Patron roku 2021

Do pobrania

Polecane stronyPRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWKJ fùlprawnym nôleżnikã EFA / KJ pełnoprawnym członkiem EFA

Ju czwiôrti rôz delegacjô KJ bra ùdzél w corocznym zjezdze European Free Alliance.

Tim razã w Brusel delegatowie z kòl 50 miészëznowëch ë regionalnëch òrganizacjów z całi Eùropë radzëlë wkół zblëżiwającëch sã welacjów do eùroparlameńtu, nowëch drogów wspiéraniégò miészëznów i wëbrelë nowé wëszëznë.Równak dlô Kaszëbów nôwôżniészim dzéla tegò zjazdu bëło to, że pò trzech latach fąksnérowaniégò jakno nôleżnik òbzérnik EFA, Kaszëbskô Jednota sta sã fùlprawnym nôleżnikã ti òrganizacje.

Już czwarty raz delegacja KJ wzięła udział w corocznym zjeździe European Free Alliance. Tym razem w Brukseli delegaci z około 50 organizacji mniejszościowych i regionalnych z całej Europy obradowali o zbliżających się wyborach do europarlamentu, nowych drogach wspierania mniejszości i wybrali nowe władze.

Jednak dla Kaszubów najważniejszą częścią tego zjazdu było to, że po trzech latach funkcjonowania jako członek obserwator EFA, Kaszëbskô Jednota stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji.

↑ Przejdź do góry strony