdomin

(58)

Gross Bendomin Bãdomino
Grabowo Kościerskie Grabòwò Grabòwa, Stôré Grabòwò

(454)

Alt Grabau Grabòwò
Grabowska Huta Grabòwskô Hëta

(458)

Grabaushütte Grabòwskô Hëta
Grabówko Grabówka, Nowé Grabòwò

(461)

Neu Grabau Grabówkò
Jasiowa Huta Jaszowô Hëta Jaszowô Hëta

(552)

Jaschhütte Jaszowô Hëta
Liniewko Kościerskie Lëniéwkò Liniewkò, Lëniewkò

(832)

Liniewken Lëniéwkò
Lubań Lubań Lubóń, Lubóniô, Lubòniô, Lëbòniô

(858)

Lubahn Lubań
Nowa Karczma Nowô Karczma Nowô Karczma

(1021)

Neukrug Nowô Karczma
Nowy Barkoczyn Nowi Barkòczin Nowi Barkòczin, Nowé Barkòczëno

(24)

Neu Barkoschin Nowé Barkòczëno
Rekownica Rekòwnica Rekòwnica

(1254)

Recknitz Rekòwnica
Skrzydłowo Skrzëdłowò Skrzidłowò

(1345)

Ober Schriedlau Skrzëdłowò
Stary Barkoczyn Stôri Barkòczin Stôri Barkòczin, Stôré Barkòczëno

(25)

Alt Barkoschin Stôré Barkòczëno
Szatarpy Szatarpë

(1444)

Schatarpi Szatarpë
Szpon Szpón Szpón

(1472)

Spohn Szpón

 

Sztofrowa Huta Sztofrowô Hëta Sztofrowô Hëta, Stofrowô Hëta

(1476)

Stoffershütte Sztofrowô Hëta
Szumleś Królewski Szumles Królewsczi Szumlés, Królewsczi Szénflis

(1481)

Königlich Schönfliess Królewsczi Szumles
Szumleś Szlachecki Szumles Szlachecczi Szumlés, Szlachecczi Szénflis

(1482)

Adlig Schönfliess Szlachetny Szumles

Gmina Stara Kiszewa – Gmina Stôrô Cziszewa

Bartoszylas Fersenau Bartoszilas
Chwarzenko Elsenthal Chwôrzenkò
Chwarzno Schwarzin Chwôrzno
Czerniki Czernikau/

Sterneck

Czerniczi
Foshuta Fòshëta Fosshütte Fòshëta
Góra Gora/

Schulzenhorst

Góra
Górne Maliki Obermahlkau Górné Maliczi
Kobyle Neuwieck Kòbëlé
Konarzyny Konarschin/

Kunertsfeld

Kònôrzënë
Lipy Blumfelde Lëpë
Nowe Polaszki Neu Paleschken Nowé Pòlaszczi
Nowy Bukowiec Neu Bukowitz/

Neubuchen

Nowi Bùkówc
Olpuch Olpuch/

Klettenhagen

Òlpùch
Pałubin Gross Pallubin/

Grosspahlen

Pałëbino
Stara Kiszewa Alt Kischau Stôrô Cziszewa
Stare Polaszki Alt Paleschken Stôré Pòlaszczi
Stary Bukowiec Alt Bukowitz/

Altbuchen

Stôri Bùkówc
Wilcze Błota Kościerskie Wolfsbruch/

Hoch Paleschken

Wôłczé Błota
Wygonin Wigonin/

Angersdorf

Wëgònino
Zamek Kiszewski Schloss Kischau Cziszewsczi Zómk

POWIAT LĘBORSKI – LÃBÒRSCZI KRÉZ

Lębork Lãbórg,

Lãbórk

Lãbórg, Lãbórh, Lãbórch

(2055)

Lauenburg Lãbórg
Łeba Łeba Łeba

(2069)

Leba Łeba

 

Gmina Cewice – Gmina Cewice

Bukowina Bùkòwina Bùkòwina, Bùkòwinë

(1909)

Buckowin Bùkòwina
Cewice Cewice Cewice

(1918)

Zewitz Cewice
Karwica Karwica Gerhardshöhe Karwica
Łebunia Łebùńiô

*Łebùniô

Łebùniô, Lëbùno

(2071)

Labuhn Łebùniô
Maszewo Lęborskie Maszewò Maszewò

(2089)

Gross Massow Maszewò
Oskowo Òskòwò Wutzkow Òskòwò
Osowo Lęborskie Òsowò Òsowò

(2123)

Wussow Òsowò
Pieski Piesczi Piesczi

(2137)

Jägerhof Piesczi
Popowo Pòpòwò Pòpòwò, Pôpòwò

(2153)

Poppow Pòpòwò
Siemirowice Szemrowice, Szemrejce Szëmrejce, Szëmrowice, Szëmrojce, Semirowice

(2249)

Schimmerwitz Szemrejce
Unieszyno Ùnieszëno Ùnieszëno, Wiôldżé Ònieszëno

(2270)

Gross Wunneschin Ùnieszëno

Gmina Nowa Wieś – Gmina Nowô Wies

Chocielewko Chòceléwkò Mackensen Chòceléwkò
Czarnówko Czôrnówkò Scharnhorst Czôrnówkò
Darżewo Darżewò Darsow Darżewò
Dziechlino Dzechlëno Dzechlëno

(1968)

Dzechlin/

Ober Lischnitz

Dzechlëno
Garczegorze Garczegòrzé Garczegòrze, Garczigôrz

(1973)

Garzigar Garczegòrzé
Janowiczki Janowiczczi Môłé Janowice, Janojce

(2005)

Klein Jannewitz Janowiczczi
Karlikowo Lęborskie Kôrlëkòwò Karlkow Kôrlëkòwò
Kębłowo Nowowiejskie Kãbłowò Kãbłowò, Kãbòła

(2022)

Kamelow Kãbłowò
Krępa Kaszubska Krãpa Krãpa

(2042)

Krampe Krãpa
Lubowidz Lëbòwidz Luggewiese Lëbòwidz
Łebień Łebiéń Łebiń, Lëbino

(2070)

Labehn Łebiéń
Mosty Mòstë Luggewieser Brücke Mòstë
Nowa Wieś Lęborska Nowô Wies Nowô Wies

(2107)

Neuendorf Nowô Wies
Obliwice Òblëwice Òblëwice

(2114)

Obliwitz Òblëwice
Pogorzelice Pògòrzelëce, Pògòrzélce Langeböse Pògòrzélce
Redkowice Redkòwice, Redkòjce Redkòwice, Redkòjce

(2172)

Rettkewitz Redkòjce
Tawęcino Tawãcëno Tawãcëno, Tawùcëno

(2258)

