Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWRok 2021 - Rok Kaszëbsczi Juwernotë

W aprëlu 2021 rokù bãdze pòstãpny Państwòwi Òglowi Spisënk Lëdzy a Chëczów. To baro wôżné wëdarzenié tak dlô Kaszëbów jak ë jinszich miészëznów, co mieszkają w pòlsczim państwie, òb czas jaczégò pòstãpny rôz më mdzemë mielë szansã pòdsztrichnąc najã nôrodną i jãzëkòwą apartnosc. Efektë spisënkù bądą miałë cësk na prawną sytuacjã naszégò nôrodu w pòstãpnëch latach. Z ti leżnotë Kaszëbskô Jednota rozsądzëła ò tim, cobë 2021 rok fejrowac jakno Rok Kaszëbsczi Juwernotë.
 
Më chcemë robic przed wszëtczim wkół òsygnieniégò jak nôwikszi lëczbë deklaracjów nôleżeniégò do kaszëbsczégò nôrodu a ùżiwaniégò kaszëbiznë w codniowëch relacjach. Bëlny efekt Kaszëbów bãdze mòcnym argùmeńtã w rozmòwach ë negòcjacjach z pòlsczima wëszëznama ò ùznanié nas za etniczną miészëznã, co je célã KJ òd pòczątkù fąksnérowaniégò. Takô zmiana w prawie bë dała nama wikszé mòżlëwòscë w dzejanim dlô òchrónë i rozwiju kùlturowi juwernotë a jãzëka Kaszëbów.
 
W 2021 rokù më mdzemë téż swiãtowac 10. roczëznã pòwstaniégò naszi òrganizacje, co dôwô nama do mëszleniégò i je leżnoscą do pòdrechòwaniégò donëchczasnégò dzejaniégò, przëzdrzeniégò sã temù dze – jakno kaszëbsczi nôród – më jesmë ë co më mómë do zrobieniégò w nôblëższich latach.
W kwietniu 2021 roku odbędzie się kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. To bardzo ważne wydarzenie zarówno dla Kaszubów jak i innych mniejszości, zamieszkujących teren RP, podczas którego po raz kolejny będziemy mogli podkreślić naszą odrębność narodową i językową. Wyniki spisu będą determinowały sytuację prawną naszego narodu w kolejnych latach. Z tej okazji Kaszëbskô Jednota zdecydowała o tym, aby rok 2021 obchodzić jako Rok Tożsamości Kaszubskiej.
 
Chcemy podjąć działania, zmierzające przede wszystkim do uzyskania jak największej liczby deklaracji przynależności do narodu kaszubskiego i posługiwania się kaszubszczyzną w codziennych kontaktach. Korzystne dla naszej społeczności wyniki będą stanowiły mocny argument w rozmowach i negocjacjach z polskimi władzami o uznanie Kaszubów za mniejszość etniczną, co postulujemy od początku naszej działalności. Taka zmiana w prawie dałaby nam większe szanse powodzenia wszelkich starań na rzecz ochrony i rozwoju tożsamości kulturowej i języka Kaszubów.
 
W 2021 roku obchodzić będziemy także 10. rocznicę powstania naszej organizacji, co też skłania nas do refleksji i dokonania podsumowania dotychczasowej działalności, przyjrzenia się temu gdzie – jako naród kaszubski – jesteśmy i wyznaczenia celów na kolejne lata.

LOGO ROKU 2021 DO POBRANIA >>

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TEGOROCZNYM SPISIE POWSZECHNYM >>
↑ Przejdź do góry strony