Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

31.12.2014

2015 Rokiem Dziecka Dwujęzycznego

Kaszëbskô Jednota ustanowiła rok 2015 Rokiem Dziecka Dwujęzycznego. Ta nazwa ma dwa znaczenia.

Świetnie wpisuje się w dotychczasowe projekty naszego stowarzyszenia (Knégòbùs, Podręcznik Internetowy) oraz w przyszłe działania (współpraca z Baskami w ramach edukacji szkolnej, projekt Wakacje z językiem kaszubskim). Ale jeszcze ważniejsza jest promocja samej idei dwujęzycznego wychowania dzieci. Jako organizacja pozarządowa, a także osobiście jako Kaszubi chcemy dawać przykład, że z dziećmi trzeba i można rozmawiać po kaszubsku od najmłodszych lat. Przecież kaszubszczyzna jest kluczem do domu, do naszej kulturowej przestrzeni. Już niebawem na naszych stronach podamy więcej informacji o projektach planowanych w nowym roku.

Kaszëbskô Jednota mô ùsadzoné 2015 rok jakno Rok Dwajãzëkòwégò Dzecka. Takô pòzwa mô dwa znaczenia.

To bëlno wpisywô sã w nasze donëchczasné (Knégòbùs, Jinternetowi Ùczbòwnik) ë przińdné dzejania (wespółrobòta z Baskama dze edukùjemë naje ë jich dzecë, projekt Latné Ferie z Kaszëbsczim Jãzëka). Le nôwôżniészô je promòcjô sami ùdbë dwajãzëkòwégò wëchòwaniégò dzecy. Chcemë jakno òrganizacjô, ale téż jakno jindiwidualny Kaszëbi dawac przëmiôr, że z dzecama òd nômłodszich lat mòże i je wôrt gadac pò kaszëbskù. Kò doch kaszëbizna je kluczã òd dodomù, òd naszégò kùlturowégò rëmù. Ju wnetka na naszich starnach mdze përznã wicy ò planowónym dzejanim na nen nowi rok.
 
Kaszëbskô Jednota established 2015 as the Year of Bilingual Children. This name carries double meaning.

First, it already perfectly fits into our existing projects ( Knégòbùs, Internet Textbook ) as well as into our future activities (cultural inter-school exchange with Basques, “School holiday with Kashubian language” project). Second and more important, it promotes the idea of bilingual upbringing. As a non-governmental organization and personally as Kashubians, we want to set an example, showing that you can or even have to/should speak Kashubian language with children from an early age . After all, Kashubian language is the key to our home, our cultural space. Soon on our website we will give you more information about the projects planned for the New Year.