Rok Emigracji - bibliografia

Dla osób zainteresowanych dziejami naszej emigracji publikujemy zbiór wskazówek bibliograficznych. Wykaz ten nie ma charakteru bibliografii naukowej, w związku z tym nie zawiera wszystkich artykułów i książek poświęconych tej tematyce. W poniższej bibliografii nie uwzględniono – z małymi wyjątkami – dzieł omawiających zasadniczo historię i współczesność emigracji polskiej bądź niemieckiej, a zawierających także wątki kaszubskie.  


Bibliografia

Bladowski A., Kaszubi w Jackson Michigan, „Pomerania”, R. 1996, nr 10.

Blank J. C., Creating Kashubia – history, memory, and identity in Canada's first Polish community, Montreal 2016.

Bolduan T., Pierwsza próba, „Pomerania”, R. 1993, nr 9.

Borzyszkowski J., Dwa razy Kaszuby, „Pomerania”, R. 2002, nr 7-8.

Borzyszkowski, Gdańszczanie w Gemen, „Pomerania”, R. 1993, nr 9.

Borzyszkowski J., Instytut Polski Kaszuby, „Pomerania”, R. 2002, nr 2.

Borzyszkowski J., Kaszubska jesień w Kanadzie, „Pomerania”, R. 1998, nr 3.

Borzyszkowski J., Może nie zginą, „Pomerania”, R. 2002, nr 10-11.

Borzyszkowski J., Nad wielkimi jeziorami, „Pomerania”, R. 2002, nr 1.

Borzyszkowski J., O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury, Gdańsk-Elbląg 2004.

Borzyszkowski J., Ontaryjskie Wilno, „Pomerania”, R. 2002, nr 6.

Borzyszkowski J., U Pażątka Lipińskich, „Pomerania”, R. 2002, nr 12.

Borzyszkowski J., Obracht-Prondzyński C., Emigracje Kaszubów w XIX i XX wiek [w:] Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w., red.
J. Borzyszkowski., M. Wojciechowski, Toruń-Gdańsk 1995. 

Ciemiński R., Kaszuba z Bielefeld, „Pomerania”, R. 1992, nr 4.

Breza E., Nazwiska Kaszubów kanadyjskich, „Rocznik Gdański”, R.45(1985), nr z. 2.

Ciemiński R., Z Kaszub do Wolnej Europy, „Pomerania”, R. 1992, nr 2.

Cz…ski J. [Karnowski J.], Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu, Kościerzyna 1911.

Drewniak B., Emigracja z Pomorza Zachodniego 1816-1914, Poznań 1966.

Gołąbek M., Jubileusz kaszubskiej parafii w Kanadzie, „Pomerania”, R. 1997, nr 9.

Gradowski K., Pomorska emigracja do Brazylii, Gdańsk 2015.

Granzow K., Grün ist das Tal am Rio Itajaí. Pommeranos in Brasilien, Hamburg 1972.

Ickiewicz K., Kaszubi w Kanadzie, Gdańsk 2008.

Ickiewicz K., Kaszubi w kraju klonowego liścia, „Pomerania”, R. 2008, nr 7-8.

Jabłoński A., Wiedno Kaszëbë, „Pomerania”, R. 2008, nr 10.

Jost I., Osadnictwo kaszubskie w Ontario, Lublin 1983.

Kałuski M., Polacy w Nowej Zelandii, Toruń 2006.

Kaszubi kanadyjscy. Rozmowa z W. Etmańskim, „Gazeta Bytowska”, R. 1991, nr 5.

Kriehn R., Rybacy z Wyspy Jonesa, przeł.W. Sudak, Hel 2007.

Kucharska J., Kaszubi w Kanadzie. Mechanizmy identyfikacji etnicznej, „Etnografia Polska”, t. 30(1986), z. 1.

Kucharska J., Poszukiwanie tożsamości kulturowej ludności kaszubskiej w Polsce i Kanadzie, Łódź 1993.

Lipuski J., Pomorska diaspora, „Pomerania’, R. 1993, nr 9.

