FAQ - Pytania i odpowiedzi

14.05.2012

Czy KJ dąży do uzyskania autonomii Kaszub?

Kaszëbskô Jednota dąży do uzyskania kulturowej autonomii Kaszub. Jesteśmy także zwolennikami zdecentralizowanego państwa zbudowanego na fundamencie silnych samorządów regionalnych.
Pragniemy, aby Kaszubi w przyszłości osiągnęli pełną samodzielność kulturową, umożliwiającą im pełen rozwój i zachowanie wartości przodków poprzez zahamowanie postępującej asymilacji i polonizacji. Do tego niezbędne są Kaszubom własne instytucje kulturalne, naukowe i oświatowe. Potrzebny jest podmiot będący ciałem przedstawicielskim Kaszubów, którzy tworzyć będą wybierani reprezentanci wielu różnych środowisk (samorządu, organizacji pozarządowych, itp.). 
Ugruntowana tożsamość Kaszubów służyć ma rozwojowi Pomorza i dlatego chcemy pozostawać w permanentnym dialogu ze wszystkimi polskimi mieszkańcami pomorskiego, w tym ze społecznościami regionalnymi, takimi jak Kociewiacy oraz mniejszościami narodowymi tutaj osiadłymi. Wspólnym celem nas wszystkich winno być silne gospodarczo województwo będące liderem rynków w Polsce i Europie. O tej sile winni decydować obywatele reprezentowani przez regionalny parlament (Sejmik Województwa Pomorskiego) i regionalny rząd.

↑ Przejdź do góry strony