Tauenzin Tawãcëno
Wilkowo Nowowiejskie Wôłkòwò Wilkòwò, Wôłkòwò

(2281)

Villkow Wôłkòwò

Gmina Wicko – Gmina Wickò

Białogarda Biôłogarda Bielogarda, Bielegarda, Biôłô Garda, Biôłgarda

(1874)

Belgard Biôłogarda
Charbrowo Charbrowò Charbrowò, Chabrowò

(1920)

Charbrow/

Degendorf

Charbrowò
Gęś Gãs Gans Gãs
Łebieniec Łebiéńc Lebińc, Łebińc, Lëbińc

(2053)

Labenz Łebiéńc
Maszewko Maszéwkò Maszéwkò

(2088)

Klein Massow Maszéwkò
Nowęcin Nowãcëno Nowi Dwór

(2110)

Neuhof Nowãcëno
Sarbsk Sôrbsk Sôrbsk

(2207)

Sarbske/

Sarsen

Sôrbsk
Szczenurze Szczenurzé Szczenurzé, Szénurzé

(2245)

Schönehr Szczenurzé
Wicko Wickò Wick, Wickò, Wick Królewsczi ë Pańsczi

(2275)

Vietzig Wickò
Wojciechowo Wòjcechòwò Münsterhof Wòjcechòwò
Wrzeście Wrzescé Królewsczé Wrzesce, Królewsczi Wrzészcz

(2289)

Königliche Freist Wrzescé
Żarnowska Żarnowskô Żarnowskô

(2310)

Czarnowske Żarnowskô

POWIAT PUCKI – PÙCCZI KRÉZ

Hel Hél Hél

(513)

Hela Hél
Jastarnia Jastarniô Jastarniô, Pùckô Jastarniô, Sroczé Gniôzdo

(548)

Heisternest Jastarniô
Puck Pùck Pùck, Pùckò

(1225)

Putzig Pùck
Władysławowo Władisławòwò, Wiôlgô Wies Wiôlgô Wies

(1604)

Grossendorf Wiôlgô Wies

Gmina Jastarnia – Gmina Jastarniô

Jurata Jurata Helaheide Jurata
Kuźnica Kùsfeld Kùzwelt, Kùsfelt, Kùswelt

(792)

Kussfeld Kùsfeld

Gmina Kosakowo – Gmina Kòsôkòwò

Dębogórze Dãbògòrzé Dãbògòrzé

(312)

Eichenberg Dãbògòrzé
Kazimierz Kadzëmiérz Kadzëmiérz

(646)

Kasimir Kadzëmiérz
Kosakowo Kòsôkòwò Kòsôkòwò

(729)

Kossakau Kòsôkòwò
Mechelinki Mechelinka Mechelinka, Mechelinga, Mëchelinczi

(919)

Mechlinken Mechelinga
Mosty Mòstë Mòstë

(974)

Brück Mòstë
Pierwoszyno Pierwòszëno Pierwòszëno

(1147)

Pierwoschin Pierwòszëno
Pogórze Pògòrzé Pògòrze

(1170)

Pogorsch Pògòrzé
Rewa Réwa Rewa

(1263)

Rewa Réwa
Suchy Dwór Sëchi Dwór Sëchi Dwór

(1429)

Dembogorsch Sëchi Dwór

Gmina Krokowa – Gmina Krokòwò

Białogóra Biôłô Góra Biôłô Gòra, Biôłô Góra

(1869)

Wittenberg Biôłô Góra
Brzyno Brzëno Brzënie, Brzëno, Bżëno

(1903)

Reckendorf Brzëno
Dębki Dãbczi Dãbeczi

(303-304)

Dembeck Dãbeczi
Goszczyno Gòszczëno Gòszczëno

(442)

Goschin/

Kaiserhof

Gòszczëno
Jeldzino Jeldzëno Jeldzëno

(564)

Gelsin/

Gelsen

Jeldzëno
Karlikowo Kôrlëkòwò Kôrlëkòwò

(616)

Karlekau/

Karlseck

Kôrlëkòwò
Karwieńskie Błota I Karwińsczé Błota Karwiańsczé Błoto, Holãdra, Holãdrë, Karwieńsczé Błoto

(637)

Karwenbruch Karwińsczé Błota I (Pierszô Réga)
Karwieńskie Błota II Karwińsczé Błota Karwiańsczé Błoto, Holãdra, Holãdrë, Karwieńsczé Błoto

(637)

Karwenbruch Karwińsczé Błota II (Drëgô Réga)
Kłanino Kłanino Kłanino

(686)

Klanin Kłanino
Krokowa Krokòwò Krokòwa

(756)

Krockow Krokòwò
Lisewo Lësewò Lësewò

(841)

Lissau Lësewò
Lubkowo Lëbkòwò Lëbkòwò

(864)

Lübkau Lëbkòwò
Lubocino Lëbòcëno Lëbòcëno

(866)

Lubezin/

Laubheim

Lëbòcëno
Minkowice Minkòwice,

Minkòjce

Mienkòjce, Minkòjce

(941)

Menkowitz/

Mönke

Minkòjce
Odargowo Òdargòwò Òdargòwò

(1043)

Odargau/

Waterkau

Òdargòwò
Parszczyce Parszczëce Parszczëce, Pôrszczëce, Parzczëce

(1118)

Parschütz Parszczëce
Połchówko Pôłchówkò

(1180)

Buchenrode Pôłchówkò
Prusewo Prësewò Prësewò

(2158)

Prüssau Prësewò
Sławoszyno Sławòszëno Sławòszëno

(1352)

Slawoschin/

Wittenbrock/

Wittenbrook

Sławòszëno
Słuchowo Słëchòwò Sychòwë, Słëchòwò

(2244)

Schlochow Słëchòwò
Sobieńczyce Sobieńczëce Sëbieńczëce, Sobieńczëce

(1323)

Sobiensitz/

Nonnendorf

Sobieńczëce
Sulicice Sëlëcëce Sëlëcëce

(1432)

Sulitz/Sultz Sëlëcëce
Świecino Swiecëno Swiecëno

(1504)

Schwetzin/

Raueneck

Swiecëno
Tyłowo Tëłowò Tëłowò

(1548)

Tillau Tëłowò
Wierzchucino Wiérzchùcëno, Wierzchùcëno

(2279)

Wierschutzin Wiérzchùcëno
Żarnowiec Żarnówc Żarnowc, Żarnówc

(1727)

Zarnowitz Żarnówc

Gmina Puck – Gmina Pùck

Błądzikowo Błądzëkòwò Błądzëkòwò

(88)