Malczewski Z., Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa 2000.

Mask Connolly S., Kashubia to Canada. The Shulist story, Ottawa 2001.

Mask Connolly S., Kashubia to Canada. Crossing on the Agda. An emigration story, Ottawa 2003.

Miechowicz B. i S., Z Kraju Klonowego Liścia. Zapiski z opóźnieniem, „Pomerania”,
R. 1995, nr 3.

Miechowicz S., Z Kraju Klonowego Liścia. Tysiąclecie Gdańska w Kanadzie, „Pomerania”, R. 1998, nr 3.

Nalepa J., Kaszuba Jozue Czerniecki-Schwartz profesor i rektor uniwersytetu w Lundzie, „Pomerania”, R. 1992, nr 4.

Obracht-Prondzyński C., Pomorski los. Opowieści Heleny Pluty z Nowych Prus, Gdańsk –Nowe Prusy 2007.

Paszkowski L., Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940, Toruń 2008.

Perkowski J., A Kashubian Idiolect in the United States, Bloomington 1969.

Perkowski J., Vampires, Dwarves and Witches Among the Ontario Kashubs, Ottawa 1972.

Pędzik B., Emigracja sezonowa Kaszubów bytowskich w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w., „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 25(1986).

Pryczkowski E., Kùlt Kaszëbsczi Królewi w Kanadze i USA [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gduńsk 2015.

Pryczkowski E., Terôzniészi rozwij kaszëbsczi kùlturë ù Kaszëbów w Kanadze [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gduńsk 2013.

Ramułt S., Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1899.

Rekowski A., The Saga of the Kashub People in Poland, Canada, USA, Saskatoon 1997.

Socha-Borzestowski B., Panorama kaszubsko-pomorska, Londyn 1975.

Socha-Borzestowski B., Społeczność kaszubska w Kanadzie, Londyn 1968.

Stolarczyk S., Gdy wspominam Kaszuby. Notes kanadyjski, Toronto 2000.

Stoltmann L., Klan Stoltmanów z Północnej Dakoty, „Pomerania”, R. 2003, nr 12.

Stoltmann L., U potomków Derdowskiego, „Pomerania”, R. 2003, nr 6.

Szulist W., Amerykanie kaszubskiego pochodzenia. Zagadnienia wybrane, „Studia Peplińskie”, t.34(2003).

Szulist W., Diaspora kaszubska, [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.

Szulist W., Działacz kaszubskiej Polonii, „Pomerania”, R. 1988, nr 2.

Szulist W., Kaszubi kanadyjscy. Okres pionierski i dzień dzisiejszy, Gdańsk 1992.

Szulist W., Kaszubi w Ameryce. Szkice i materiały, Wejherowo 2005.

Szulist W., Kaszubska Polonia na świecie dawniej i dziś. Zarys problematyki, Lipusz 2014.

Szulist W., Publikacje Al. Rekowskiego o kanadyjskich Kaszubach, „Pomerania”, R. 1986,
nr 2.

Szulist W., Stolica amerykańskich Kaszubów, „Pomerania”, R. 2002, nr 7-8.

Szulist W., Z kaszubskiej emigracji do Brazylii, „Studia Pelplińskie”, t.15(1984).

Szulist W., Zasłużeni wśród kaszubskiej Polonii, „Przegląd Polonijny”, R. 1984, z. 3.

The German Connection. New Zealand and German speaking Europe in the Nineteenth Century, ed. J. N. Bade, Auckland 1993.

The proud inheritance. Ontario’s Kaszuby, ed. A. Żurakowska, Ottawa 1991.

Visutskie L., Z polskich Kaszub do Kaszub w Kanadzie i z powrotem, „Pomerania”, R. 1997, nr 7-8.

Wajda K., Migracje ludności wiejskiej z Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

200 Jahre Geschichte der deutschsprachigen Gemeinschaft in Australien 1788 – 1988, ed.
J. Jakobi, Bankstown 1988.

  

↑ Przejdź do góry strony