Polacy o Kaszubach – ostanie dwa stulecia

Rozpoczynamy nowy cykl artykułów historycznych, w których będziemy prezentować opinie Polaków o Kaszubach (także w odniesieniu do konkretnych osób). Więcej informacji we wstępie >>

Każdy odcinek składać się będzie z dwóch części – źródła historycznego oraz krótkiego doń komentarza. Komentarze, by zostawić Czytelnikom interpretację poglądów prezentowanych w publikowanych tekstach, będą zasadniczo ograniczone tylko do krótkiego scharakteryzowania źródła i zwrócenia uwagi na pewne kwestie w nim zawarte. Autorem komentarzy jest Dariusz Szymikowski.

Przedstawione źródła, to przede wszystkim artykuły prasowe. Wykorzystane zostaną także fragmenty pamiętników, publikacji naukowych, popularnonaukowych lub o innym charakterze (np. podręczniki szkolne). Teksty źródłowe będą prezentowane w postaci skanów lub zostaną przepisane i opracowane we współcześnie obowiązującej pisowni. 

Publikacje będą ukazywać się co tydzień przez kilka najbliższych miesięcy. 


↑ Przejdź do góry strony