Zarząd stowarzyszenia

Zarząd KJ od V 2019 - aktualnie

KAROL RHODE (Karól Róda)
prezes (PRZÉDNIK) 
WOJCIECH ETMAŃSKI (Wòjcech Etmeńsczi)
wiceprezes (WICEPRZÉDNIK) 
ADAM HEBEL (Adóm Hébel)
wiceprezes (WICEPRZÉDNIK) 
KATARZYNA KANKOWSKA (Katarzëna Kankòwskô)
skarbnik (KASÉRA) 
TOMASZ LABUDA (Tomôsz Labùda) 
sekretarz (SEKRETÉRA) 


Zarząd KJ od V 2016 do V 2019


KAROL RHODE (Karól Róda)
prezes (PRZÉDNIK) 

ARTUR JABŁOŃSKI (Artur Jablonsczi)
wiceprezes (WICEPRZÉDNIK) 

ADAM HEBEL (Adóm Hébel)
wiceprezes (WICEPRZÉDNIK) 

TOMASZ LABUDA (Tomôsz Labùda)
sekretarz (SEKRETÉRA) 
KATARZYNA KANKOWSKA
(Katarzëna Kankòwskô)
skarbnik (KASÉRA) 

od V 2018

BARBARA RHODE (Barbara Róda)
skarbnik (KASÉRA) 

od V 2016 do V 2018

Zarząd KJ od VI 2014 do V 2016


Mateùsz Titës Meyer
prezes (PRZÉDNIK) 

NATALIA KŁOPOTEK-GŁÓWCZEWSKA
(Nataliô Kłopòtk Główczewskô)

wiceprezes (WICEPRZÉDNIK) 

ADAM HEBEL (Adóm Hébel)
wiceprezes (WICEPRZÉDNIK) 

KAROL RHODE (Karól Róda) sekretarz (SEKRETÉRA) 

ARKADIUSZ STANECKI (Arkadiusz Stanecczi)
skarbnik (KASÉRA)

Zarząd KJ od VI 2011 do VI 2014


Mateùsz Titës Meyer
prezes (PRZÉDNIK) 

WOJCIECH ETMAŃSKI (Wòjcech Etmeńsczi)
wiceprezes (WICEPRZÉDNIK) 

KAROL RHODE (Karól Róda) sekretarz (SEKRETÉRA) 

ARKADIUSZ STANECKI (Arkadiusz Stanecczi)
skarbnik (KASÉRA)