FAQ - Pytania i odpowiedzi

14.05.2012

Czy KJ będzie zajmowało się polityką?

Jesteśmy organizacją pozarządową niezależną od jakiejkolwiek partii politycznej. Chcemy prowadzić własną politykę tożsamościową na rzecz narodu kaszubskiego. W tym sensie nie jesteśmy apolityczni. Kaszubi popierają różne polityczne projekty i partie. Może czasami są bardziej partyjniakami, jak dawniej tę postawę określało bliskie nam ideowo środowisko przedwojennej „Zrzeszë Kaszëbsczi”, niż Kaszubami. Mamy nadzieję, iż nasza działalność przyniesie z czasem zmianę tej optyki tak, abyśmy my Kaszubi mogli skupiać się na sprawach ważnych dla naszego interesu narodowego. 
W statut Kaszëbsczi Jednotë wpisane jest dążenie do rozbudzenia i ugruntowywania świadomości narodowej Kaszubów oraz ochrona praw osób deklarujących przynależność do naszej wspólnoty etnicznej. Jako Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej, będziemy zawsze, wszędzie i na różne sposoby występowali przeciwko każdemu, kto zagraża rozwojowi naszej kultury, tożsamości i języka. Politykę traktujemy więc jako jedno z narzędzi na drodze do osiągnięcia takich celów, jak uznanie Kaszubów za mniejszość etniczną, uczynienia Kaszubów faktycznymi współgospodarzami w regionie, czy budowa społeczeństwa obywatelskiego w ramach samorządnego województwa pomorskiego.

↑ Przejdź do góry strony