Patron roku 2021

Do pobrania

Polecane stronyPRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWGoogle CSB

(opracowano na podstawie strony tites.kaszubia.com)

1) Na zôczątk bédëjã wama scygnąc kaszëbsczégò Firefoxa na swój kòmpùter – jidze to zrobic z ti starnë: www.mozilla.org/csb/firefox/fx/ – dzãka temù mdzeta mielë nié blós Google, ale téż całą òbsługã jinternétë pò kaszëbskù.


2) Pò zajinstalowaniém kaszëbsczégò Firefoxa mùszita scygnąc do niegò dodôwk „Greasemonkey”, jaczi jidze nalézc na ti starnë:https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/greasemonkey/


3) Pò zajinstalowanim dodôwkù zamikôta ë jesz rôz òdmikôta Firefoxa!  

4) Pòstãpnym co mùszita zrobic, to wlézc na starnã:http://userscripts.org/scripts/show/139904 , z jaczi mòżna scygnąc szpecjalny dodôwk, chtëren przedolmaczi pòlską wersjã Google.com na kaszëbsczi jãzëk. Dodôwk jidze scygnąc pò knôpsniãcym zelonégò „Install”. 

5) Pò zajinstalowanim dodôwkù Google-csb jesz rôz zamikôta ë òdmikôta Firefoxa, wchôdôta na starnã www.google.com ë sprôwdzëwôta dzejanié kaszëbsczi wersjë jedny z nôbarżi znónëch na swiece jinternétowëch starnów.  

6) Czasã mòże bëc tak, że dolmaczënk nie zaskòczi za pierszim razã ë mdze przeskakiwôł – co zanôlégò òd chùtkòscë jinternétë. Dlôte bédëjã wlézc na starnã: http://www.google.pl/preferences?hl=pl ë wëłączëc dinamiczną szëkbã. 

Wskôzë dlô brëkòwników Operë:

1. Na starnie http://userscripts.org/scripts/show/139904 prawim knôpsnikã mëszë trza wëbrac “Install” ë pòtemù “zapisz element docelowy jako…”  
2. Plik zapisëjeta na swòjim kòmpùtrze (np. na pulpice) blós mùszita zmienic jegò pòzwã z “139904.user.js” na “139904.js”  
3. Z przédnégò menu wëbiérôta: Ustawienia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Zawartość -> Opcje JavaScript  
4. W “folder skryptów użytkownika” wëbiérôta plac, w jaczim môta ju zapisóné plik. 
5. Na kùńc jesz rôz òdmikôta Operã ë môta ju Google pò kaszëbskù.

Wskôzë dlô brëkòwników Chrome’a:

1. Wchôdzôta na starnã:https://chrome.google.com/webstore/detail/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfoë scygôta dodôwk „Tampermonkey” dlô Chrome’a.  
2. Pò zajinstalowanim dodôwkù trza zajinstalowac dodôwk, jaczi przedolmaczi Google.com na kaszëbsczi. Nen nalézeta na starnie:http://userscripts.org/scripts/show/139904 – do kùńca jinstalacjë wëbiérôta wiedno „jo”, pòtemù jesz rôz òdmikôta Chrome’a. Kaszëbsczé Google bãdą ju dzejac!