FAQ - Pytania i odpowiedzi

14.05.2012

Czy Kaszubi są narodem?

Narodowość (przynależność narodowa lub etniczna) jest deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechą każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia rodziców z określonym narodem lub wspólnotą etniczną. W spisie ludności z 2011 r. (z którego pochodzi powyższa definicja) po raz pierwszy umożliwiono wyrażanie złożonych tożsamości narodowo-etnicznych.
My czujemy się narodem. Naszym zdaniem, wzorem Floriana Ceynowy, Młodokaszubów z Aleksandrem Majkowskim na czele, Zrzeszińców, a także 17 tys. osób deklarujących narodowość kaszubską w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku – Kaszubi mają pełne prawo do nazywania siebie narodem, gdyż jest to kwestią samostanowienia i autoidentyfikacji w dzisiejszym świecie. W naukach socjologicznych wciąż nie ma jednoznacznej definicji pojęcia naród. Najczęściej wspomina się jednak o ludziach, których łączą wspólne dzieje, terytorium zamieszkania, kultura, tradycje, język czy więzy krwi. Dotychczasowe badania historyczne, językowe czy genealogiczne wyraźnie wskazują na odrębność narodową Kaszubów, wywodzących się z zachodniosłowiańskiej grupy Pomorzan, która wykształciła własny język, którego pozostałością jest język kaszubski, utrwaliła własne tradycje, powiedzenia, wierzenia, a także wyodrębniła się genetycznie już przeszło 2700 lat temu, na co wskazują badania nad pomorsko-kaszubską mutacją Y-DNA L365. Jednocześnie odróżnia się naród od państwowości – obywatelstwa oraz przynależności do jednego państwa zamieszkiwanego przez członków danego narodu. 

↑ Przejdź do góry strony