Patron roku 2021

Do pobrania

Polecane strony

 


WSPÓŁPRACA

PRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWStanowisko stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota w sprawie nieuruchomienia kierunku Etnofilologia kaszubska


KLIKNIJ, ABY POBRAĆ DOKUMENT >>

 


STANOWISKO STOWARZYSZENIA KASZËBSKÔ JEDNOTA W SPRAWIE NIEURUCHOMIENIA KIERUNKU ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA
 
Szanowni Państwo,
 
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej Kaszëbskô Jednota z niedowierzaniem i pełną dezaprobatą przyjęła do wiadomości decyzję władz Uniwersytetu Gdańskiego (UG) dotyczącą nieuruchomienia, w roku akademickim 2018/2019, kierunku Etnofilologia kaszubska.
 
Chcemy podkreślić, że nieuruchomienie ww. kierunku w najbliższym roku akademickim jest w zasadzie równoznaczne z jego całkowitym zamknięciem, a tym samym z negatywnymi skutkami dla środowiska kaszubskiego i samego Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie, gdy Etnofilologia ma jeszcze swoją reprezentację studencką i kadrę dydaktyczną, możliwy jest jej rozwój i promocja, a tym samym zainteresowanie młodych kandydatów na studia tymże kierunkiem. Roczna przerwa całkowicie zniszczy te możliwości i szansę na ponowne otwarcie Etnofilologii. Kaszubi chcą nauczania własnego języka i we własnym języku, co jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. 
 
Pragniemy również zauważyć, że Etnofilologia kaszubska jest kierunkiem skierowanym przede wszystkim do osób zainteresowanych kaszubszczyzną, przyszłych nauczycieli i pasjonatów kultury oraz języka kaszubskiego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Etnofilologia nie jest kierunkiem powszechnym, jak np. politologia czy pedagogika, w związku z czym ustanowienie standardowego limitu (25 osób) do otwarcia tegoż kierunku jest znacznym wykroczeniem poza obecne możliwości naboru. 
 
W przypadku innego kierunku studiów niż Etnofilologia kaszubska, jego zamknięcie można by tłumaczyć brakiem rentowności, jednak w odniesieniu do ww. kierunku, straty finansowe wynikające z jego działania przy UG pokrywane są przez dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 
 
Chcemy jednoznacznie zaprotestować przeciwko zamykaniu kierunku Etnofilologia kaszubska, a także przypomnieć, że kierunek ten został uruchomiony na Uniwersytecie Gdańskim w wyniku starań różnych organizacji związanych z ruchem kaszubskim, będąc jednoznacznie oznaką świadomego włączania się środowiska akademickiego w proces rozwoju Kaszub i języka kaszubskiego. 
 
Nieuruchomienie w nadchodzącym roku akademickim Etnofilologii kaszubskiej, niebędącej kierunkiem skierowanym do mas, świadczy o tym, że Uniwersytet zamiast wychodzić naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata, ludziom oczekującym od wyższej uczelni elastyczności, efektywności i otwarcia na środowisko zewnętrzne, pozostaje w twardych ramach swojej działalności, patrząc jedynie na rentowność i powszechność kierunku. Naszym zdaniem, w przypadku kierunku mniejszościowego, którym jest Etnofilologia, władze Uniwersytetu Gdańskiego, myśląc o działalności kierunku i jego otrzymaniu, powinny kierować się tylko i wyłącznie kryteriami interesu społecznego. 
 
Apelujemy do władz Uniwersytetu o utrzymanie kierunku Etnofilologia kaszubska. Zachowanie tegoż kierunku na wyższej uczelni leży w interesie całego kaszubskiego świata, jak i również samego Uniwersytetu Gdańskiego. Chcemy zauważyć, że na światowych uczelniach podobne kierunki jak Etnofilologia, utrzymywane są przez władze uczelni nawet dla jednego studenta. Pragniemy, aby tak było również w przypadku Etnofilologii kaszubskiej. 

Zarząd stowarzyszenia
   Kaszëbskô Jednota
 
↑ Przejdź do góry strony