FAQ - Pytania i odpowiedzi

14.05.2012

Czym różni się KJ od ZKP?

Główną różnicą pomiędzy stowarzyszeniem Kaszëbskô Jednota, a Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim jest kwestia stosunku do etniczności Kaszubów. ZKP, jako organizacja skupiająca się zgodnie ze swoim statutem na wszechstronnym rozwoju Pomorza, konsekwentnie od powstania w 1956 r. ogranicza jakąkolwiek działalność swoich członków na rzecz rozwoju narodu kaszubskiego. Drugą kwestią istotnie różniącą nasze organizacje jest stosunek do polityki. ZKP deklaruje, że jest organizacją apolityczną, gdy tymczasem jej liderzy związani są z różnymi partiami politycznymi i wywierają znaczący wpływ na kierunki działania ZKP. Nie kierują się przy tym szeroko pojętym interesem Kaszubów, gdyż ponad dobro naszej wspólnoty przedkładają cele własnych partii.
Nasza organizacja, która zrzesza osoby deklarujące narodowość kaszubską oraz nie-Kaszubów chcących działać na rzecz kaszubskiej idei narodowej, chce kreować własną, kaszubską politykę, uznając tego typu działalność za jedno z narzędzi do osiągnięcia takich celów, jak uznanie Kaszubów za mniejszość etniczną, uczynienia Kaszubów faktycznymi współgospodarzami w regionie, czy budowa społeczeństwa obywatelskiego w ramach samorządnego województwa pomorskiego. 
Warto jednak zauważyć, że KJ oraz ZKP mają wiele wspólnych celów – do najważniejszych należy ochrona i rozwój języka kaszubskiego. 

↑ Przejdź do góry strony