Blansekow Błądzëkòwò
Brudzewo Brudzewò Brudzewò

(149)

Brusdau Brudzewò
Celbowo Celbòwò Celbòwò

(192)

Celbau/

Zelbau

Celbòwò
Darzlubie Darżlëbié Darżlëbie, Darżlébio, Darzlëbié

(275)

Darslub/

Darpstedt

Darżlëbié
Domatowo Domôtowò Domôtowò

(331)

Gross Domnatau Domôtowò
Domatówko Domôtówkò Domatówkò, Domôtówkò

(332)

Klein Domnatau Domôtówkò
Gnieżdżewo Gniéżdżewò Gniéżdżewò, Gnieżdżewò

(422)

Gnesdau/

Nesten

Gniéżdżewò
Leśniewo Lesniewò Lesniewò

(816)

Lessnau Lesniewò
Łebcz Łebcz Łebcz

(883)

Löbsch Łebcz
Mechowo Mechòwò Mechòwa

(920)

Mechau Mechòwò
Mieroszyno Mierëszëno Mierëszëno

(943)

Miruschin Mierëszëno
Mrzezino Mrzeżëno Mrzeżëno, Brzeżëno

(978)

Bresin Mrzeżëno
Osłonino Òsłónino Òsłónino

(1062)

Oslanin/

Truchsassen

Òsłónino
Połchowo Pôłchòwò Pôłchòwò

(1176)

Polchau Pôłchòwò
Połczyno Pôłczëno Pôłczëno

(1181)

Polzin/

Konradswiese

Pôłczëno
Radoszewo Redëszewò Redëszewò, Redoszewò

(1251)

Reddischau Redëszewò
Rekowo Górne Górné Rekòwò Rekòwò

(1255)

Rekau Górné Rekòwò
Rzucewo Rzucewò Rzucewò

(1301)

Rutzau Rzucewò
Sławutowo Sławùtowò Sławùtowò

(1353)

Gross Schlatau Sławùtowò
Smolno Smòlno Smòlëno, Smólno

(1368)

Schmollin Smólno
Starzyno Starzno Starzno, Starzëno, Wiôldżé Starzëno, Wiôldżé Starzno

(1410)

Gross Starsin/

Grossstarsen

Starzëno
Starzyński Dwór Starzińsczi Dwór Starzińsczi Dwór, Môłé Starzno, Môłé Starzëno

(1411)

Klein Starsin/

Kleinstarsen

Starzińsczi Dwór
Strzelno Strzelno Strzelëno, Strzelno

(1426)

Strellin Strzelno
Swarzewo Swôrzewò Swôrzewò

(1436)

Schwarzau Swôrzewò
Werblinia Wôrblëniô Warblëniô

(1567)

Werblin Wôrblëniô
Zdrada Zdrada Zdrada

(1698)

Zdrada/

Mechenhof

Zdrada
Żelistrzewo Żelëstrzewò Żelëstrzewò

(1730)

Sellistrau/

Sellen

Żelëstrzewò

Gmina Władysławowo – Gmina Wiôlgô Wies

Chałupy Chałëpë Chałëpë

(196)

Ceynowa/

Ziegenhagen

Chałëpë
Chłapowo Chłapòwò Chłapòwò

(205)

Chlapau/

Klappau

Chłapòwò
Jastrzębia Góra Jastrzëbiô Góra, Pilëcë Habichtsberg Pilëcë
Karwia Karwiô Karwiô

(635)

Karwen Karwiô
Ostrowo Òstrowò Òstrowò

(1078)

Ostrau Òstrowò
Rozewie Rozewié Bliza, Rozëft, Rozeft

(86)

Rixhöft Rozewié
Tupadły Tëpadłë Tëpadła, Tëpadłë

(1542)

Tupadel/

Rixfelde

Tëpadłë

POWIAT SŁUSPKI – STOŁPSCZI KRÉZ

Kępice Kãpice Hammermühle Kãpice
Ustka Ùstka Ùskô, Ùszcz

(2271)

Stolpmünde Ùszcz

Gmina Damnica – Gmina Damnica

Bięcino Biãcëno Bicëno

(1871)

Benzin Bicëno
Bobrowniki Bòbrowniczi Bewersdorf Bòbrowniczi
Damnica Damnica Damnica, Niemieckô Damnica

(1948)

Hebrondamnitz Damnica
Damno Damno Damno

(1949)

Dammen Damno
Dąbrówka Dąbrówka Damerkow Dąbrówka
Domaradz Domarôdz Dumröse Domarôdz
Karżniczka Karzniczka Niemieckô Karznica

(2019)

Deutsch Karstnitz/

Karstnitz

Niemieckô Karznica
Łebień Łebiéń Łebiń, Lëbino

(2070)

Labehn Łebiéń
Łojewo Łojewò Łojewò

(2075)

Lojow Łojewò
Mianowice Miónowice Mahnwitz Miónejce
Sąborze Sąbòrzé Ludwigslust Sąbòrzé
Stara Dąbrowa Stôrô Dąbrowa Alt Damerow Stôrô Dąbrowa
Strzyżyno Strzëżëno Strzëżëno

(2240)

Stresow Strzëżëno
Święcichowo Swiecëchòwò

(2254)

Schwetzkow Swiecëchòwò
Świtały Switałë Marienfelde Switałë
Wielogłowy Wielogłowë Vilgelow Wieległowë
Zagórzyca Zôgòrzëca Zôgòrzëca, Zagòrzëce

(2296)

Sageritz Zôgòrzëca

Gmina Dębnica Kaszubska – Gmina Dãbnica

Borzęcinko Bòrzãcënkò Neu Bornzin Bòrzãcënkò
Brzeziniec Brzezyńc Birkhof Brzezyńc
Budowo Bùdowò Budow Bùdowò
Dębnica Kaszubska Dãbnica Rathsdamnitz Dãbnica
Dobieszewo Dobieszewò Gross Dübsow Dobieszewò
Dobra Dobrô Daber Dobrô
Gałęzów Gałãzowò Gallensow Gałãzowò
Gogolewko Gògòléwkò Neu Jugelow Gògòléwkò
Gogolewo Gògòlewò Alt Jugelow Gògòlewò
Jawory Jawòrë Gaffert Jawòrë
Kotowo Kòtowò Kottow Kòtowò
Krzywań Krzëwóń Kriwan Krzëwóń
Łabiszewo Łabiszewò Labüssow Łabiszewò
Mielno Mielno Mellin Mielno
Motarzyno Mòtarzëno Muttrin Mòtarzëno
Niepoględzie Niepòglãdzé Nieppoglense Niepòglãdzé
Podole Małe Môłé Pòdolé Klein Podel Môłé Pòdolé
Podwilczyn Pòdwilczëno Podewilshausen Pòdwilczëno
Skarszów Górny Skarszewò Hohen Scharsow Skarszewò
Starnice Starnice Starnitz Starnice
Troszki Troszczi Petersberg Troszczi
Żarkowo Żarkòwò Sorkow Żarkòwò

