Kaszëbskô Liga Bùczczi

Bùczka – kaszëbsczi spòrt
 
W grze bierzą ùdzél dwa karna, dobiwô to co dobãdze wicy pąktów. Pąktë dobiwô sã przez sczerowanié balë do pąktzonë. Czej bala dotknie òznaczonégò pòla, le pózni wëlecy - karno dobiwô 1 pąkt. Czej bala òstónie w pąktzonie, abò mdze z niegò wëbitô przez òbróńców - tédë karno dobiwô 3 pąktë.
 
Mòże pòdawac, jic z balą, ale pòdbic jã w lëfce mòże maksymalno 5 razë, pò czim bala mùszi wëlądowac na zemi, abò bëc czidniãtô przez jinégò miónkarza. Kòżdé ùderzenié czijã w procëmnika to je faùl. Jak bala wëlecy na aùt tej wznowienim mòże bëc pòdanié, abò samòdzelné jidzenié z balą, procëmnicë mùszą bëc dali jak 4 métrë òd placu wznowieniô.
 
Faùle sã kùńczą wznowienim z placu przewinieniô, procëmnicë mògą stac dali jak 4 métrë òd tegò môlu. Jak do faùla doszło 5 métrów òd sztrôfnégò pòla abò blëżi tej faùl sã kùńczi sztrôfnym cëskã. Miónkôrz mòże ùderziwac balã blós czijã, srąbã abò głową. Kòżdé ùderzenié rãką abò nogą kùńczi sã sztrôfnym cëskã egzekwòwónym na jistnëch reglach co faùl. Wëjimkã są sytuacje, czédë noga abò rãka nie rëszała sã w mòmeńce kòńtaktu z balą. Nogów w òbrónie mòże ùżëwac òbróńca w sztrôfnym pòlu.

↑ Przejdź do góry strony