Hymn narodowy

Hymnem narodowym Kaszubów jest pieśń Zemia Rodnô Jana Trepczyka (1907-1989), który jest również autorem muzyki. Tekst powstał w 1954 roku. Pierwsza publikacja miała zaś miejsce pięć lat później, w zbiorze pieśni powielanych przez kalkę, wydanych przez Klub Studentów Kaszubów.
 
Uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego Kaszubów ma miejsce podczas różnych obchodów, zwłaszcza zaś Święta Jedności Kaszubów (19 marca).

Od 19 marca 2012 roku uroczyste wykonanie hymnu można usłyszeć na falach Radia Kaszëbë (o godz. 12.00 i 24.00). national anthem

Kashubian national anthem is a song Zemia Rodnô by Jan Trepczyk (1907-1989), who is also the author of the music. The text was written in 1954. The first publication took place five years later, in a collection of songs issued by the Kashubian Student Club "Ormuzd".

Formal singing of the Kashubian national anthem takes place during various celebrations, especially during Kashubian Unity Day (19th of March). 

From 19th of March 2012 gala performance of the anthem can be heard on Radio Kaszëbë (at 12.00 and 24.00 hrs). 
↑ Przejdź do góry strony