Gmina Główczyce – Gmina Główczëce

Będziechowo Bãzechòwò Bãzechòwò, Bãzëchòwò, Bãdzëkòwò

(1868)

Bandsechow Bãzechòwò
Cecenowo Cecenowò Cécenowò, Cécnowò, Cecënowò, Cecenowò

(1915)

Zezenow Cecenowò
Choćmirówko Chòcmirówkò Nowé Chòcmirowò, Nowé Chòczmirowò

(1926)

Neu Gutzmerow Chòcmirówkò
Ciemino Cemino Cemino

(1933)

Zemmin Cemino
Dargoleza Dargòléza Dargòléza, Dargòledza, Dargòlesé

(1952)

Dargeröse Dargòléza
Drzeżewo Drzeżewò Drzeżewò, Drzeżdżewò

(1965)

Dresow Drzeżewò
Główczyce Główczëce Główczëce

(1979)

Glowitz Główczëce
Gorzysław Gòrzësłôw Friedrichshof Gòrzësłôw
Górzyno Górzëno Gòrzëno, Górzno

(1985)

Gohren Górzëno
Izbica Jizbica Jizbica

(2000)

Giesebitz Jizbica
Klęcino Klëcëno Klicëno, Knycëno, Klisëno, Knicëno

(2028)

Klenzin Klëcëno
Pobłocie Pòbłocé Pòbłocé

(2145)

Poblotz Pòbłocé
Podole Wielkie Wiôldżé Pòdolé Pòdolé, Wiôldżé Pòdolé

(2147)

Gross Podel Wiôldżé Pòdolé
Rumsko Rëmskò Rëmskò, Rëmskô

(2193)

Rumbske Rëmskò
Rzuszcze Rzuszcze Rzuszcze

(2204)

Ruschütz Rzuszcze
Siodłonie Sodłónie Sodłonie, Sodlëno

(2214)

Zedlin Sodłónie
Skórzyno Skòrzëno Skòrzëno

(2216)

Schorin Skòrzëno
Stowięcino Stowicëno Stowicëno

(2229)

Stojentin Stowicëno
Szczypkowice Szczëpkòwice, Szczëpkòjce Szczëpkòjce, Szczepkòjce

(2246)

Zipkow Szczëpkòjce
Szelewo Szelewò Schelow Szelewò
Warblino Warblëno Warblëno, Wôrblëno

(2272)

Warbelin Warblëno
Wielka Wieś Wiôlgô Wies Wiôlgô Wies

(2277)

Grossendorf Wiôlgô Wies
Wolinia Wòlëniô Wòlëmò, Wòlëniô

(2286)

Wollin Wòlëniô
Wykosowo Wëkòsewò Wëkòsewò, Wëkòsowò

(2291)

Vixow Wëkòsewò
Żelkowo Żelkòwò Żelkòwa, Kaszëbsczé Zelkòwò

(2316)

Wendisch Silkow/

Schwerinshöhe

Żelkòwò
Żoruchowo Żorëchòwò Żorëchòwò, Żarchòwò

(2319)

Sorchow Żorëchòwò

Gmina Kępice – Gmina Kãpice

Barcino Barcëno Bartin Barcëno
Barwino Barwino Barvin Barwino
Biesowice Biésowice, Biésojce Besswitz Biésojce
Bronowo Brónowò Brünnow Brónowò
Darnowo Darnowò Börnen Darnowò
Korzybie Kòrzëbié Zollbrück Kòrzëbié
Mzdowo Mzdowò Misdow A Mzdowò
Obłęże Òbłãżé Woblanse Òbłãżé
Osowo Òsowò Wussow Òsowò
Płocko Płockò Plötzig Płockò
Podgóry Pòdgórë Puddiger Pòdgórë
Przytocko Przëtockò Pritzig Przëtockò
Pustowo Pùstowò Püstow Pùstowò
Warcino Warcëno Varzin Warcëno
Żelice Żelëce Seelitz Żelëce

Gmina Kobylnica – Gmina Kòbëlnica

Bolesławice Bòlesławice Ulrichsfelde Bòlesławice
Bzowo Bzowò Besow Bzowò
Kobylnica Kòbëlnica Kublitz Kòbëlnica
Komiłowo Kòmiłowò Keudellshof Kòmiłowò
Komorczyn Kòmórczëno Kummerzin Kòmórczëno
Kończewo Kùńczewò Kunsow Kùńczewò
Kruszyna Krëszëna Krussen Krëszëna
Kuleszewo Kùleszewò Kulsow Kùleszewò
Kwakowo Kwakòwò Quackenburg Kwakòwò
Lubuń Lëbùń Labuhn Lëbùń
Lulemino Lulemino Lüllemin Lulemino
Łosino Łosëno Lossin Łosëno
Płaszewo Płaszewò Wendisch Plassow/ Plassenberg Płaszewò
Reblino Reblëno Reblin Reblëno
Runowo Sławieńskie Rënowò Klein Runow Rënowò
Sierakowo Słupskie Serôkòwò Zirchow Serôkòwò
Słonowice Słónowice Gross Schlönwitz Słónojce
Słonowiczki Słónowiczczi Klein Schlönwitz Słónowiczczi
Sycewice Sëcewice Zitzewitz Sëcewice
Ściegnica Scëgnica Ziegnitz Scëgnica
Widzino Widzëno Veddin Widzëno
Wrząca Wrzącô Franzen Wrzącô
Zagórki Zôgórczi Zôgórczi, Zagórczi

(2297)

Sagerke/ Brackenberg Zôgórczi
Zębowo Zãbòwò Symbow Zãbòwò
Żelkówko Żelkówkò Klein Silkow Żelkówkò

Gmina Potęgowo – Gmina Pòtãgòwò

Chlewnica Chléwnica Karlshöhe Chléwnica
Czerwieniec Czerwiénc Schierwenz Czerwińc
Darżynko Darżënkò Neu Darsin Darżënkò
Darżyno Darżëno Darsin Darżëno
Dąbrówno Dąbrówno Schöneichen Dąbrówno
Głuszynko Głëszónkò,

Môłé Głëszëno

Môłé Głëszëno

(1980)

Klein Gluschen Môłé Głëszëno
Głuszyno Głëszëno, Wiôldżé Głëszëno Wiôldżé Głëszëno

