Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

06.08.2012

Święto Flagi Kaszubskiej / Swiãto Kaszëbsczi Fanë

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota oraz Kaszubski Instytut Rozwoju wraz z Radiem Kaszëbë zapraszają do wspólnego uczczenia flagi kaszubskiej. Proponujemy, by Świętem Flagi Kaszubskiej stał się odtąd dzień 18 sierpnia. 

Były czasy, gdy flagę kaszubską ściągano z masztów. W okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i za Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Gdy po raz pierwszy publicznie i oficjalnie została wywieszona flaga kaszubska podczas zjazdu założycielskiego Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów 18 sierpnia 1929 r. w Kartuzach, władza w osobie wicestarosty kartuskiego przysłała żandarmów, by ją zdjęli. W dramatyczny sposób opisuje to wydarzenie Aleksander Labuda, sekretarz Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów:

Dzięki udostępnieniu nam bezpłatnego lokalu przy ulicy Gdańskiej przez rodzinę Rompskich utworzyliśmy biuro do spraw zjazdu. Nad biurem dumnie powiewała złoto-żółta chorągiew z Czarnym Gryfem.(…) Komitet postanowił nad biurem wywiesić drugą chorągiew kaszubską – czarno-żółtą, chorągiew narodową. Wywołało to natychmiastową reakcję ze strony władz lokalnych. Wicestarosta kartuski, p. Paźniewski, przysłał policjantów z rozkazem usunięcia tych chorągwi. Wówczas to na moment poczułem się nagle słaby i bezradny. Zwróciłem się do Jana [Trepczyka]: - Co teraz? Co robić? - Co robić? To są chorągwie nasze, kaszubskie. Tych chorągwi nie damy usunąć, chociażby się nam o nie bić przyszło z całą policją kartuską. Symbole kaszubskie mają prawo bytu na ziemiach kaszubskich. Spojrzałem mu w oczy i zobaczyłem w nich po raz pierwszy prawdziwego Jana, całą jego zdecydowaną wolę. Taka z nich biła energia i siła woli, i zdecydowanie, że pomyślałem sobie: takie oczy chyba mógł mieć jedynie Napoleon pod Austerlitz. Siłą jego woli natychmiast mnie się udzieliła. Zawstydziłem się mej chwilowej słabości i bezradności. W tej chwili wpadła do naszego biura siostra doktora Majkowskiego, p. Frania, z radą, aby nie zdejmować chorągwi, ale wywiesić obok kaszubskich chorągiew polską. Zrobiliśmy tak i dzięki temu władze lokalne chwilowo dały nam spokój. Dzień zjazdu wyznaczono na niedzielę 18 sierpnia 1929 roku.

Dziś już nikt czarno-żółtych flag kaszubskich nie każe usuwać z ulic. Wręcz przeciwnie. Dumnie powiewają nad placami i na urzędach w kaszubskich miastach i wsiach, zdobią nasze domy podczas uroczystości narodowych oraz świąt państwowych.

Nigdy jeszcze nie wywieszaliśmy flagi kaszubskiej dla uczczenia jej samej, jako symbolu więzi łączących Kaszubów. 229 tysięcy z nas zadeklarowało poczucie wspólnoty kaszubskiej w Spisie Powszechnych w 2011 r. Zróbmy to znowu – wywieszając 18 sierpnia br. flagę na maszcie przy urzędzie, w domu, czy na samochodzie!

Specjalne samochodowe flagi z mocowaniem na szyby naszych pojazdów będą rozdawane od środy 8 sierpnia do 17 sierpnia (lub do wyczerpania zapasów) za pośrednictwem Radia Kaszëbë oraz w biurach sponsorów akcji, którymi są firmy: „Auto Miras Mechanika Pojazdowa” z Pępowa i  Salon Samochodów Używanych „AutoSzulc” z Sierakowic.

Wywieśmy czarno-żółtą flagę w dniu 18 sierpnia, w Święto Flagi Kaszubskiej. Pokażmy, że jesteśmy dumnym narodem, świadomym swojej wspólnoty wpisanej w dziedzictwo nadbałtyckiej Europy!

Organizatorzy:

  • Kaszëbskô Jednota
  • Kaszubski Instytut Rozwoju