Kaszubski Pieszy Rajd z grą terenową

Kaszubski Pieszy Rajd z grą terenową już za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu za dobrą zabawę i miłą atmosferę.

Dziękujemy także Urzędowi Miasta Reda za objęcie patronatem naszej imprezy, szczególne podziękowania kierujemy do zastępcy Burzmistrza Redy pana Łukasza Kamińskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej imprezie - Kaszubskim Rajdzie Rowerowym z przygodami, który odbędzie się 15 czerwca. Do zobaczenia! 
 



REGULAMIN

KASZUBSKI PIESZY RAJD Z GRĄ TERENOWĄ

 

1. Organizatorzy:

Organizatorami „Kaszubskiego Pieszego Rajdu z grą terenową” (zwanego dalej Rajdem) są Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB, Kaszëbskô Jednota, PRO CSB Adam Hebel.

 

2. Cele:

 • - popularyzacja wiedzy o Kaszubach i języku kaszubskim;

 • - poznanie zakątków Redy i okolic;

 • - propagowanie turystyki pieszej jako aktywnego spędzania czasu wolnego;

 • - integracja rodzin, środowisk szkolnych i przedszkolnych.

 

3. Uczestnicy:

3.1 W Rajdzie mogą wziąć udział:

 • - dzieci, młodzież i dorośli;

 • - grupy przedszkolne;

 • - grupy szkolne;

 • - inne zorganizowane grupy.

3.2 Skład drużyny to min. 2 uczestników.

3.3 W każdej drużynie musi znajdować się min. 1 osoba dorosła.

 

4. Miejsce i termin Rajdu:

START: Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB, ul. Wejherowska 58A, 84-240 Reda

TERMIN: 11 maja 2019 roku, godz. 10.oo

CZAS RAJDU: ok. 2-3 godz.

 

5. Zapisy:

Zapisy trwają do 28 kwietnia 2019 roku pod adresem mailowy: dejacsb@dejacsb.com

W treści maila należy podać: nazwę drużyny oraz liczbę i wiek uczestników oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon).

 

6. Warunki uczestnictwa:

 • - Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z Regulaminem Rajdu, wypełnienie Deklaracji uczestnika Rajdu oraz zobowiązanie podporządkowania się decyzjom Organizatorów.

 • - Zapisanie się na listę uczestników Rajdu jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 • - Osoby do 18 r.ż. mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (1 osoba dorosła może opiekować się grupą nie większą niż 7 osób niepełnoletnich).

 • - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i trasy Rajdu ze względów pogodowych.

 

7. Zadania uczestników:

Zadaniem uczestników Rajdu jest przejście trasą Rajdu (zgodnie z mapą trasy) rozwiązując w wyznaczonych miejscach zadania gry terenowej tykające tematyki historii, kultury, tradycji Kaszub oraz języka kaszubskiego.

 

8. Świadczenia organizatorów:

 • - pamiątkowy medal dla każdego uczestnika Rajdu;

 • - poczęstunek.

 

9. Uwagi końcowe:

 • - Nieznajomość Regulaminu nie zwalania uczestników od jego przestrzegania.

 • - Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy Rajdu.

 • - NNW we własnym zakresie uczestników.

 • - Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.

 

10. Kontakt do organizatorów:

Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB, ul. Wejherowska 58A, 84-240 Reda, dejacsb@dejacsb.com, tel. 503 007 295, 889 201 967. 


↑ Przejdź do góry strony