Nôleżnicë KJ pòjachelë do Kanadë wząc ùdzél w 160-latim kaszëbsczi emigracje do Nordowi Americzi

W 2018 rokù, naja stowôra, fejrëje Rok Emigracje, jaczégò célã je przëblëżenié dzejów kaszëbsczi emigracje ë dzysdniowégò żëcégò Kaszëbów, co żëją na cëzy zemi.
 
Z ti leżnoscë, delegacjô Kaszëbsczi Jednotë, wëjacha do Kanadë zebrac materiałë sparłãczoné z dëbeltjãzëkòwòscą kraju ë pòtkac sã z kanadzczima Kaszëbama, jaczi latos swiãtëją 160 lat swòji emigracje ze Stôrégò Kraju. 

Réza kaszëbsczi delegacje dérowa òd 26 czerwińca do 18 lëpińca. Òb czas rézë Kaszëbską Jednotã reprezeńtérowelë: Karól Róda, Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk, Dark Króla, Krësztof Tusk, Zbigórz Bëczkòwsczi, Adóm Hińcka z familią a Róbert Gróta. 

Pierszé dzesãc dniów delegacjô zjacha dzél Kanadë (Toronto, Hamiltón, Niagarã, Kingstón, Quebéck City, Òtawã, Mòntréal) zbiérającë filmòwé, a òdjimkòwé materiałë, co ùdokazniają mòżlëwòsc wëzwëskaniégò dwùch jãzëków we wszednym rëmie. Nôwiãcy taczich materiałów przedstôwcë KJ zebrelë w Òtawie ë nôblëższim òkòlim. 
 
W drëdżim dzélu wëjazdu, delegacjô stowôrë, przëjacha do kanadzczich Kaszëbów, dze baro mileczno òsta przëjãtô bez familiã Etmeńsczich, Szirlej a Donégò, ù jaczich mieszka bez nôstãpnëch dzesãc dniów ë spãdza wiele czasu na gôdkach ò kùlturze kanadzczich a eùropejsczich Kaszëbów. 

Òb czas nëch dniów nôleżnicë Kaszëbsczi Jednotë, z pòmòcą Dôwida Szulësta, pòtkelë sã téż z rozmajitima lëdzama z kanadzczich Kaszëbów, chtërny do dzysô gôdają w kaszëbsczim jãzëkù, ë òbezdrzelë môle sparłãczoné z kaszëbską emigracją m.jin. Wilno, Barry's Bay, Round Lake Centre. We wilensczi mùzeùm lëdze z KJ pòtkelë sã ze Szirlej Maszk Connolly, jakô przedstôwia jima swój pòzdrzadk na historiã emigracje Kaszëbów do Kanadë. 
 
Na kùńc swòji rézë, kaszëbskô delegacjô, òdwiedza farmã Szczipiorów, na jaczi doszło do dłudżi a czekawi diskùsje ò przińdnoce kanadzczich Kaszëbów, a téż wza ùdzél w gòlfòwëch miónkach midzë Kashubian Griffins, a Irish Shamrock. Òb czas tëch miónków, trzecy rôz w historie, dobëło karno Kashubian Griffins.  

 


↑ Przejdź do góry strony