Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AKTUALNOŚCI

Nie znaleziono żadnych wpisów.
Kim jesteśmy i jakie są nasze postulaty?
Identyfikujesz się z nami? Dołącz do nas!​
Organizacja Pożytku Publicznego
Poznaj naszą historię​
Archiwum portalu​
Poradnik dla mediów
Symbole narodowe
Mapa Kaszub

XXXI posiedzenie Komisji Wspolnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

W dniach 22-23 lutego 2012 w Białymstoku odbywały się obrady Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jednym z najważniejszych tematów poruszonych na spotkaniu była kwestia  spisu powszechnego z 2011 roku i zawirowań związanych z ogłoszeniem jego wyników. Poniżej przedstawiamy  stanowiska strony mniejszosciowej podjęte w tematach XXXI posiedzenia Komisji Wspolnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych: > PRZECZYTAJ TEKST STANOWISK STRON MNIEJSZOŚCIOWYCH Tematy obrad Komisji stały się przedmiotem szerokiego zainteresowania mediów -  polecamy lekturę wybranych artykułów: Wspólna komisja rządu ...

Kaszëbskô Jednota – sprostowanie / odpowiedź prasowa

Po ukazaniu się w artykule "Interes na Kaszubach" w Gazecie Wyborczej Trójmiasto oraz na portalu Gazeta.pl treści, które w skrócie sprowadzić można do tego, że Kaszëbskô Jednota działa dla pieniędzy, Zarząd stowarzyszenia za pośrednictwem kancelarii prawnej Gotkowicz Kosmus Kuczyński i partnerzy adwokaci zażądał opublikowania odpowiedzi prasowej w brzmieniu: "Naszym dobrom osobistym zagraża przedstawienie motywów ubiegania się przez nas o nadanie Kaszubom statusu mniejszości etnicznej. Celem ubiegania się o przedmiotowy status jest chęć ochrony tożsamości kulturowej, rozwój wspólnoty etnicznej Kaszubów." Na ...

Przesłanie Kaszëbsczi Jednotë z okazji Dnia Języka Ojczystego

Gdynia, 21.02.2012  „Héwò, ze wszëtczich strón naji rodny zemi przënôszają nóm jantarowi slowò wëpiastowóné ë wëmùjkóné kùńsztã kaszëbsczi mòwë, kùlturë ë historii. A w nym sã sklenią naje dzeje, najô wiara, naje zwëczi i najô juwernota”! Obchodzimy w tych dniach Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Warto zatem przypomnieć powyższe słowa ks. profesora Jana Walkusza, współczesnego nam poety, teologa i filozofa, bowiem najlepiej oddają one istotę stosunku współczesnych Kaszubów do swoje rodzimej mowy, a jednocześnie tak bardzo pasują do każdego języka ojczystego, ...

Stanowisko organizacji kaszubskich w sprawie cofnięcia rekomendacji dla Artura Jabłońskiego

W odniesieniu do wniosku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o odwołanie Artura Jabłońskiego z funkcji przedstawiciela społeczności posługującej się językiem regionalnym w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, który wpłynął 1 lutego 2012 do Ministra Administracji i Cyfryzacji, przedstawiamy stanowisko pozostałych organizacji kaszubskich w tej sprawie. Wniosek ZK-P poparły Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Instytut Kaszubski. > Przeczytaj wniosek ZK-P do Ministra Administracji i Cyfryzacji O zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Zrzeszenia, Ministerstwo poprosiło także pozostałe stowarzyszenia kaszubskie - Kaszëbską Jednotę, Ziemię ...

Jak zachować naszą kulturę? Zapewnij dziecku naukę języka kaszubskiego.

Przyłączamy się do apelu Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Łęczycach, dotyczącego nauczania języka kaszubskiego. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do rozpowszechniania zawartych w nim praktycznych informacji. > PRZECZYTAJ TREŚĆ APELU ...

Współpraca KJ i SONŚ

Zarząd stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota informuje o nawiązaniu wzajemnej współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Narodowości Śląskiej w zakresie działalności na rzecz uznania Kaszubów i Ślązaków za mniejszości etniczne, szczególnie w kontekście zbliżającego się ogłoszenia wyników Spisu Powszechnego z 2011 roku. W najbliższym czasie nakreślimy wspólne obszary działania, w ramach których będziemy mogli realizować zamierzone cele i dzielić się doświadczeniem ...

List do władz ZK-P

Zarząd i Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Szanowni Państwo, Kaszubi, którzy dekadę temu wystąpili do polskiego Sejmu o status mniejszości, w 2005 r. zostali określeni w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym jako społeczność posługująca się językiem regionalnym. Daje to prawo jedynie do ochrony języka, jako bytu abstrakcyjnego będącego tylko częścią tożsamości kulturowej Kaszubów, co w istotny sposób ogranicza rozwój naszej wspólnoty etnicznej. Takie zaszeregowanie Kaszubów doprowadzi w efekcie do sytuacji, w której jedynie język pozostanie nośnikiem ...

Konferencja KJ w Wejherowie

Na zorganizowaną przez Kaszëbską Jednota dyskusję o prawnym statusie Kaszubów, w piątkowy wieczór 13 stycznia do wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, przyszło blisko 50 zainteresowanych osób. Spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia - Mateusz Meyer, zaś wprowadzenie do dyskusji zrobił Artur Jabłoński, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Stworzenie odrębnej kategorii „społeczności posługującej się językiem regionalnym” było formą kompromisu koniecznego na etapie przyjmowania przez parlament Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - mówił Jabłoński. - Kaszubi ...

Stanowisko KJ wobec Kaszubów i Ślązaków

Stanowisko w sprawie zrównania w prawie Kaszubów i Ślązaków z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Narody kaszubski i śląski winny być zrównane w polskim prawodawstwie z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi Rzeczpospolitą Polską. W 2002 r. w Spisie Powszechnym 173 000 Ślązaków zadeklarowało narodowość śląską, co było aktem świadczącym o dalece rozwiniętym poczuciu wspólnoty. Mimo długoletnich starań o uznanie ich odrębności etnicznej przez państwo polskie i społeczność międzynarodową, wciąż nie są uznawani za mniejszość. Kaszubi, którzy dekadę temu wystąpili do Sejmu ...

Prawa Kaszubów w Polsce i Unii Europejskiej – konferencja otwarta

7 grudnia 2011 r. opublikowany został Raport Komitetu Ekspertów ds. Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, w którym porusza się sprawę Kaszubów i języka kaszubskiego w Polsce. W związku z tym, jako Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej, zapraszamy na konferencję poświęconą prawom Kaszubów w Polsce i Unii Europejskiej. Konferencja odbędzie się w piątek 13 stycznia 2012 o godzinie 19:00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie  (ul. Zamkowa 2a - budynek pałacu). Wstępem do dyskusji będzie wystąpienie Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej ...
Patronat