FAQ - Pytania i odpowiedzi

14.05.2012

Czy język kaszubski jest uznawany za pełnoprawny język?

Pomimo przyznania kaszubszczyźnie statusu języka regionalnego, trzeba stwierdzić, że język kaszubski niestety wciąż nie jest pełnoprawnym językiem w stosunku do języka polskiego na Pomorzu. Kaszubi nie mają swoich kanałów w publicznych stacjach radiowych czy telewizyjnych, które nadawałyby program w języku kaszubskim. Nie mają także szkół, które prowadziłyby edukację wszystkich przedmiotów na wszystkich szczeblach w języku kaszubskim. Język kaszubski w szkołach traktowany jest jako przedmiot dodatkowy, dla chętnych, a uczące się go dzieci często zmuszane są do pozostawania w szkołach po godzinach zwyczajowo przeznaczonych na naukę i do pracy w międzyklasowych grupach, w których poziom nauczania nigdy nie będzie odpowiadał poziomowi rozwoju dziecka w danym wieku. Kaszubom wciąż brakuje podręczników do nauki języka, kultury, dziejów, geografii Kaszub. Obecne podręczniki do nauki języka kaszubskiego z elementami wiedzy o regionie są przestarzałe treściowo – uczą o pracy na roli, nazewnictwie maszyn rolniczych i życiu na wsi przed dwudziestu laty, podczas gdy na lekcjach języków obcych dzieci poznają zagadnienia związane z nowoczesną technologią czy sytuacjami życiowymi – wszystko to wręcz zniechęca dzieci do nauki języka kaszubskiego. Obecnie brakuje dobrze wykwalifikowanych nauczycieli języka kaszubskiego. Osoba chcąca zostać nauczycielem języka kaszubskiego musi ukończyć studia, na których była nauczana pedagogika, po czym zrobić trzysemestralne studia podyplomowe poświęcone językowi kaszubskiemu (zajęcia takie prowadzone są na Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii Pomorskiej w Słupsku) oraz zdać specjalny odpłatny egzamin. Osoby, które nie mają studiów podyplomowych mogą także podejść do takiego egzaminu, przy czym otrzymują jedynie czasowe uprawnienia do nauczania kaszubskiego.
Od 2014 roku istnieje kierunek studiów o nazwie etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim. Studenci kształcą się tam na przyszłych dziennikarzy, nauczycieli i animatorów kultury.

↑ Przejdź do góry strony