Kaszëbskô Dzywnota

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sedzącë przë kawie z A. jesma doszła do scwierdzeniégò, że stowôra Kaszëbskô Jednota parłączi ze sobą samëch jindiwidualistów. Ju sóm zarząd KJ-u to: artista-òrganista, co ni mòże sobie placu w żëcym nalezc, gbùr-jinwestór, jaczi ùdbów na rozwój kaszëbiznë mô tëli, co mòrgów na swòjim gbùrstwie (wierã mëlión), lesny-filozofa, chtëren wiedno sedzy cëchò, ale jak ju cos rzecze, tej mòżno zãbë z pòdłodżi zbierac ë sekretéra-pedańt, co akta KJ-u mô tak wëplatowóné jak swòje stréfle.
Òkróm negò mómë jesz celebritã, z chtërnym ùgadiwac sã na piwò je nót co nômni dwa miesące rëchli, cobë mógł so w kalãdôrz wpisac. Na kùńc tak czë jinak wëpadnie mù jaczé nagranié ë na piwò jidzemë sami.
Je téż pisôrz, chtëren jakno jedurny rozmieje ògarnąc, le na papiorze, ten całi kaszëbsczi bejzel.
KJ-owsczi szkólny òd historie je nôlepszim historikã na swiece, ale òn nigdë nie napisze dochtoratu, bò jegò dokazë mùszą bëc tak jidealné, jak czësté je mieszkanié sekretérë.
Taczi Słôwk na przëmiôr baro rzôdkò wëjeżdżiwô ze stowôrą na wanodżi, ale na kòżdi réze òn je nôczãszczi cytowónym człowiekã z KJ-u. Jegò wiérztë, wpisë na Fejsbókù ë ôrt bëcégò gwës przejdą do historie.
Òkróm tegò kòżden, pò prôwdze kòżden człowiek z KJ-u mô swòją apartną stegnã żëcégò, chtërną jidze. Blós wszëtczé te stegnë, chòcle mają rozmajité zwrotë, pòtikają sã w jednym placu – kaszëbiznie, bò to òna je nama, Kaszëbą nômilszô – jak pisôł aùtór “Namerkônégò”.
Tej, jeżlë czëjesz sã jinszi, niezrozmiałi bez resztã lëdzy ë môsz tôkel w nalezenim sobie żëcowégò célu, zapiszë sã do KJ-u. Dzejanié w ti stowôrze, wkół taczich samëch a rozmajitëch jindiwidulistów bądze dlô ce letczé ë nôtërné jak òddichanié. Të nie żdôj na lëst z Hògwartu! Wefùlëjë deklaracjã na starnie www.kaszebsko.com ë przëslë na naszą mejlową adresã. Gwës chtos jindiwidualno sã do cebie òdezwie ë rôczi na wanogã z dzywnotą tegò kaszëbsczégò, a jakże kòchónégò, swiata.
Nataliô Lãdowskô