Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

25.05.2013

Dlô Kaszëb w Miszewkù

Czwarte spotkanie z cyklu „Nôprzód dlô Kaszëb” już za nami. Dzięki uprzejmości Zarządu Oddziału ZKP w Baninie oraz właściciela restauracji Mùlk w Miszewku, mogliśmy przybliżyć ideę narodową w ruchu kaszubskim, a w szczególności rolę Zrzeszińców w ponad jego 150-letniej historii. 

Mateùsz Mejer, prezes Kaszëbsczi Jednotë, w skondensowany sposób opowiedział o poetycko-ideowej grupie związanej z pismem Zrzesz Kaszëbskô, której w tym roku poświęcamy szczególną uwagę w pracach naszego stowarzyszenia. Działalność polityczna, wydawnicza, literacka, a także wartości chrześcijańskie, jakie wyznawali Zrzeszińcy, były podstawą tego wystąpienia.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się omówienie wyników spisu powszechnego z 2011 roku, które przedstawił Dariusz Szymikowski. Dyskusję wywołała kwestia wykształcenia Kaszubów. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jedynie 6% osób spośród ogólnej liczby 108 tysięcy posługujących się językiem kaszubskim, zadeklarowało wyższe wykształcenie. Natomiast odsetek osób, które posiadają wykształcenie wyższe w grupie, która zadeklarowała kaszubską przynależność narodowo-etniczną jest nieco wyższy i wynosi 10,4% (GUS uwzględnił w tej materii osoby w wieku 13 lat i więcej - deklaracji kaszubskich w tej kategorii wiekowej było 204 tys.). Zdaniem uczestników spotkania przedstawione przez GUS dane, nie odzwierciedlają stanu faktycznego.

Podsumowaniem wcześniejszych wystąpień była promocja książki „Kaszubi. Wspólnota narodowa” autorstwa Artura Jabłońskiego. Pierwszy nakład tego wykładu, którego tematem jest nowoczesny kaszubski ruch narodowy, został w Miszewku wyczerpany. Wydawnictwo Region i sam autor zapowiadają jednak rychły dodruk książki.