Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWDwadzieścia pytań do przyszłych posłów i senatorów

25 października 2015 czekają nas wybory do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Dotyczą one każdego obywatela, a w tym 233 tysiące tych, którzy w spisie powszechnym z 2011 roku zadeklarowali przynależność do wspólnoty kaszubskiej.

Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej Kaszëbskô Jednota chce wiedzieć, co o ważnych dla Kaszubów i Pomorza sprawach myślą osoby, które mają szansę reprezentować nasz region w Sejmie i Senacie. Dokonując wyboru, mamy prawo do odpowiedzi na postawione przez nas pytania. 


Poniżej przedstawiamy listę pytań, które zadaliśmy kandydatom na posłów w okręgach wyborczych nr 25 i 26 oraz na senatorów w okręgach 62, 63, 64, 65, 66 w najbliższych wyborach parlamentarnych. Wszystkie nadesłane ankiety z odpowiedziami będziemy publikowali na naszych stronach internetowych.


1. Czy, wobec wyników spisu powszechnego z 2011 roku, w którym 233 tysiące osób złożyło deklarację przynależności do wspólnoty Kaszubów, a jedynie 108 tysięcy zadeklarowało znajomość języka kaszubskiego, jest Pani/Pan za przyznaniem Kaszubom statusu mniejszości etnicznej?
 
2. Czy, wobec niezbywalnego prawa każdego do zachowania własnej kultury i historii oraz troski o nie, jest Pani/Pan za tworzeniem przez Kaszubów własnych, samodzielnych i niezależnych instytucji kultury i placówek naukowo-badawczych?
 
3. Czy wobec faktu, iż kolejne pokolenia Kaszubów mają prawo do edukacji opartej na nauczaniu własnego języka, historii i geografii, jest Pani/Pan za możliwością wprowadzenia na poziomie szkoły podstawowej regionalnego programu nauczania w języku kaszubskim obejmującego wszystkie przedmioty szkolne? 
 
4. Czy opowiada się Pani/Pan za obligatoryjnością wprowadzenia języka, historii i geografii kaszubskiej do procesu kształceniowo-wychowawczego na Kaszubach?
 
5. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem samorządowi województwa pomorskiego kompetencji w sprawie formułowania (tworzenia) programów nauczania dla szkół wszystkich szczebli w regionie, uwzględniających dziedzictwo kulturowe i historyczne takich wspólnot, jak Kaszubi?
 
6. Czy jest Pani/Pan za rozwijaniem Etnofilologii kaszubskiej, jako samodzielnego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim, bez względu na to, czy liczba osób tam studiujących będzie rosła, czy też malała?
 
7. Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w regionalnych mediach publicznych – Polskim Radiu Gdańsk i w gdańskim oddziale Telewizji Polskiej – redakcji kaszubskich, w których dziennikarze Kaszubi realizować będą cotygodniowe programy w języku kaszubskim w wymiarze minimum 2 godziny w przypadku radia oraz minimum 30 minut w przypadku telewizji?
 
8. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem zasady współodpowiedzialności finansowej państwa za niepubliczną rozgłośnię radiową jaką jest Radio Kaszëbë i kaszubskie programy w niepublicznej telewizji?
 
9. Czy opowiada się Pani/Pan za silnymi samorządnymi regionami i wspierać będzie decentralizację jako sposób rządzenia krajem? 
 
10. Czy jest Pani/Pan za taką decentralizacją finansów publicznych, która da faktyczną samodzielność finansową jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli? 
 
11. Czy jest Pani/Pan za budową na Pomorzu elektrowni jądrowej?
 
12. Czy jest Pani/Pan za rozszerzeniem możliwości uzyskiwania energii z czystych i odnawialnych źródeł (OZE)?
 
13. Czy jest Pani/Pan za takim rozwiązaniem, aby województwo pomorskie miało znaczący udział w podziale zysków uzyskiwanych z rozwijającej się gospodarki w regionie, a przyszłości być może także z wydobycia surowców takich jak gaz ziemny, sól, czy inne?
 
14. Czy będzie Pani/Pan wspierać rozwój ośrodków pielęgnacyjnych oraz szpitali na terenie województwa pomorskiego, w taki sposób, aby zwiększyć dostępność mieszkańców do usług opiekuńczych i medycznych? Jak powinien wyglądać system opieki zdrowotnej w województwie pomorskim?
 
15. Czy będzie Pani/Pan zainteresowany wsparciem rozwoju sieci dróg wodnych, kolejowych i lądowych w województwie pomorskim? Jakie Pani/Pana zdaniem są w tej kwestii priorytety dla Kaszub i województwa pomorskiego? Proszę je opisać.
 
16. Czy Pani/Pana zdaniem Gdański Obszar Metropolitarny jest rozwiązaniem dobrym dla całego obszaru Kaszub? Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź.
 
17. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem własnego znaku dla produktów z Kaszub, który potwierdził by ich jakość i solidność w krajowej i międzynarodowej skali?
 
18. Co zamierza Pani/Pan zrobić z obecną sytuacją na rynku pracy? Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić, żeby ludzie nie pracowali za place minimalną lub na tzw. „umowach śmieciowych”?. Jak obniżyć koszty pracy, by pracodawcom opłacało się prowadzić działalność gospodarczą w sposób transparentny?
 
19. Jaki jest Pani/Pana stosunek do problemu przyjmowania uchodźców w Polsce i na Pomorzu? 
 
20. Jakie działania na rzecz społeczności kaszubskiej zamierza Pani/Pan podjąć jako poseł/senator?


↑ Przejdź do góry strony