(1981)

Gross Gluschen Wiôldżé Głëszëno
Grapice Grôpice Grapitz Grôpice
Grąbkowo Grąbkòwò Grumbkow Grąbkòwò
Karznica Karznica Karznica, Kaszëbskô Karznica

(2020)

Wendisch Karstnitz/

Ramnitz

Kaszëbskô Karznica
Łupawa Łëpawa Lupow Łëpawa
Malczkowo Malczkòwò Malzkow Malczkòwò
Nieckowo Nieckòwò Neitzkow Nieckòwò
Nowa Dąbrowa Nowô Dąbrowa Neu Damerow Nowô Dąbrowa
Nowe Skórowo Nowé Skórowò Neu Schurow Nowé Skórowò
Potęgowo Pòtãgòwò Pottangow Pòtãgòwò
Radosław Redosłôw Hermannshöhe Redosłôw
Runowo Rënowò Gross Runow Rënowò
Rzechcino Rzechcëno Rexin Rzechcëno
Skórowo Skórowò Schurow Skórowò
Warcimino Warcëmino Varzmin Warcëmino
Wieliszewo Wielëszewò Velsow Wielëszewò
Żochowo Żochòwò Żochòwò

(2317)

Sochow Żochòwò
Żychlin Żëchlëno Zechlin Żëchlëno

Gmina Słupsk – Gmina Stołpskò

Bierkowo Biérkòwò Birkow Biérkòwò
Bruskowo Małe Môłé Brëskòwò Môłé Brëskòwò, Môłé Brzóskòwò

(1897)

Klein Brüskow Môłé Brëskòwò
Bruskowo Wielkie Wiôldżé Brëskòwò Wiôldżé Brëskòwò, Wiôldżé Brzóskòwò

(1898)

Gross Brüskow Wiôldżé Brëskòwò
Bukówka Bùkówka Bukau Bùkówka
Bydlino Bëdlëno Bëdlëno

(1912)

Bedlin Bëdlëno
Gać Gac Gatz Gac
Gałęzinowo Gałãzënowò Überlauf Gałãzënowò
Głobino Głobino Gumbin Głobino
Grąsino Grãsëno Grąsëno, Grosëno

(1989)

Granzin Grãsëno
Jezierzyce Jezérzëce Jeseritz Jezérzëce
Karzcino Karzcëno Karzcëno, Karcëno

(2018)

Karzin Karzcëno
Krępa Słupska Krãpa Krampe Krãpa
Krzemienica Krzemiéńca Steinwald Krzemiéńca
Kukowo Kùkòwò Kùkòwò

(2048)

Kuckow Kùkòwò
Kusowo Kùsowò Kussow Kùsowò
Lubuczewo Lëbùczewò Lëbùczewò

(2065)

Lübzow Lëbùczewò
Redęcin Redãcëno Reddentin Redãcëno
Redzikowo Redzëkòwò Reitz Redzëkòwò
Rogawica Rogawica, Rogajca Rogajca, Rogaczô

(2178)

Roggatz Rogajca
Siemianice Semiónice Schmaatz Semiónice
Stanięcino Stóniãcëno Stantin Stóniãcëno
Strzelinko Strzelënkò Môłé Strzelëno, Strzelinkò

(2235)

Klein Strellin Strzelënkò
Strzelino Strzelëno, Wiôldżé Strzelëno Wiôldżé Strzelëno, Strzelno

(2236)

Gross Strellin Strzelëno
Swołowo Schwolow Zołowò
Warblewo Warblewò Warbelow Warblewò
Wielichowo Wielëchòwò Friedrichsthal Wielëchòwò
Wieszyno Wieszëno Vessin Wieszëno
Wiklino Wiklëno Biekło

(1873)

Beckel Wiklëno
Włynkowo Wlinkòwò Wlinkòwò, Flinkòwò

(2285)

Flinkow Wlinkòwò
Włynkówko Wlinkówkò Neu Flinkow Wlinkówkò
Wrzeście Wrzescé Wrzesce, Wrzészcz

(2288)

Freist Wrzescé

Gmina Smołdzino – Gmina Smôłdzëno

Bukowa Bùkòwô Buchenstein Bùkòwô
Człuchy Człëchë Człëchi, Człëchòwò

(1942)

Schlochow Człëchë
Czysta Czëstô Czëstô

(1946)

Wittbeck Czëstô
Gardna Mała Môłô Garnô Môłô Garnô

(1975)

Klein Garde Môłô Garnô
Gardna Wielka Wiôlgô Garnô Wiôlgô Garnô, Garno

(1976)

Gross Garde Wiôlgô Garnô
Kluki Klëczi Klëczëce, Klëczi, Kluczi

(2029)

Klucken Klëczi
Komnino Kòmnino Kòmnino

(2034)

Kuhnhof Kòmnino
Łokciowe Łokcewé Łokcewé, Łokcowé, Łokc

(2076)

Lochzen Łokcewé
Retowo Retowò Rto, Rótowò

(2191)

Rotten Rótowò
Siecie Séce Cëcé, Séce

(1937)

Zietzen Séce
Smołdzino Smôłdzëno Smôłdzënë, Smôłdzëno

(2223)

Schmolsin Smôłdzëno
Smołdziński Las Smôłdzyńsczi Las Smôłdzyńsczi Las, Las, Lesacczé

(2224)

Holzkathen Smôłdzyńsczi Las
Stojcino Stojcëno Stojcëno

(2228)

Stohentin Stojcëno
Wierzchocino Wierzchòcëno Wiérzchòcëno, Wierzchùcëno

(2278)

Virchenzin Wiérzchòcëno
Witkowo Witkòwò Witkòwò

(2283)

Vietkow Witkòwò
Żelazo Żelazo Żelazo, Zelezé

(2314)

Selesen Żelazo

Gmina Ustka – Gmina Ùszcz

Charnowo Charnowò Charnowò

(1921)

Arnshagen Charnowò
Dębina Dãbina Szënódo

(2250)

Schönwalde Dãbina
Duninowo Dëninowò Dünnow Dëninowò
Gąbino Gąbino Gąbino, Głąbinë

(1977)

Gambin Gąbino
Grabno Grabno Wëtrowno, Witrowno

(2295)

Wintershagen Grabno
Lędowo Lãdowò Lindow Lãdowò
Machowinko Môłé Machòwino Môłé Machòwino, Machòwinkò

(2082)

Klein Machmin Môłé Machòwino
Machowino Wiôldżé Machòwino Wiôldżé Machòwino, Machòwino

(2083)

