FAQ - Pytania i odpowiedzi

14.05.2012

Skąd pochodzą Kaszubi?

Kaszubi są Słowianami. Słowianie po raz pierwszy pojawili się na kartach pisanej historii w VI wieku, w dziele historyka Jordanesa O pochodzeniu i dziejach Gotów (org. Getica). Ten gocki dziejopisarz wspomina o Wenedach dzielących się na Sklawenów i Antów. Słowianie stanowią jedną z gałęzi ludów indoeuropejskich, które posługują się językami wywodzącymi się ze wspólnego korzenia. Uczeni dzielą Słowian (i ich języki) na trzy grupy: Słowian zachodnich, wschodnich (m. In. współcześni Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini) i południowych (m.in. Chorwaci, Słoweńcy, Serbowie, Bułgarzy). Kaszubi, obok Polaków, Czechów, Słowaków, Serbów Łużyckich oraz wymarłych plemion połabskich (Wieletów i Obodrytów), są zaliczani do Słowian zachodnich. Ze względu na podobieństwo językowe, polski, kaszubski i wymarłe dialekty połabskie zalicza się do tzw. grupy lechickiej. 
Historycy i inni uczeni najczęściej przyjmują, że Kaszubi pojawili się na Pomorzu w VI w., jednak trudno określić z jakiego terytorium wyruszyli. Interpretacji znaczenia słowa Kaszuby pozwala domniemywać, że musieli oni wcześniej przebywać na obszarze sąsiadującym z Bałtami. Mogły to być zatem współczesne Kujawy, północna część Mazowsza, czy też Podlasie. Według innej teorii Kaszubi napłynęli na Pomorze z zachodu, tj. z Meklemburgii. 
Najstarsza historyczna wzmianka pisana o Kaszubach pochodzi z bulli papieża Grzegorza IX z 19 marca 1238 roku. W dokumencie tym Bogusław I, książę szczeciński, określony został mianem księcia Kaszubów. Badania naukowe wskazują na to, iż Kaszubi dawniej zamieszkiwali obszar całego Pomorza – od Wisły po Odrę, a także obszary Pomorza Przedniego w Niemczech. Dziś Kaszubi zamieszkują głównie teren województwa pomorskiego, pomiędzy Trójmiastem a Słupskiem, Bałtykiem a Borami Tucholskimi.
Kto chciałby szczegółowo zgłębić te zagadnienia, niech skorzysta z Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów dostępnego tutaj: http://kaszebsko.com/historia 

↑ Przejdź do góry strony