15 lat Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

15 lat temu - 6 stycznia 2005 roku - uchwalona została Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Z tekstem tej Ustawy zapoznać się można TUTAJ >>

Dzięki niej język kaszubski uzyskał prawną ochronę, zakończyła się też w pewnym sensie trwającą od ponad stu lat dyskusja, czy mowa Kaszubów jest odrębnym językiem słowiańskim. Niestety Kaszubi nie wywalczyli sobie wówczas statusu mniejszości etnicznej, który daje o wiele większe prawa i możliwości niż tylko zapewnienie ochrony języka.
 
Z okazji tej rocznicy, przypominamy artykuł historyka Dariusza Szymikowskiego, poświęcony kwestii kaszubskiej w polskim prawodawstwie:

kliknij, aby przejść do artykułu >>
↑ Przejdź do góry strony