Patron roku 2021

Do pobrania

Polecane stronyPRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

31.03.2017

"Autonomia to normalność" - zjazd EFA w Katowicach

"Autonomia to normalność" - to hasło tegorocznego Zjazdu Delegatów European Free Alliance w Katowicach, którego gospodarzem jest Ruch Autonomii Śląska. EFA to jedna z frakcji w Parlamencie Europejskim zrzeszającej organizacje narodów bez państwa. Od ubiegłego roku należy do niej także stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota.  
Do Katowic przyjechali przedstawiciele kilkudziesięciu partii i stowarzyszeń z całej Europy, by rozmawiać o "innej Europie" - która uznaje prawo ludzi do samostanowienia rozumianego jako wybór własnej drogi, prawo do urządzania się u siebie po swojemu, prawo do życia po kaszubsku, śląsku, baskijsku, katalońsku, fryzyjsku... bo małe jest wielkie!
 
Kaszëbską Jednotã na Zjeździe Delegatów EFA reprezentują: prezes Karol Rhode, skarbnik Barbara Rhode, wiceprezesi - Adam Hebel i Artur Jabłoński, członek Rady Programowej Anna Kościukiewicz-Jabłońska oraz Dariusz Król i Maciej Bańdur.

Prezes Karol Rhode zreferował stanowisko Kaszëbsczi Jednotë w sprawie nadania Kaszubom statusu mniejszości etnicznej w Polsce. Przedstawiciele kilkudziesięciu europejskich narodów reprezentowanych w EFA zgodzili się, że dotychczasowa sytuacja prawna Kaszubów i stosowany w praktyce rozdział języka od kultury, nie odpowiada standardom demokratycznych państw. Zjazd poparł wniosek Kaszëbsczi Jednotë. 
 
Zjazd poprzedziła prezentacja naukowych programów badawczych nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Europie. Ignasi Centelles przedstawił program działań i osiągnięcia fundacji CMC, która skupia uwagę nad badaniem ekonomicznych podstaw funkcjonowania mniejszości, ich językami, a ostatnio także nad wpływem emigracji na kultury mniejszości.
 
Osiągnięcia naukowe w różnych dziedzinach przedstawili pracownicy dwóch uczelni: Uniwersytetu Śląskiego (Małgorzata Myśliwiec i Leszek Drong) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Monika Mazurek). Wśród zaproszonych gości były także tacy eksperci w zakresie omawianych badań, jak Olena Duć-Fajfer, Ewa Michna, czy Cezary Trosiak.