Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kaszëbskô Jednota

Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Kim jesteśmy i jakie są nasze postulaty?
Identyfikujesz się z nami? Dołącz do nas!​
Patronat​
Poznaj naszą historię​
Archiwum portalu​
Poradnik dla mediów
Symbole narodowe
Mapa Kaszub

105. rocznica urodzin Jana Trepczyka

 Członkowie Kaszëbsczi Jednotë wzięli udział we współorganizowanych wraz z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Towarzystwem Śpiewawczym im. Jana Trepczyka obchodach 105. rocznicy urodzin Jana Trepczyka ...
Czytaj Dalej

List do władz ZK-P

Zarząd i Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Szanowni Państwo, Kaszubi, którzy dekadę temu wystąpili do polskiego Sejmu o status mniejszości, w 2005 r. zostali określeni w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym jako społeczność posługująca się językiem regionalnym. Daje to prawo jedynie do ochrony języka, jako bytu abstrakcyjnego będącego tylko częścią tożsamości kulturowej Kaszubów, co w istotny sposób ogranicza rozwój naszej wspólnoty etnicznej. Takie zaszeregowanie Kaszubów doprowadzi w efekcie do sytuacji, w której jedynie język pozostanie nośnikiem identyfikacji oraz przypisywanych nam wartości kulturowych. Nie łudźmy się, że w staraniach podejmowanych w zakresie ochrony języka kaszubskiego chodzi o ...
Czytaj Dalej

Konferencja KJ w Wejherowie

Na zorganizowaną przez Kaszëbską Jednota dyskusję o prawnym statusie Kaszubów, w piątkowy wieczór 13 stycznia do wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, przyszło blisko 50 zainteresowanych osób. Spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia - Mateusz Meyer, zaś wprowadzenie do dyskusji zrobił Artur Jabłoński, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Stworzenie odrębnej kategorii „społeczności posługującej się językiem regionalnym” było formą kompromisu koniecznego na etapie przyjmowania przez parlament Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - mówił Jabłoński. - Kaszubi muszą jednak nadal domagać się uznania ich statusu mniejszości etnicznej, bo chociaż obecne regulacje prawne zrównują nas w większości praw ...
Czytaj Dalej

Stanowisko KJ wobec Kaszubów i Ślązaków

Stanowisko w sprawie zrównania w prawie Kaszubów i Ślązaków z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Narody kaszubski i śląski winny być zrównane w polskim prawodawstwie z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi Rzeczpospolitą Polską. W 2002 r. w Spisie Powszechnym 173 000 Ślązaków zadeklarowało narodowość śląską, co było aktem świadczącym o dalece rozwiniętym poczuciu wspólnoty. Mimo długoletnich starań o uznanie ich odrębności etnicznej przez państwo polskie i społeczność międzynarodową, wciąż nie są uznawani za mniejszość. Kaszubi, którzy dekadę temu wystąpili do Sejmu Polskiego o status mniejszości, w 2005r. zostali zaszeregowani w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym jako ...
Czytaj Dalej