Archive for lip 25

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Głos w dyskusji o statusie prawnym Kaszubów (2)

Przeciwnicy uznania Kaszubów za mniejszość etniczną wysuwają szereg argumentów przeciwko nadaniu im tego statusu, m.in. taki, że Kaszubi nie mają poczucia odrębności od narodu polskiego.  Pod koniec lat 80. XX wieku rozpoczęto prace nad ustawą mającą na celu uregulowanie statusu mniejszości narodowych i etnicznych. Ostatecznie, w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Czytaj dalej