Gross Machmin Wiôldżé Machòwino
Możdżanowo Mòżdżónowò Mützenow Mòżdżónowò
Niestkowo Niestkòwò Nesekow Niestkòwò
Objazda Òbjazda Òbiazda

(2113)

Wobesde Òbjazda
Pęplino Pãplëno Horst Pãplëno
Przewłoka Przewłoka Strickershagen Przewłoka
Rowy Rowë Rów

(2188)

Rowe Rowë
Starkowo Starkòwò Starkow Starkòwò
Wodnica Wòdnica Hohenstein Wòdnica
Wytowno Wëtowno Wëtowno, Witowno

(2294)

Weitenhagen Wëtowno
Zaleskie Żelesczé Saleske Żelesczé

POWIAT WEJHEROWSKI – WEJROWSCZI KRÉZ

Reda Réda Reda

(1250)

Rheda Réda
Rumia Rëmiô Rëmiô

(1288)

Rahmel Rëmiô
Wejherowo Wejerowò Wejrowò, Nowé Miasto

(1584)

Neustadt in Westpreussen Wejrowò

Gmina Choczewo – Gmina Chòczewò

Borkowo Lęborskie Bòrkòwò Bòrkòwò

(1885)

Gross Borkow Bòrkòwò
Choczewko Chòczéwkò Chòczéwkò

(1924)

Chottschewko/

Goten

Chòczéwkò
Choczewo Chòczewó Chòczewò Chòczewò

(1925)

Chottschow/

Gotendorf

Chòczewò
Ciekocino Cekòcëno Cekòcëno, Czekòcëno

(1931)

Zackenzin Cekòcëno
Gościęcino Gòscëcëno Gossentin Gòscëcëno
Jackowo Jackòwò Jackòwò

(2003)

Jatzkow Jackòwò
Kierzkowo Czerzkòwò Czerzkòwò

(2025)

Kerschkow Czerzkòwò
Kopalino Kòpalëno Kòpalëno

(2038)

Koppalin Kòpalëno
Łętowo Łãtowò Łãtowò

(2074)

Lantow Łãtowò
Sasino Sasëno Sasëno

(2208)

Sassin Sasëno
Słajkowo Słajkòwò Słajkòwò, Sławikòwò

(2217)

Slaikow Słajkòwò
Słajszewo Słajszewò, Słajszowie, Sławùszewò

(2218)

Schlaischow Słajszewò
Starbienino Starbienino Starbienino

(2226)

Sterbenin Starbienino
Zwartówko Zwartówkò Zwartówkò

(2308)

Schwartowke Zwartówkò

Gmina Gniewino – Gmina Gniewino

Bychowo Bichòwò Bichòwò

(1911)

Bychow Bichòwò
Chynowie Chinowié Chinowié, Chinowiô

(1929)

Chinow Chinowié
Czymanowo Czëmónowò Czëmónowò

(1945)

Rauschendorf Czëmónowò
Gniewino Gniewino Gniewino

(1983)

Gnewin Gniewino
Kostkowo Kòstkòwò Kòstkòwò

(2040)

Kostkow Kòstkòwò
Lisewo Lësewò Lësewò

(2058)

Lissow Lësewò
Mierzynko Mierzënkò Mierzinkò

(2091)

Mersinke Mierzënkò
Mierzyno Mierzëno Miérzëno, Mierzëno

(2092)

Mersin Mierzëno
Nadole Nôdolé Nôdolé, Nadolé, Nôdolô

(991)

Nadolle Nôdolé
Perlino Perlëno Perlëno, Përlëno

(2131)

Gross Perlin Perlëno
Rybno Ribno Ribno

(2197)

Rieben Ribno
Tadzino Tadzëno Tadzëno

(2257)

Tadden Tadzëno

Gmina Linia – Gmina Lëniô

Kętrzyno Kãtrzëno Kãtrzëno

(658)

Kantrschin/

Kontenau

Kãtrzëno
Kobylasz Kòbëlôsz Kòbëlôsz, Kòbëlôrz

(700)

Kobyllass Kòbëlôsz
Lewinko Lewinkò Lewinkò

(818)

Lewinko Lewinkò
Lewino Lewino Lewino

(819)

Lewinno Lewino
Linia Lëniô Lëniô

(831)

Linde Lëniô

 

Miłoszewo Miłoszewò Miłoszewò

(946)

Miloschewo Miłoszewò
Niepoczołowice Niepòczołejce Niepòczołowice, Niepòczłejce

(1012)

Wahlendorf Niepòczołejce
Osiek Òsek Òsek

(2117)

Osseck Kr. Lauenburg Òsek
Pobłocie Pòbłocé Pòbłocé

(1161)

Poblotz Pòbłocé
Potęgowo Pòtãgòwò Pòtãgòwò, Pòtãgòwsczé Pùstczi

(1194)

Pottengowo Pòtãgòwò
Smażyno Smażëno Smażëno

(1362)

Smasin Smażëno
Strzepcz Strzépcz Strzépcz

(1427)

Strepsch Strzépcz
Tłuczewo Tłuczewò Tłuczewò, Tłëczewò

(1519)

Klutschau/

Lebabrück

Tłuczewò
Zakrzewo Zakrzewò Zakrzewò

(1669)

Werder Zakrzewò

Gmina Luzino – Gmina Lëzëno

Barłomino Barłomino Barłomino

(27)

Barlomin/

Bärwalde/

Barmeln

Barłomino
Dąbrówka Dąbrówka Dąbrówka

(293)

Damerkau Dąbrówka
Kębłowo Kãbłowò Kamlau Kãbłowò
Kochanowo Kòchanowò Plateróda

(1155)

Platenrode Kòchanowò
Luzino Lëzëno Lëzëno

(872)

Lusin/

Freienau/

Lintzau

Lëzëno
Milwino Milwino Mielwino, Melwino, Milwino

(939)

Mellwin Milwino
Robakowo Robôkòwò Robôkòwò

(1272)

Robbakau/

Rebbekau

Robôkòwò
Sychowo Sychòwò Sychòwa, Swichòwò

(1439)

Schwichow Sychòwò
Tępcz Tãpcz Tãpcz

(1513)

Hedille Tãpcz
Wyszecino Wëszecëno Wëszecëno, Wëszeczëno

(1652)

Wyschetzin/

Fünflinden

Wëszecëno
Zelewo Zélewò Zélewò, Żelewò

(1710)

Seelau Zélewò
Zielnowo Zélnowò Zelnowò, Żelnowò

(2305)

Sellnow Zélnowò

Gmina Łęczyce – Gmina Łãczëce

Bożepole Małe Môłé Bòżépòle Môłé Bòżé Pòle

(1890)

