Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

21.04.2015

I Przezérk stand up comedy „Szpòrt na żokach”

Stowôra Kaszëbskô Jednota wespół z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie ë Restaùracją Campanula rôczą kaszëbsczich plestów do ùdzélu w I Przezérkù stand up comedy „Szpòrt na żokach” jaczi mdze 19 czerwińca 2015 rokù w Restaùracje Campanula we Wejrowie. 

Wicy wiadłów ò Przezérkù w Regùlaminie. 

Przezérk ùdëtkòwiony je bez Pòwiatowé Starostwò we Wejrowie.

 
Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota wraz z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Restauracją Campanula zapraszają kaszubskich satyryków do udziału w I Przeglądzie stand up comedy „Szpòrt na żokach”,który odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w Restauracji Campanula w Wejherowie.
 
Więcej informacji o Przeglądzie w Regulaminie.
 
Przegląd współfinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

 

 
REGÙLAMIN
 
I PRZEZÉRK STAND UP COMEDY
SZPÒRT NA ŻOKACH
 
 
1. Òrganizatorzë
I Przezérk stand up comedy „Szpòrt na żokach” je òrganizowóny przez stowôrã Kaszëbskô Jednota przë wespółùdzélu Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie i Restaùracje Campanula.
 
2. Przezérk je ùdëtkòwiony bez Pòwiatowé Starostwò we Wejrowie.
 
3. Przezérk je sczerowóny do wszëtczich, co mają skùńczoné 16 lat.
 
4. Cél
Célã Przezérkù je pòmòc w rozwijanim taleńtów i dôwanié mòżlëwòtë rozwiju kariérë kaszëbsczim binowim artistóm i satirikóm. Mô téż zachãcëc, òsoblëwie młodëch lëdzy, do binowëch wëstãpów a dac jima mòżlëwòtã promòcje na Kaszëbach.
 
5. Fòrma
Ùczãstnik rëchtëje mònológ pò kaszëbskù, jaczi mùszi warac 5-10 mënut. Òbtaksowiwónô bądze aristicznô niwizna, kòmicznosc tekstu i ôrt jegò prezentacje. Wësok mdze òceniwónô jinterakcjô z òbzérnikama i elemeńtë jimprowizacje.
 
6. W kòmisje bądą lëdze znóny z wëstãpów na kaszëbsczich binach i piszący satiriczné tekstë.
 
7. Nôdgrodë
Nôlepszi gôdôsze mdą wëprzédniony dëtkòwima nôdgrodama. Òkróm tegò nôlepszi gôdôsz dostónie sztaturã Złoti żoczi.
 
8. Kònkùrs mdze 19 czerwińca (piątk) 2015 r. w Restaùracje Campanula we Wejrowie, sz. Zómkòwô 2a. Zôczątk ò gòdz. 6 pò pôłnim.
 
9. Zgłoszenié na Przezérk nót je sélac do 12 czerwińca 2015 r. na mejlową adresã: 
abò pòcztą na adresã:
 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie
sz. Zómkòwô 2a
84-200 Wejrowò
 
W titlu mejla abò na kùwerce proszimë napisac: „Szpòrt na żokach”.
 
W zgłoszenim nót je pòdac miono ë nôzwëskò, lata, môl zamieszkaniô, numer telefóna abò mejlową adresã.
 

 

 
REGULAMIN
 
I PRZEGLĄD STAND UP COMEDY
SZPÒRT NA ŻOKACH
 
 
1. Organizatorzy
I Przegląd stand up comedy „Szpòrt na żokach” organizowany jest przez stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota przy współudziale Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Restaurację Campanula.
 
2. Przegląd współfinansuje Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
 
3. Przegląd skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 16 lat.
 
4. Cel
Celem Przeglądu jest pomoc w rozwijaniu talentów oraz rozwoju kariery artystom scenicznym i satyrykom kaszubskim. Ma również zachęcić, przede wszystkim młodych ludzi, do występów scenicznych oraz dać im możliwość promocji na Kaszubach.
 
5. Forma
Uczestnik przygotowuje monolog po kaszubsku, jaki musi trwać 5-10 minut. Oceniane będą: poziom artystyczny, komiczność tekstu oraz sposób jego prezentacji. Wysoko oceniane będą interakcja z widzami oraz elementy improwizacji.
 
6. W komisji konkursowej zasiadać będą osoby znane z występów na kaszubskich scenach oraz literaci zajmujący się pisaniem tekstów satyrycznych.
 
7. Nagrody
Najlepsi satyrycy otrzymają nagrody pieniężne. Oprócz tego autor najlepszego występu uhonorowany zostanie statuetką Złotej skarpety.
 
8. Konkurs odbędzie się 19 czerwca (piątek) 2015 r. w Restauracji Campanula w Wejherowie, ul. Zamkowa 2. Początek godz. 18.00.
 
9. Zgłoszenia na Przegląd należy przesłać do 12 czerwca 2015 r. na adres mailowy:
albo listownie na adres:
 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo
 
W tytule e-maila lub na kopercie prosimy napisać: „Szpòrt na żokach”.
 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres mailowy.