Kaszëbsczi Pòwszedny Spisënk 2020 / Kaszubski Spis Powszechny 2020

W 2021 rokù më mdzemë mielë pòstãpny Nôrodny Pòwszedny Spisënk, dzãka jaczémù më sã doznómë, czë òb czas slédnëch 10 lat zwikszëła sã lëczba lëdzy, jaczi deklarëją bëcé Kaszëbą/Kaszëbką ë gôdanié pò kaszëbskù w codniowëch, domôcëch sytuacjach.
 
W 2011 rokù më mielë:
- 228 tës. etniczno-nôrodnëch deklaracjów (w tim 17 tës. jakno pierszé),
- 108 tës. deklaracjów gôdaniô pò kaszëbskù w codniowëch, domôcëch sytuacjach.
 
Mdze tëch deklaracjów w przińdnym rokù wicy? Chcemë ju dzysô to sprawdzëc!
 
https://cutt.ly/kaszebsczi-powszedny-spisenk-2020

Ankéta je anonimòwô, nie brëkùje Twòjégò miona ë nôzwëstka, ë jinëch, wrażlëwëch pòdôwków. Baro proszã ò wëfùlowanié ankétë leno rôz.
 

 
W 2021 roku czeka nas kolejny Narodowy Spis Powszechny, dzięki któremu dowiemy się, czy w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się liczba osób deklarujących bycie Kaszubą/Kaszubką oraz posługiwanie się językiem kaszubskim w codziennych kontaktach domowych.
 
W 2011 roku mieliśmy:
- 228 tys. deklaracji etniczno-narodowych (w tym 17 tys. w pierwszej kolejności),
- 108 tys. deklaracji posługiwania się językiem kaszubskim w codziennych kontaktach domowych.
 
Czy w przyszłym roku deklaracji tych będzie więcej? Sprawdźmy to już dziś!
 
https://cutt.ly/kaszebsczi-powszedny-spisenk-2020

Ankieta jest anonimowa, nie wymaga podania Twojego imienia i nazwiska, ani innych danych wrażliwych. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety tylko raz.
 

 
In 2021 another National Census awaits us, thanks to which we will find out whether the number of people declaring themselves to be a Kashubian and using the Kashubian language in everyday household contacts has increased over the last 10 years.
 
In 2011 we had:
- 228 thousand ethnic-national declarations (including 17 thousand people that declared to be Kashubian in the first place),
- 108 thousand declarations of using the Kashubian language in everyday household contacts.
 
Will there be more such declarations next year? Let's check it out today!
 
https://cutt.ly/kaszebsczi-powszedny-spisenk-2020

The survey is anonymous, does not require your name or other sensitive data. Please fill in the questionnaire only once.↑ Przejdź do góry strony