Internetowy Podręcznik Historii Kaszubów

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spis treści:

WSTĘP

PROGRAM NAUCZANIA

SCENARIUSZE LEKCJI

Dzięki zmianom w prawie oświatowym, które dokonały się w ostatnich latach, młode pokolenie Kaszubów uzyskało możliwość uczenia się własnej historii i kultury. We wrześniu 2013 roku, pierwszy raz w naszych dziejach, młodzi Kaszubi uczący się do tej pory języka ojczystego, zaczęli poznawać także ojczystą historię. Kaszëbskô Jednota włączyła się w to wydarzenie, tak ważne dla całej wspólnoty kaszubskiej. Zdajemy sobie sprawę, że do dyspozycji nauczycieli, którzy podejmują się tego ważnego i odpowiedzialnego zadania, jest stosunkowo niewiele materiałów, które mogliby wykorzystać w swej pracy. Dlatego na naszej stronie uruchomiliśmy Internetowy Podręcznik Historii Kaszubów. Zachęcamy także uczniów do korzystania z publikowanych tutaj materiałów oraz do dzielenia się spostrzeżeniami.

Autorem opracowań jest Dariusz Szymikowski, nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Autor, w trosce o jakość i przydatność niniejszej publikacji, prosi o uwagi oraz liczy na pomoc w rozwijaniu projektu Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów. Korespondencję do autora podręcznika prosimy kierować na adres: kaszeba@tlen.pl

Uzupełnieniem niniejszego podręcznika jest zestaw ćwiczeń, które regularnie pojawiać się będą na stronie https://kaszebsko.com/cwiczenia

SCENARIUSZE LEKCJI Z ZAKRESU HISTORII KASZUBÓW

WPROWADZENIE

Zaczynamy publikować scenariusze lekcji z zakresu historii Kaszubów, przygotowane przez Dariusza Szymikowskiego. Stanowią one kontynuację lekcji publikowanych dotąd na łamach „Pomeranii” (od 2009 r.), stąd niniejsza ma nr 25. Ostatni scenariusz ukazał się w lutowym numerze czasopisma wydawanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i dotyczył odbioru poglądów i działalności Ceynowy przez ludzi mu współczesnych. Dwie najbliższe lekcje będą zaś związane z oceną dokonań Ceynowy dokonaną przez jego następców, aż po czasy współczesne.

Lekcje zasadniczo są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale pewne elementy mogą być wykorzystane także na zajęciach w klasach gimnazjalnych, a nawet w szkole podstawowej.

Kolejny scenariusz opublikujemy za miesiąc na tej stronie. Jednocześnie informujemy, że na stronie http://www.skarbnicakaszubska.pl/najo-uczba są dostępne w wersji elektronicznej scenariusze lekcji opublikowanych dotąd na łamach „Pomeranii” (od nr 23 dodatku „Najô Ùczba”).

Mamy nadzieję, że w zaistniałej sytuacji, dotychczasowe grono odbiorców nie tylko nie zmniejszy się, ale – z czasem – może nawet się powiększy.