Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


WSPÓŁPRACA

PRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWPróbny spis powszechny w gminie Puck

Wiosną 2021 r. odbędzie się kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

W ostatnim takim spisie (2011 r.) niemal 233 tys. osób zadeklarowało przynależność do szeroko rozumianej wspólnoty kaszubskiej, zaś 108 tys. podało, że posługuje się naszym językiem w kontaktach domowych - zob. TUTAJ >> 

Od 1 do 30 kwietnia bieżącego roku odbędzie się na terenie gminy wiejskiej Puck próbny spis (poprzez Internet). Jest to dobry czas, aby przypomnieć Czytelnikom wyniki badań Stefana Ramułta. Ten polski uczony, w ostatniej dekadzie XIX w., zebrał i opracował dane na temat liczebności Kaszubów. Kraj Kaszubów był wówczas częścią niemieckiej prowincji Prusy Zachodnie (Westpreussen). Z tej pracy (Statystyka ludności kaszubskiej), która ukazała się drukiem w Krakowie, w roku 1899 (szerzej o wielkim dziele tego polskiego językoznawcy można przeczytać TUTAJ >>) zostały wybrane miejscowości wchodzące obecnie w skład gminy wiejskiej Puck, a także miasto Puck. Wyniki ustaleń Ramułta przedstawiono w postaci tabelek i wykresu.
 
Według Ramułta Kaszubi (katolicy i ewangelicy) stanowili niemal 82% mieszkańców miejscowości należących obecnie do gminy Puck (miasto i gmina wiejska). Drugą grupą pod względem liczebności byli Niemcy – ponad 17% wszystkich mieszkańców. Ówczesną mozaikę etniczną uzupełniali Żydzi (ok. 0,6%) oraz Polacy (ok. 0,3%). 


A tak wyglądały wyniki dla poszczególnych miejscowości.

  obw. dom. – obwód dominialny; przyl. – przyległość.
 
*W tabeli uwzględnione są miejscowości (lub ich części) podane w Statystyce ludności kaszubskiej. W tabeli nie wymieniono osady o nazwie Golica, którą Ramułt uwzględnił przy opisie Świecina (obecnie gmina Krokowa). We wsi Świecino (wraz z kilkoma przyległościami) mieszkało wówczas 305 osób – 141 Kaszubów (w tym 132 katolików) i 164 Niemców (w tym 156 ewangelików). 

**Dla samego obwodu dominialnego Brünhausen (Mieroszyno) S. Ramułt podaje: 77 Kaszubów (w tym 74 katolików) i 12 Niemców (wyłącznie ewangelicy).

***Obecnie Rekowo jest podzielone na dwie części: Rekowo Górne należy do gminy Puck, zaś Rekowo Dolne stanowi dzielnicę Redy. W samym Wejherowskim Nadleśnictwie z leśnictwami Piaśnica, Prysnowo [Pryśniewo] i Rekowo mieszkało 30 Kaszubów (w tym 26 katolików i 40 Niemców (w tym 37 ewangelików). Jednocześnie – w opisie liczby mieszkańców Ciechocina (dzisiaj część Redy, pow. wejherowski) – autor Statystyki uwzględnił także przyl. Rekowo (obw. dom.). W Ciechocinie mieszkało 119 Kaszubów (tylko katolicy) i 14 Niemców (wyłącznie ewangelicy).
 
Należy zaznaczyć, że Stefan Ramułt oparł swoją pracę na danych językowych: „uważamy za Kaszubów jedynie tych, którzy nie tylko są z nimi z rodu, ale i mówią po kaszubsku. Do nich dołączamy także te, nieliczne zresztą jednostki, które, choćby były i obcego pochodzenia, posługują się w kółku rodzinnym wyłącznie mową kaszubską. Nie uważamy natomiast za Kaszubów tych osób obcej krwi, które, acz na Kaszubach zrodzone i wychowane i mową kaszubską częstokroć całkiem biegle władające, uważają jednak mowę niemiecką lub jakąkolwiek inną za swą ojczystą. Również nie zaliczamy do Kaszubów tych, którzy wprawdzie są nimi z pochodzenia, ale w kółku domowym posługują się już mową polską lub niemiecką.”
 
Najpierw po I wojnie światowej, a potem po roku 1945 r. stosunki etniczne (i językowe) w Kraju Kaszubów uległy wielu zmianom. A ile osób, w zbliżającym się spisie powszechnym, wykaże język kaszubski jako ojczysty, czy też wykorzystywany w kontaktach domowych? A ile zadeklaruje przynależność do naszej, kaszubskiej wspólnoty?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRÓBNYM SPISIE POWSZECHNYM NA TERENIE GMINY PUCK >>

 


↑ Przejdź do góry strony