Ćwiczenia

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Od jesieni 2013 r., na naszej stronie publikowane są tematy Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów. Autorem tego opracowania jest Dariusz Szymikowski, nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W zamierzeniu autora Podręcznik ma być stale rozbudowywany, nie tylko o nowe treści, ale także wyposażany w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. 

W rozpoczynającym się roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele i uczniowie otrzymują zbiór ćwiczeń – narzędzie pomocne w realizacji w nauczaniu/uczeniu się przedmiotu Historia i kultura Kaszubów. Rozpoczynamy dzisiaj publikację ćwiczeń do tematów Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów. 

Na każdą część tego zbioru będzie przypadać od 5 do 10 zadań o różnorodnym charakterze (także z tekstami źródłowymi). Zadania te można wykorzystać w czasie lekcji lub jako element pracy domowej. Ponadto, każdy taki zestaw będzie zawierał co najmniej jedno polecenie wymagające rozbudowanej odpowiedzi, niekiedy nawet pogłębionych badań. Takie zadania można wykorzystać w czasie pracy w grupach bądź powierzyć uczniom szczególnie zainteresowanym określoną problematyką. Zróżnicowana skala trudności zadań daje nauczycielowi możliwość ich doboru do odpowiedniego poziomu nauczania (uznając zasadę, że to nauczyciel najlepiej zna możliwości swoich uczniów, zrezygnowano w tej publikacji z formalnego podziału na różne cykle nauczania). Nauczyciel może również modyfikować poszczególne zadania, w zależności od własnych potrzeb (w związku z tym każda część będzie zamieszczana w dwóch formatach). Do każdej części zbioru będzie dołączona karta odpowiedzi (wyłącznie w formacie PDF), wyposażona w schematy oceniania. Zadania zawierające polecenia przyporządkowania czy doboru będą zawsze zawierać co najmniej jedno pojęcie więcej niż wymaga tego dana odpowiedź (oznacza to, że w tego typu ćwiczeniach jedna podpowiedź jest błędna i – by poprawnie rozwiązać zadanie – nie powinna być wykorzystana). Niektóre ćwiczenia będą odwoływać się do wiedzy wykraczającej poza treści zawarte w Podręczniku

Zachęcamy także nauczycieli do wykorzystania scenariuszy lekcji opartych na pracy z tekstem źródłowym (pod koniec każdego tematu Podręcznika jest szczegółowa informacja bibliograficzna), publikowanych na łamach „Pomeranii” (od nr 1 z 2009 r.), a dostępnych także w wersji elektronicznej edukacyjnego dodatku (do „Pomeranii”) pt. Najô ùczba (zob. www.skarbnicakaszubska.pl).

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że nie tylko nauczyciele i uczniowie zechcą skorzystać z tego zbioru ćwiczeń. Serdecznie zachęcamy wszystkich do sprawdzenia swej wiedzy na temat historii Kaszub i Kaszubów. 

Informujemy, że kolejne części ćwiczeń ukazywać się będą w każdy piątek.