Klein Boschpol Môłé Bòżé Pòle
Bożepole Wielkie Wiôldżé Bòżépòle Wiôldżé Bòżé Pòle

(1891)

Gross Boschpol Wiôldżé Bòżé Pòle
Brzeźno Lęborskie Brzézno Brzézno, Brzezno

(1902)

Bresin Brzézno
Chmieleniec Chmieléńc Chmieleńc

(1922)

Chmelenz/

Hammerfelde

Chmieléńc
Chrzanowo Chrzónowò Krahnsfelde Chrzónowò
Dzięcielec Dzëcélcz Dzëcélcz, Dzãcélcz

(1970)

Zinzelitz/

Spechtshagen

Dzëcélcz
Kaczkowo Kaczkòwò Kaczkòwò

(2013)

Kattschow Kaczkòwò
Kisewo Czisewò Czisewò

(2026)

Küssow Czisewò
Łęczyce Łãczëce Łãczëce

(2072)

Lanz Łãczëce
Łęczyn Górny Górné Łãczëno Górny Bismark

(1877)

Ober Bismark Górné Łãczëno
Łówcz Górny Łówcz Górny Łówcz, Górny Łówc

(2079)

Ober Lowitz Łówcz
Nawcz Nôwcz Nôwcz, Nówc

(2099)

Nawitz Nôwcz
Rozłazino Rozłazëno Rozłazëno

(2184)

Roslasin Rozłazëno
Strzebielino Strzebielëno Strzebielëno

(1425)

Strebielin/

Stromeck/

Strebelsdorf

Strzebielëno
Strzelęcino Strzelëcëno Strzelëcëno

(2234)

Strellentin Strzelëcëno
Świetlino Swietlëno Switlëno

(2256)

Schwesslin Swietlëno
Wysokie Wësoczé Wësoczé Pòle

(2293)

Hohenfelde Wësoczé

Gmina Szemud – Gmina Szëmôłd

Będargowo Bãdargòwò Bãdargòwò

(56)

Bendargau Bãdargòwò
Bojano Bòjano Bòjón

(92)

Bojahn Bòjón
Częstkowo Czãstkówó Czãstkòwò Czãstkòwò, Cząstkòwò

(265)

Grünberg Czãstkòwò
Dobrzewino Dobrzewino Dobrzewino

(324)

Wertheim Dobrzewino
Donimierz Dołmiérz Wiôldżi Dôłmiérz, Wiôldżi Dolmiérz, Wiôldżi Doniemierz, Dółmierz

(329)

Gross Dennemörse Dolmiérz
Głazica Glôzëca Glôzëca, Glôzëc, Sklónnô Hëta, Sklanô Hëta

(390)

Glashütte Glôzëca
Grabowiec Grabówc Grabówc

(460)

Grabowitz Grabówc
Jeleńska Huta Jeleńskô Hëta Jeleńskô Hëta

(567)

Jellenschehütte Jeleńskô Hëta
Kamień Kamiéń Kamiéń, Kamiónka

(600)

Steinkrug Kamiéń
Karczemki Karczemczi Karczemczi

(613)

Friedenau Karczemczi
Kieleńska Huta Czelińskô Hëta Czeleńskô Hëta

(660)

Köllnerhütte Czelińskô Hëta
Kielno Czelno Czelno

(661)

Kölln Czelno
Koleczkowo Kòleczkòwò Kòleczkòwò

(706)

Kolletzkau Kòleczkòwò
Kowalewo Kòwôlewò Kòwôlewò

(742)

Kowalewo Kòwôlewò
Leśno Lesno Lesno
Łebieńska Huta Łebińskô Hëta Łebieńskô Hëta, Łebskô Hëta

(885)

Lebnoerhütte Łebińskô Hëta
Łebno Łebno Łebnie, Łebno

(886)

Lebno Łebno
Przetoczyno Przetoczëno Przetoczëno, Przëtoczëno

(1211)

Pretoschin Przetoczëno
Rębiska Rãbiska Rãbiska

(1267)

Rembisko Rãbiska
Szemud Szëmôłd Szëmôłd, Szemôłd

(1488)

Schönwalde Szëmôłd
Szemudzka Huta Szëmôłdzkô Hëta Szëmałskô Hëta, Szemalskô Hëta

(1489)

Schönwalderhütte Szëmôłdzkô Hëta
Warzno Wôrzno Wôrzno, Warzno

(1576)

Warschnau Wôrzno
Zęblewo Ząblewò Ząblewò, Zãblewò

(1692)

Zemblau Ząblewò

Gmina Wejherowo – Gmina Wejrowò

Bieszkowice Bieszkòjce Bieszkòwice, Wiôldżé Bieszkòjce

(75)

Bieschkowitz/

Beschenfeld

Bieszkòjce
Bolszewo Bólszewò Bólszewò

(123)

Bohlschau Bólszewò
Gniewowo Gniewòwò Gniewòwò

(420)

Gnewau/

Newau

Gniewòwò
Gościcino Gòscëcëno Gòscëcëno

(444)

Gossentin Gòscëcëno
Góra Góra Gòra

(433)

Gohra/

Rhedaberg

Gòra
Kąpino Kãpino Kãpino, Kąpino

(657)

Waldenburg Kãpino
Kniewo Kniewò Kniewen Kniewò
Łężyce Łãżëce Łãżëce

(893)

Lensitz Łãżëce
Nowy Dwór Wejherowski Nowi Dwór Nowi Dwór

(1033)

Neuhof Nowi Dwór
Orle Òrlô Wòrlé, Wòrlô

(1627)

Worle Òrlé
Reszki Reszczi Reszczi

(1260)

Reschke Reszczi
Sopieszyno Sopieszëno Sopieszëno

(1385)

Soppieschin/

Sophienhof

Sopieszëno
Ustarbowo Ùstarbòwò Ùstarbòwò

(1557)

Ustarbau/

Wusterbau

Ùstarbòwò
Warszkowo Warszkòwò Warzkòwò

(1574)

Warschkau Warszkòwò
Wielkie Gowino Gòwino Gòwino, Wiôldżé Gòwino

(451)

Gross Gowin/

Warndorf

Gòwino
Zbychowo Zbichòwò Zbichòwò

(1696)

Sbichau/

Weihersfelde

Zbichòwò

MIASTO GDAŃSK – MIASTO GDUŃSK

Gdańsk Gduńsk Gdóńsk, Gdóńskò, Gdańsk, Gdańskò

(1760)

Danzig Gduńsk

Dzielnice – Dzéle miasta

Aniołki Aller Gottes Engeln/

Gottes Engeln

Janiółczi
Brętowo Brãtowò Brãtowò, Brentowò

(1746)

