Patron roku 2021

Do pobrania

Polecane stronyPRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWKaszëbsczi Pòwszedny Spisënk 2020 / Kaszubski Spis Powszechny 2020

W 2021 rokù më mdzemë mielë pòstãpny Nôrodny Pòwszedny Spisënk, dzãka jaczémù më sã doznómë, czë òb czas slédnëch 10 lat zwikszëła sã lëczba lëdzy, jaczi deklarëją bëcé Kaszëbą/Kaszëbką ë gôdanié pò kaszëbskù w codniowëch, domôcëch sytuacjach.
 
Mdze tëch deklaracjów w przińdnym rokù wicy? Chcemë ju dzysô to sprawdzëc!
 
https://cutt.ly/kaszebsczi-powszedny-spisenk-2020

Ankéta je anonimòwô, nie brëkùje Twòjégò miona ë nôzwëstka, ë jinëch, wrażlëwëch pòdôwków. Baro proszã ò wëfùlowanié ankétë leno rôz.
 

 
W 2021 roku czeka nas kolejny Narodowy Spis Powszechny, dzięki któremu dowiemy się, czy w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się liczba osób deklarujących bycie Kaszubą/Kaszubką oraz posługiwanie się językiem kaszubskim w codziennych kontaktach domowych.
 
Czy w przyszłym roku deklaracji tych będzie więcej? Sprawdźmy to już dziś!
 
https://cutt.ly/kaszebsczi-powszedny-spisenk-2020

Ankieta jest anonimowa, nie wymaga podania Twojego imienia i nazwiska, ani innych danych wrażliwych. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety tylko raz.
 

 
In 2021 another National Census awaits us, thanks to which we will find out whether the number of people declaring themselves to be a Kashubian and using the Kashubian language in everyday household contacts has increased over the last 10 years.
 
Will there be more such declarations next year? Let's check it out today!
 
https://cutt.ly/kaszebsczi-powszedny-spisenk-2020

The survey is anonymous, does not require your name or other sensitive data. Please fill in the questionnaire only once.

↑ Przejdź do góry strony