Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AKTUALNOŚCI

Nie znaleziono żadnych wpisów.
Kim jesteśmy i jakie są nasze postulaty?
Identyfikujesz się z nami? Dołącz do nas!​
Organizacja Pożytku Publicznego
Poznaj naszą historię​
Archiwum portalu​
Poradnik dla mediów
Symbole narodowe
Mapa Kaszub

Przesłanie Kaszëbsczi Jednotë z okazji Dnia Języka Ojczystego

Gdynia, 21.02.2012  „Héwò, ze wszëtczich strón naji rodny zemi przënôszają nóm jantarowi slowò wëpiastowóné ë wëmùjkóné kùńsztã kaszëbsczi mòwë, kùlturë ë historii. A w nym sã sklenią naje dzeje, najô wiara, naje zwëczi i najô juwernota”! Obchodzimy w tych dniach Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Warto zatem przypomnieć powyższe słowa ks. profesora Jana Walkusza, współczesnego nam poety, teologa i filozofa, bowiem najlepiej oddają one istotę stosunku współczesnych Kaszubów do swoje rodzimej mowy, a jednocześnie tak bardzo pasują do każdego języka ojczystego, ...

Stanowisko organizacji kaszubskich w sprawie cofnięcia rekomendacji dla Artura Jabłońskiego

W odniesieniu do wniosku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o odwołanie Artura Jabłońskiego z funkcji przedstawiciela społeczności posługującej się językiem regionalnym w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, który wpłynął 1 lutego 2012 do Ministra Administracji i Cyfryzacji, przedstawiamy stanowisko pozostałych organizacji kaszubskich w tej sprawie. Wniosek ZK-P poparły Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Instytut Kaszubski. > Przeczytaj wniosek ZK-P do Ministra Administracji i Cyfryzacji O zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Zrzeszenia, Ministerstwo poprosiło także pozostałe stowarzyszenia kaszubskie - Kaszëbską Jednotę, Ziemię ...

Jak zachować naszą kulturę? Zapewnij dziecku naukę języka kaszubskiego.

Przyłączamy się do apelu Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Łęczycach, dotyczącego nauczania języka kaszubskiego. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do rozpowszechniania zawartych w nim praktycznych informacji. > PRZECZYTAJ TREŚĆ APELU ...

Współpraca KJ i SONŚ

Zarząd stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota informuje o nawiązaniu wzajemnej współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Narodowości Śląskiej w zakresie działalności na rzecz uznania Kaszubów i Ślązaków za mniejszości etniczne, szczególnie w kontekście zbliżającego się ogłoszenia wyników Spisu Powszechnego z 2011 roku. W najbliższym czasie nakreślimy wspólne obszary działania, w ramach których będziemy mogli realizować zamierzone cele i dzielić się doświadczeniem ...

List do władz ZK-P

Zarząd i Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Szanowni Państwo, Kaszubi, którzy dekadę temu wystąpili do polskiego Sejmu o status mniejszości, w 2005 r. zostali określeni w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym jako społeczność posługująca się językiem regionalnym. Daje to prawo jedynie do ochrony języka, jako bytu abstrakcyjnego będącego tylko częścią tożsamości kulturowej Kaszubów, co w istotny sposób ogranicza rozwój naszej wspólnoty etnicznej. Takie zaszeregowanie Kaszubów doprowadzi w efekcie do sytuacji, w której jedynie język pozostanie nośnikiem ...

Konferencja KJ w Wejherowie

Na zorganizowaną przez Kaszëbską Jednota dyskusję o prawnym statusie Kaszubów, w piątkowy wieczór 13 stycznia do wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, przyszło blisko 50 zainteresowanych osób. Spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia - Mateusz Meyer, zaś wprowadzenie do dyskusji zrobił Artur Jabłoński, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Stworzenie odrębnej kategorii „społeczności posługującej się językiem regionalnym” było formą kompromisu koniecznego na etapie przyjmowania przez parlament Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - mówił Jabłoński. - Kaszubi ...

Stanowisko KJ wobec Kaszubów i Ślązaków

Stanowisko w sprawie zrównania w prawie Kaszubów i Ślązaków z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Narody kaszubski i śląski winny być zrównane w polskim prawodawstwie z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi Rzeczpospolitą Polską. W 2002 r. w Spisie Powszechnym 173 000 Ślązaków zadeklarowało narodowość śląską, co było aktem świadczącym o dalece rozwiniętym poczuciu wspólnoty. Mimo długoletnich starań o uznanie ich odrębności etnicznej przez państwo polskie i społeczność międzynarodową, wciąż nie są uznawani za mniejszość. Kaszubi, którzy dekadę temu wystąpili do Sejmu ...

Prawa Kaszubów w Polsce i Unii Europejskiej – konferencja otwarta

7 grudnia 2011 r. opublikowany został Raport Komitetu Ekspertów ds. Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, w którym porusza się sprawę Kaszubów i języka kaszubskiego w Polsce. W związku z tym, jako Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej, zapraszamy na konferencję poświęconą prawom Kaszubów w Polsce i Unii Europejskiej. Konferencja odbędzie się w piątek 13 stycznia 2012 o godzinie 19:00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie  (ul. Zamkowa 2a - budynek pałacu). Wstępem do dyskusji będzie wystąpienie Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej ...

Rusza projekt Wekwizer

Projekt Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota otrzymał grant z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji! Chociaż nasze Stowarzyszenie działa dopiero od kilku miesięcy, złożony przez nas wniosek, o dofinansowanie przeglądu kaszubskim teatrów ulicznych "WEKWIZER", przeszedł wszystkie procedury i znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do realizacji. 21 grudnia 2011 roku dokument ten został podpisany przez ministra Michała Boni. Na 51 aplikacji złożonych przez organizacje kaszubskie dofinansowanie z Ministerstwa otrzymało 25 projektów. Najwięcej, bo blisko 650 000 zł, otrzymało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Wysoko oceniono też wnioski ...

Inauguracja

19 listopada w Sopocie odbyła się publiczna inauguracja działalności stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota. Okazją ku temu była 100 rocznica urodzin księdza prałata Franciszka Gruczy. Po złożeniu kwiatów na grobie księdza prałata, uczestnicy spotkania przeszli do sali rajców sopockiego ratusza, gdzie odbyła się dyskusja na temat obecnej sytuacji środowisk kaszubskich i wyzwań jakie stoją przed nimi. >> KLIKNIJ, ABY OBEJRZEĆ GALERIĘ ZDJĘĆ Z TEGO WYDARZENIA ...
Patronat