Archive for lip 22

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Głos w dyskusji o statusie prawnym Kaszubów (1)

Od XIX wieku trwa dyskusja na temat statusu językowego i etnicznego Kaszubów. Starania o uznanie mowy Kaszubów za odrębny język słowiański zakończyły się sukcesem, co formalnie potwierdziła Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 roku, w której to kaszubski został określony jako jedyny w Polsce język regionalny. Śmiało można

Czytaj dalej