Brentau Brãtowò
Brzeźno Brzézno Brzézno, Brzezno

(1747)

Brösen Brzézno
Chełm i Gdańsk Południe Chołm ë Gduńsk Pôłnié
Kokoszki Kòkòszczi Kòkòszczi

(703)

Kokoschken Kòkòszczi
Krakowiec i Górki Zachodnie Krakau-

Westlich Neufähr

Krakówc ë Zôpadné Górczi
Letnica Lauenthal Latnica
Matarnia Matarniô Matarniô

(915)

Mattern Matarniô
Młyniska (1840) Schellmühl Młińska
Nowy Port Nowi Pòrt Fôrwôter

(1804)

Neufahrwasser Nowi Pòrt
Oliwa Òlëwa Òléwa, Òlëwa

(1810)

Oliva Òlëwa
Olszynka Walddorf,

Bürgerwalde

Òlszinka
Orunia-Św. Wojciech-Lipce Òruniô Òruniô

(1812)

Ohra-St. Albrecht-Guteherberge Òruniô-Sw. Wòjcech-Lëpicz
Osowa Òsowô Òsowô

(1063)

Espenkrug Òsowô
Piecki-Migowo Piécczi-Mëgòwò Piécczi

(1817)

Mëgòwò

(1798)

Pietzkendorf-Müggau Piécczi-Mëgòwò
Przymorze Małe Môłé Przëmòrzé
Przymorze Wielkie Wiôldżé Przëmòrzé
Rudniki Rudniczi
Siedlce Szëdlëce Szëdlëce

(1845)

Schidlitz Szëdlëce
Stogi z Przeróbką Troyl,

Heubude/

Heybude/

Heibuden

Hejbùdë z Przeróbką
Strzyża Striess/

Strūss

Strzëżô
Suchanino Cëgónczi, Cëganczi

(1749)

Zigankenberg Cëgónczi
Śródmieście Stadtmitte Westrzódgardzé
VII Dwór VII Dwór
Wrzeszcz Wrzészcz Lãgfórda, Lãgfôrda

(1851)

Langfuhr Wrzészcz
Wyspa Sobieszowska Sobieszewsczi Òstrów
Wzgórze Mickiewicza Neuwonneberg Nowé Ùjescëskò
Zaspa-Młyniec Zaspa

(1854)

Saspe Zaspa-Młińc
Zaspa-Rozstaje Zaspa

(1854)

Saspe Zaspa-Rozchódnice
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia Żôbiónka

Jelëtkòwò, Gletkòwò

Żabiónka

(1859)

Jelëtkòwò, Gletkòwò, Jelôtkòwò, Glëtkòwò

(1769)

Poggenkrug,

Glettkau

Żôbiónka-Wejra-Jelëtkòwò-Tësąclatégò

MIASTO GDYNIA – MIASTO GDINIÔ

Gdynia Gdiniô Gdiniô, Gdinnô, Gdina

(387)

Gdingen/

Gotenhafen

Gdiniô

Dzielnice – Dzéle miasta

Babie Doły Babié Dołë Babié Dołë
Chwarzno-Wiczlino Chwôrzno-Wiczlëno Chwôrzno, Chwarzcëno, Chwarzczëno, Kwôrzno

(223)

Wiczlëno

(1593)

Völtzendorf-

Vitzlin

Chwôrzno-Wiczlëno
Chylonia Chiloniô Chilonô, Chiloniô

(229)

Kielau Chiloniô
Cisowa Cësowô Cësowô, Cësowiô, Cësowié, Cësewiô

(243)

Ciessau/

Zissau

Cësowô
Dąbrowa Dąbrowa
Działki Leśne Lasowé Gruńtë
Grabówek Grabówk Grabówka

(462)

Grabau Grabówk
Kamienna Góra Kamiannô Góra
Karwiny Karwinë
Leszczynki Leszczinczi Leszczënë

(814)

Hasselgrund Leszczinczi
Mały Kack Môłi Kack Môłi Kack, Môłé Kackò, Kack

(582)

Klein Katz Môłi Kack

 

Obłuże Òblëżé Òbłëżé

(1040)

Oblusch Òblëżé
Oksywie Òksëwié Òksëwiô, Òksëwié, Òksewiô

(1050)

Oxhöft Òksëwié
Orłowo Òrłowò (1060) Adlershorst Òrłowò
Pogórze Pògòrzé Pògòrze

(1170)

Pogorsch/

Gotenberg

Pògòrzé
Pustki Cisowskie-Demptowo Cësowsczé Pùstczi-Dãptowò Chëleńsczé Pùstczi, Chileńsczé Pùstczi, Chilońsczé Pùstczi

(228)

Dãptowò, Dãtowò

(318)

Spechtswalde-Demptau Cësowsczé Pùstczi-Dãptowò
Redłowo Redłowò Wësoczé Redłowò, Redłowò

(1650)

Hochredlau Redłowò
Śródmieście Westrzódgardzé
Wielki Kack Wiôldżi Kack Wiôldżi Kack, Wiôldżé Kackò, Kac

(583)

Gross Katz Wiôldżi Kack
Witomino-Leśniczówka Witomino

(1622)

Wittomin Witomino- Lesyństwò
Witomino-Radiostacja Witomino

(1622)

Wittomin Witomino-Radiostacjô
Wzgórze Św. Maksymiliana Baltenberg Wiżawa Sw.Maksymiliana

MIASTO SOPOT – MIASTO SOPÒT

Sopot Sopòt Sopòt, Sopòtë, Copòtë, Copòt

(1834)

Zoppot Sopòt

Dzielnice – Dzéle miasta

Brodwino Bródwino Bródwino
Dolny Sopot Dólny Sopòt
Górny Sopot Górny Sopòt
Kamienny Potok Kamianny Pòtok Szténflét

(1836)

Steinfliess Kamianny Pòtok
Karlikowo Kôrlëkòwò Kôrlëkòwò

(1774)

Carlikau Kôrlëkòwò
Świemirowo Smirowò Czmirowò, Smirowò, Semierowò

(1756)

Schmierau Smirowò

MIASTO SŁUPSK – MIASTO STOŁPSKÒ

Słupsk Słëpskò, Stołpskò Słëpsk, Słëpskò

(2220)

Stolp Stołpskò (Słëpskò)

 

*RKJ – nazwa zatwierdzona do użytku przez Radę Języka Kaszubskiego

Wischin – miemieckô pòzwa z niegwësnégò zdroju

Bartin – miemieckô pòzwa z niegwësnégò zdroju do sprôwdzeniégò

*Mądrzechòwò – pòzwa w zdroju mô fela, a to je richtich wersjô