Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


WSPÓŁPRACA

PRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWDzień Jedności Kaszubów na sportowo

Zbliżają się obchody jednego z najważniejszych dla nas świąt - Dnia Jedności Kaszubów.

Wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Władysławowie i Radiem Kaszëbë zachęcamy do aktywnego świętowania w ramach Sportowego Dnia Jedności Kaszubów. 


Linki:

wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/480163496983151
rejestracja: https://elektronicznezapisy.pl/event/6722/strona.html
regulamin: https://elektronicznezapisy.pl/download/c1H7d2G7K0b011m6z4T4d4l1Z5Y1Z6K1/open

Celem zawodów jest popularyzacja Dnia Jedności Kaszubów (19 marca) oraz zdrowego, aktywnego trybu życia.

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie
Kontakt: tel. 537 247 994 (pon. pt. 8:00 15:00), e-mail: sport@wladyslawowo.pl

Współorganizatorzy:
 stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota, Radio Kaszëbë.

Termin, miejsce, konkurencje
a) termin: 18-20 marca 2022 r.,
b) miejsce: dowolne,
c) konkurencje: dowolna aktywność fizyczna zarówno na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych, tj. hala, siłownia, itp.

Warunki uczestnictwa
a) prawo do uczestnictwa posiadają wszyscy chętni, a osoby małoletnie za zgodą lub pod nadzorem opiekunów prawnych,
b) zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl do czasu zakończenia wydarzenia, tj. do godz. 23:59 dnia 20 marca 2022 r.
c) uczestnik aktywności fizycznej musi udokumentować ją jedną (!) fotografią, którą prześle Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres sport@wladyslawowo.pl, najpóźniej do godz. 23:59 dnia 20 marca 2022 r.; na jednej fotografii może być uwieczniona większa ilość uczestników, ale wówczas w e-mailu należy podać imiona i nazwiska wszystkich widocznych osób; spośród nadesłanych zdjęć zostanie utworzony pamiątkowy plakat.


Dyplomy, upominki i medale

a) pamiątkowy dyplom oraz plakat zdjęciowy otrzymają pocztą elektroniczną wszyscy uczestnicy wydarzenia,
b) drobne upominki wysłane zostaną:
- trzem uczestnikom, którzy wzięli udział w wydarzeniu w miejscu najdalej położonym od Władysławowa,
- trzem uczestnikom, którzy prześlą najciekawsze fotografie wraz z kilkuzdaniową relacją,
- trzem uczestnikom, którzy prześlą najciekawsze nagranie dźwiękowe (tj. relację, pozdrowienia, życzenia - max 10 sek.), nagrania te emitowane będą w Radio Kaszëbë i na www.radiokaszebe.pl
c) pamiątkowe medale otrzymają osoby, które do czasu zamknięcia zapisów zapłacą kwotę 22 zł i w e-mailu z fotografią podadzą adres korespondencyjny do wysyłki medalu; w wypadku braku adresu korespondencyjnego Organizator przyjmie, że odbiór medalu nastąpi osobiście w biurze OSiR Władysławowo; medale będą wysyłane po kilku dniach od zakończenia wydarzenia; opłata za medal nie podlega zwrotowi; opłata dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana.

Udział w wydarzeniu wliczany jest do Ligi Sportowej Gminy Władysławowo.
Uczestnik otrzyma dwa punkty za udział.

DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW

W bulli papieża Grzegorza IX z 19 marca 1238 r. znajduje się pierwsza wzmianka o Kaszubach. Wymienionych w tym dokumencie władców zachodniej części Pomorza, Bogusława I oraz – jego syna – Bogusława II, żyjących w XII-XIII w., określono mianem dux Cassubiae, czyli książę Kaszub. Na początku XXI w. ustanowiono 19 marca Dniem Jedności Kaszubów. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2004 roku.

Dzień ten nawiązuje do naszej historii, jest wyrazem naszego długiego trwania nad Bałtykiem. Jednocześnie ukierunkowuje naszą wspólnotę ku przyszłości, wskazując to, co stanowi podstawę jej jedności. Jest też symbolem więzi łączących tych, którzy mieszkają w Kraju Kaszubów, w naszej ojczyźnie, z rodakami rozsianymi po całym świecie. Dzień Jedności Kaszubów uświadamia nam, że pomimo wielu różnic, tworzymy WSPÓLNOTĘ.

Bulla papieża Grzegorza IX z pierwszą pisemną wzmianką o Kaszubach >>
 
 
↑ Przejdź do góry strony